برای کسانی می نویسم که در ایران زندگی می کنند

1) صفرهای تلفن خود را ببندید.
هزینۀ بستن صفر دوم، 2500 تومان است ولی هزینۀ نبستن آن؟ صورتحساب جدید تلفن آمده، 26000 تومان هزینۀ مکالمه با خارج از کشور. این دیگر چیست؟ من هم مانند دیگران برای تلفن به خارج از کشور از کارت تلفن استفاده می کنم. به مرکز تلفن می روم پس از کلی معطلی ، مشخص می شود ابتدا باید صورتحسابی که به آن اعتراض دارم بپردازم بعد پرینت مکالمات را بگیرم. تسلیم می شوم. بعد از پرداخت، می گویند باید آقایتان بیاید.- چرا؟ تلفن بنام خودم است. می گویند بهتر است یک مرد باشد. می گویم مردی ندارم و آقای خودم هستم. با تحقیر می گویند: یعنی اینقدر بی کس و کاری؟ با خونسردی و از روی عادت نشنیده می گیرم. دست آخر پرینت صورتحساب را بعد از دوبار اشتباه جوان کار نابلد می گیرم،هزینۀ 4 بار تماس با کشور همسایه … بین ساعات یک و سه شب است. این دیگر چیست؟ پاسخ می شنوم.
-به ما مربوط نیست . مسوولیت خودتان است. دوباره اعتراض می کنم.
– مسوولیت با خودتان است.تلفن شما بی سیم است.
-تلفن من بی سیم نیست.
– بما مربوط نیست. مسوولیتی نداریم. حتما» در مجتمع شما کسی از خط شما استفاده کرده.
-من تنها هستم و در مجتمع زندگی نمی کنم.
-خودتان باید مواظب باشید .حتما» مهمانی /کسی سوء استفاده کرده بما مربوط نیست.
– چرا مراقبت نمی کنید؟ حتما» یکی از همسایه ها سوءاستفاده کرده است.
می پرسم ساعت یک یا سه شب؟…. می خواهم فرم اعتراض پر کنم.
–نداریم ، تمام شده! یکی دیگر هم می آید اعتراض دارد به هزینۀ مکالمه با خارج از کشور . با او وارد صحبت می شوم و هردو به اتاق معاون مرکز می رویم. … دست آخر با بی حوصلگی دستور می دهد از فرم اعتراض کپی بگیرند بدهند دست ما. دو نفر دیگر هم اضافه می شوند. حالا 4 نفریم. … فرم را پر می کنیم و با هم صحبت می کنیم… حراست وارد می شود و اجتماع اغتشاش گونۀ ما را پراکنده.. به یکنفر بشدت تذکر می دهد … با همسایه ها صحبت می کنم. از تلفن 5 نفر دیگر با همین شماره سوء استفاده شده …می شنوم همیشه همینطور بوده چه در آن رژیم چه در این رژیم. می گوید یا از مرکز سوئیچینگ است یا از کافو(پست مخابراتی مانند پست برق که خطوط تلفن ثابت یک ناحیه در آن مجتمع می شود). از وقتی مخابرات افتاده دست برادرا…این سوء استفاده(ترمینیشن)، سیستماتیک و چند برابر شده. می گویم چارۀ کار چیست؟ بیایید همه با هم اعتراض کنیم. توضیح می دهد عیالوار است و اخراج از کار، شلاق و نوشابه دوست ندارد! چه کنیم. -صفر ها را ببندید و از موبایل با موبایل تماس بگیرید. -حداقل صفر دوم را ببندید.
بعد از مدتی پاسخ اعتراض می رسد: وارد نیست. معاون کذایی امضا کرده. 5 نفری پیش بازرس منطقه می رویم. می گوید خودتان تماس گرفته اید، مدارکش هست!
– همه به یک شماره تلفن خاص در کشور همسایه؟
-حتما» آژانس مسافرتی چیزی بوده؟
– ساعت یک و سه شب، با یکساعت اختلاف زمانی، کدام آژانس مسافرتی این ساعت شب کار می کند؟
بصراحت تهدیدمان می کند اغتشاش نکنیم. ادبیاتش آشناست! دست از پا درازتر بر می گردیم.

2) هیچ صورتحسابی (حداقل غیرروتین) را نپردازید.

الف)یک اخطاریۀ شدید و غلیظ از ادارۀ برق منطقه ای آمده باید کنتور 15 آمپری خود را به 25 آمپری تغییر دهید. هزینه 124 هزارتومان برای هر کنتور. از همسایۀ فهیم خود که در مورد مخابرات راهنماییم کرد در این مورد می پرسم. محل نگذار. می گویم تهدید به قطع برق کرده. می گوید غلط کرده. باشد می روم ادارۀ برق تابپرسم. می گوید نده ، نرو، نپرس. می روم ادارۀ برق، یک صف 25 نفری جلوی کارمند مربوطه تشکیل شده. داد می زند ندارم کدام است؟ اگر الان ندهی برقت را قطع می کنیم بعد دوبرابر می دهی به اضافۀ جریمۀ وصل برق. طرف صحبتش پیرمرد محترمی است که می گوید» آقا ندارم ، بازنشسته ام، سالها به بچه های مردم درس دادم و گریه ا ش می گیرد». کارمند با بی ادبی دوباره سرش دادمی زند ، دستی به ریشش می کشد و دادمی زند بعدی. از خانمی که گوشه ای ایستاده و می خندد حرصم می گیرد. –کجایش خنده دارد؟ -خوب تا وقتی ابله در جهانست.. می گوید برای او هم چند ماه پیش چنین نامه ای آمده بود و از پسرش که در ادارۀ برق بوده می پرسد و می شنود که رییس اداره بدون مجوز،یک تعدادی کنتور چینی بی کیفت وارد می کند و با سوء استفاده از موقعیت، نامه پراکنی و سرکیسه کردن مردم و… تنها کسی که در محله هیچی نمی پردازد و هیچ اتفاقی برایش روی نمی دهدهمین خانم بوده. آقای پشت سری می گوید ولی می گویند این کنتورها قدیمی شده و کشش ندارد. خانم می خندد من دو تا یخچال، یک فریزر، دو تا کامپیوتر رو میزی همیشه روشن دارم و از صبح تا شب اتو و جارو برقی، چرخ گوشت و تلویزیون لامپی هم روشن است تا حالا یکبار هم مشکل نداشتم.
–برق را قطع می کنند.
–غلط می کنند.
-بالاخره دولت است نپردازیم فردا دو برابر از مان می گیرند.
–غلط می کنند. توضیح می دهد تابستان پیش که هزینۀ برق خیابانها را روی صورتحساب مردم می گذاشتند چطوری چشمشان را در آورده و خشت… رییس را روی سرش کشیده. راست می گوید تابستان پیش صورتحسابم یکباره سه برابر شده بود و…. کافیست بر می گردم . چند ماه بعد مشخص می شود که تعویض کنتوری در کار نیست و بعد از پیگیری های نفسگیر، قرار می شود ادراۀ برق مبلغ دریافتی را از صورتحساب ها ی بعدی کم کنند ولی رییس اداره عوض می شود و زیر بار این توافق نمی رود. به مشترکانی که کلاه سرشان رفته می گوید می خواستید نپردازید.

ب) یک اخطاریۀ شدید از ادارۀ آب و و فاضلاب آمده باید در اسرع وقت نسبت به پرداخت اقساط بدهی عقب افتادۀ خود و جرایم متعلقه اقدام و فورا» تسویه حساب کنید و گرنه آب شما قطع می شود. ای بابا، ