لیدی گاگا و نمادگرایی

این مطلب با عنوان لیدی گاگا، عروسک خیمه شب بازی انجمنهای سری در
/vigilantcitizen.com/musicbusiness/lady-gaga-the-illuminati-puppetمنتشر شده شامل تصاویر و ویدئوهای مورد بحث

نمادگرایی لیدی گاگا آنچنان آشکارست که شخص از خود می پرسد آیا این یک جوک عمدی است. نمادگرایی انجمهای سری آنچنان روشن است که تجزیه و تحلیل آن، تمرین ساده ای برای نشان دادن بدیهیات است. کل شخصیت او(چه بازیگری باشد یا نه) ستایشی از کنترل ذهن جایی که تهی مغزی، پرت و پلا و پریشان خیال مد روز است.
اطلاعات ضروری پس زمینه : منظور از کنترل ذهن چیست؟ پیشنهاد می شود به پروژه » ماورایMK» برای کسب اطلاعات پس زمینه درباره این موضوع مراجعه کنید. یک مرور کلی از ویکی پدیا :
پروژه ماورایMK یا(MKULTRA)، نام رمزی برای یک برنامه پژوهشی از کنترل ذهن و بازجویی شیمیایی محرمانه سیا بود که بوسیله اداره علمی ضداطلاعات انجام می شد. این برنامه در اوایل دهه 1950 آغاز شد، حداقل در دهه 1960 ادامه یافت و از شهروندان امریکایی بعنوان سوژه های مطالعه بهره گرفت. شواهد منتشر شده نشان میدهد که پروژه MK-ULTRA، استفاده محرمانه از انواع زیادی از داروها وبهمین ترتیب شیوه های متعددی را برای دستکاری حالات ذهنی و روانی فرد و نیز تغییر عملکرد مغز دربرمی گرفت.
پروژه MK-ULTRAبرای نخستین بار با تحقیقات کمیته کلیسای کنگره امریکا و تحقیقات کمیسیون ریاست جمهوری معروف به کمیسیون راکفلر در 1975 مورد توجه عموم قرار گرفت. از آنجا که به دستور ریچارد هلمز تمام پرونده هایMK-ULTRA نابود شد تلاش برای تحقیقات در این زمینه ناکام شد؛ انجام تحقیقات کمیته کلیسا و کمیسیون راکفلرمبتنی بر شهادت های شرکت کنندگان بلاواسطه و تعداد کمی از اسنادی که بعد از دستور نابودی هلمز باقیمانده بود.
گرچه سیا اصرار داشت که از آزمایشهایی از نوع MK-ULTRA دست کشیده است، ویکتور مرچتی، کهنه کار 14 ساله سیا ، در مصاحبه های گوناگونی اظهار داشت که سیا بطور منظم برنامه هایی برای ارائه اطلاعات غلط به این کیمته ها اجرا می کرد و پژوهش کنترل مغز سیا ادامه یافت. در یک مصاحبه در1977، مرچتی بویژه این ادعای سیا را که MK-ULTRAرها شده است، یک «داستان پوششی» نامید.
یک شاخه گسترده از این پروژه بطور غیر رسمی پروژه شهریار(Project Monarch) نامیده می شد که یک شیوه کنترل ذهن است که در آن سوژه را در معرض آسیب روانی (trauma) چنان خشنی قرار می دهند که مغز او گسستگی خلق کند. مغز قربانی به بخشهای مجزا تقسیم شده و شخصیت جدیدی ظاهر می شود که بعدا» فرم داده شده و توسط کنترل کننده ها مورد آموزش قرار می گیرد.
» زمانی که یک شخص آسیب روانی ناشی از شوک الکتریکی را متحمل می شود، یک احساس سبک مغزی در او مشاهده می شود، مثل آنکه شخص شناور یا در حال پرواز همانند یک پروانه است. همچنین نمادی مرتبط با این دگردیسی یا تغییر شکل این حشره زیبا وجود دارد؛ از یک کرم صدپا(کاترپیلار) به یک پیله کرم ابریشم(نهفتگی، عدم فعالیت) به یک پروانه (آفرینش جدید) که به خاستگاه خود بازمی گردد. چنین الگوی مهاجرتی است که این گونه را منحصر بفرد می سازد.
در زمان بازآموزی، گفته می شود که سوژه ها در معرض نمادهای بیشماری نظیر درختان، تارهای عنکبوت، ماسکها، مارپیچ ها، پروانه ها و غیره قرار می گیرند. همچنین به آنها فیلمهایی نشان داده می شود که شامل نماد(یا ماشه )های معینی است نظیر «جادوگر از» و بسیاری از فیلمهای والت دیسنی. بهمیان ترتیبی که این سوژه ها موردشستشوی مغزی و باز آموزی قرار می گیرند، رسانه های گروهی هم پروژه ای در مقیاس بزرگ از کنترل ذهن را اجرا می کنند که از بدو تولد با فیلمهای دیسنی شروع شده و با تکانه ها و موزیک ویدئوهای هالیوودی ادامه می یابد. (برای اطلاعات بیشتر درباره از کنترل ذهن شهریار، به مقاله ای بنام منشاء و فنون کنترل ذهن شهریار در Vigilant Citizen’s sister site Secret Arcana مراجعه کنید).
آنچه که باید دراینجا به خاطر بسپریم نمادگرایی ایجاد شده توسط پروژه شهریار و کاربردش در رسانه های گروهی است. شهریار یک نوع پروانه است که نهایتا» نماد «عضو درونی گروه «تحت کنترل مغز است. نمادگرایی که لیدی گاگا را در برگرفته، با تصاویرو ویدئوهایش، این نمادها را با روش رمزی انجمنهای سری مخلوط می کند. شخصیت تهی مغز، روبات وار و کمی تباهش، تمامی «نمادهای» یک قربانی کنترل ذهن را مجسم می سازد. نگاهی به آنچه لیدی گاگا ارائه می دهد بیاندازیم، از پایه شروع کنیم:
نامش:گاگا اشاره بی واسطه ای به پریشان خیالی است. برخی مترادفهای آن که از فرهنگنامه استخراج شده عبارتند از:
تمایل به نادانی سبکسرانه: بی مخ، ابله ، خل ، سبک رفتار، بی معنی، بی فکر، بی پروا، بی غم ، خنگ ، سبک مغز. در فرهنگ عامیانه: خرفت
رنجور از یا نمایش نامعقول بودن و اختلال مشاعر: گیج، دیوانه، احمق، مجنون، آشفته، پریشان حواس، شوریده، بی عقل، ماه زده، ادم دیوانه، بیمار روانی، ماه زده ، پرت از مرحله، نامتعادل، ناخوش، نادرست ، خطا.

«گاگا» احتمالا» آسانترین واژه در زبان انگلیسی است، همانطور که اغلب نخستین صدایی است که نوزادان در تلاش برای صحبت از خود در می آورند. بنابراین نام او اساسا» می گوید:» من یک خانم هستم و من یک تهی مغزم. این سر خالی از مغزمی تواند با هر آشغالی که شما بخواهید پر شود. جوانان از من تقلید کنید.» این وضعیت مغز پس از کنترل موفقیت آمیز ذهن حاصل می شود.
همچنین نام او بیانگر الهامی از ترانه کویین بنام «رادیو گاگا» است. ویدئوی این ترانه شامل صحنه های متعددی از فیلم متروپلیس در 1972 می باشد. همانطور که در مقاله ام درباره بیانسه /ساشای خشمگین دیده می شود، این فیلم سینمایی داستان زنی از طبقه کارگر را می گوید که از سوی نخبگان برگزیده شده تا از طریق مخلوطی از دانش و جادوی سیاه، به یک روبات جان بخشد.
این روبات به یک مجری سکسی و فریبنده تبدیل می شود و به هدف فاسد کردن طبقه کارگر تحقق می بخشد. اشاره به این فیلم در موزیک ویدئو های فراوان است، مثل اینکه برای نخبگان انجمنهای سری بسیار اهمیت دارد. مدونا، بیانسه، کایل مینوگ و بسیاری دیگر، پیکر این روبات مونث رابه خود گرفته اند و همانطور که شما در ویدئوی «پاپاراتزی» می بینید، لیدی گاگا نیز این «سنت» را ادامه می دهد.
لوگوی او: لوگوی او بسیار افشاگرانه و بطرز مخصوصی برازنده است. این لوگو یک بدن زنانه بدون سر است با یک آذرخش عمودی که از درون او می گذرد و اندامهای جنسی او را برمی انگیزد. یکبار دیگر تمرکزی بر فقدان فکری آگاهانه در این خواننده است. این بدن مانند مانکن های بی سر غریبی است که در فروشگاه های پوشاک می بینید. آذرخش عمودی اشاره بر این دارد که بدن بی فکر او با نیروی شارژ شده است که به آن زندگی بخشیده است( نکته جالب: کنترل ذهن برمبنای آسیب روانی اغلب از درمان شوک الکتریکی استفاده می کند).
نمادگرایی چشم همه بین(all-seeing eye) : فقط لازم است دو تصویریا ویدئوی لیدی گاگا را ببینید تا متوجه شوید او بطور دائم یکی از چشمانش را پنهان می کند. بسیاری بسادگی تفسیر می کنند که این «کار جالبی است» یا «نمایش یک مد» است. آنها که دوره 101 نماد انجمنهای سری را گذرانده اند می دانند که چشم همه چیز بین احتمالا» شناخت پذیرترین نماد آن است. ژست پنهان نمودن یک چشم، معمولا» چشم چپ، به دستورهای انجمنهای سری باز می گردد. توصیفی در باره منشاء چشم حورس (Eye of Horus)ارائه شده است:
حورس، خورشید اوزیریس و ایزیس نامیده می شود» حورس با دو چشم فرمانروای می کند.» چشم راست او سفید و بیانگر خورشید: چشم چپ او سیاه و بیانگر ماه بود. مطابق با افسانه ها، حورس چشم چپ خود را در مبارزه به برادر شرور خود، ست(seth)، می بازد که برای انتقام قتل اوزیریس جنگید. ست این چشم را در می آورد ولی مبارزه را می بازد. این چشم توسط ثوث(Thoth)، خدای نوشتار، ماه و جادوگری بازهمگذارده(reassemble) می شود. حورس توسط ثوث چشمش را به اوزیریس تقدیم می کند که در جهان زیرین دوباره متولد شده است. (واژه نامه علوم سری) – [بنظر یکنفر، بهترین مرجع فارسی: اساطیر مصر نوشته ورونیکا ایونس ترجمه باجلان فرخی انتشارات اساطیراست]از یک چیز مطمئنم: لیدی گاگا به چشم همه چیز بین معتقد است. آخرین تصویر بسیار اهمیت دارد. این حقیقت را تایید می کند که چشم بسته در مفهوم نمادگرایی رمزی استفاده شده است. چشم چپ او، با اشاره به دست فاتیما(چشم شرور)، در دستش است. همچنین، نمی توان شباهت با ال بفومت خوب(good ol baphomet یک خدای غیرمسیحی خیالی، خدای شیطانی) را نادیده انگاشت.
ویدئوهای او: تقریبا» تمامی ویدئوهای لیدی گاگا شامل نمادگرایی رمزی و اشاره های نه چندان ظریف به کنترل ذهن است. ابتدا به یک ویدئوی کوتاه که جهت معرفی او در تور او (یک دوره برنامه در شهرهای مختلف) بکار می رود نگاهی می اندازیم.
لیدی گاگا به شیوه ای پوچ و روباتیک، گویی بخشی از مغزش در جراحی بریده شده است ، درباره مردی صحبت می کند که «مغزش را بلعیده است». گاگا توسط مردی بازجویی می شود که به شیوه ای عجیب و هیپنوتیز شده صحبت می کند. اگر این درباره کنترل ذهن نیست دیگر نمی دانم درباره چه چیزی می تواند باشد.
ویدئوی پاپاراتزی: این ویدئو پر از نمادگرایی است اما ما به داستان اصلی نمی پردازیم. این ویدئو اساسا» سقوط و صعود لیدی گاگا را توصیف می کندکه در حین این فرایند دچار دگردیسی بزرگی می شود. لیدی گاگا با دوست پسرش در اتاق خواب مشغول هستند، به الگوی شطرنجی فراماسونی و یک سرنصب شده بر دیوار، نشانگر بموفت، توجه کنید. دوست پسر لیدی گاگا او را به بالکن می برد (که باز الگوی شطرنجی دارد). بعد از اینکه متوجه عکس گرفتن دوربین می شود، شروع به کارهای عجیب می کند و همه چیز خشن می شود. سرانجام لیدی گاگا را بیرون از بالکن هل می دهد. در حال افتادن، پس زمینه یک الگوی گرداب چرخشی است، که معمولا» مرتبط با هیپنوتیزم است. لیدی گاگا بطرزی شیک و مطابق مد می افتد، اشاره به این حقیقت که این سرازیری فیزیکی نیست. این افتادن بیانگر آسیب روانی قربانی کنترل ذهن است که باید برای » بازسازی پس از جراحت سخت» متحمل شود.
لیدی گاگا سوار بر صندلی چرخدار وارد عمارت بزرگی می شود و بتدریج لباسهایش را در می آورد. او به آهستگی ، با کمک چوبهای زیر بغل،شروع به راه رفتن می کند که اشاره به بازآموزی او توسط نخبگان انجمن سری می باشد(او درون یک عمارت است) و مانند یک روبات لباس پوشیده است، اشاره به ماریا از فیلم متروپلیس . صحنه دیگری رقص او را در لباس عروسی سفید/سیاه نشان می دهد. این بمعنای ارتباط(به اجبار) او با «انجمن برادری شیطانی» است. حالا تغییر شکل او کامل است.
سپس او ار در کنار دوست پسری که او را از بالکن هل داده می بینیم. او لباس میکی موس بر تن دارد، یکبار دیگر اشاره به برنامه ریزی شهریار. او به شیوه ای روباتیک رفتار می کند،گویی افکار و اعمال او توسط فرد دیگری کنترل می شود. سپس گاگا دوست پسرش را مسموم می کند و در حین آن به شیوه ای غریب لبخند می زند. این حقیقت که او دوست پسرش رابه قتل می رساند اشاره به سطح دلتای پروژه شهریار است که برنامه ریزی قاتل نامیده می شود. در اینجا توصیفی از این برنامه اراده می شود:
دلتا (Delta) برنامه ریزی»قاتل» نامیده می شود که در اصل برای آموزش ماموران ویژه یا سربازان نخبه (یعنی نیروی دلتا، اولین گردان زمینی، موساد و غیره) در عملیات پوششی توسعه یافت. ترشح مقدار آدرنالین بهینه و تهاجم کنترل شده آشکار است. سوژه ها عاری از ترس هستند؛ در انجام ماموریت خود بسیار منظمند. دستورالعملهای خود نابود کننده یا خودکشی در این سطح طبقه بندی می شود. (دکتر کوریدون هاموند، تعاریف برنامه ریزی پروژه شهریار)
بعد از انجام ماموریت جنایی، لیدی گاگا محبوبتر از همیشه است و پاداش های بردگی انجمن سری را درو می کند. اگر هنوز در زمینه تعلق این ویدئو به انجمن سری شک دارید، پشت صحنه این ویدئو را ببینید. کارگردان پاپاراتزی، پیراهنی با تصویرمارو بفومت و علامت رمزی کلیسای شیطان را پوشیده است.
نتیجه گیری: لیدی گاگا در ویدئوها، تصاویر و شوهای خود نمادگرایی را می گذارد که به انجمن سری و کنترل ذهن اشاره دارد. نمادگرایی او عمیق، درونی و حتی روحانی است با وجود این ترانه هایی مانند » فقط برقص» را می خواند که درباره کاملا» کرخت بودن است. این مشخصه در ظاهر مهمل و در واقع درست لیدی گاگا چیزی است که ارزش تجزیه و تحلیل و دانستن را دارد. در حالی که توده های جوانان از ژستهای لیدی گاگا تقلید می کنند، نمایشهای او بخشی ازیک سیستم بزرگتر است که بسیاری دیگر از ستارگان با همین نمادگرایی را شامل می شود. او خلاق و ترانه نویس با استعدادی است. اما در نهایت، شخصیت » لیدی گاگا» یک هیولای بدنبال شهرت است که هر کاری می کند تا یک فوق ستاره بین المللی شود شامل گنجاندن نمادگرایی یک گروه نخبه در نمایشهایش، که از او یک عروسک خیمه شب بازی برای این انجمن سری می سازد.
برای دیدن متن اصلی همراه با عکسها و ویدئوها مراجعه کنید به
vigilantcitizen.com/musicbusiness/lady-gaga-the-illuminati-puppet

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s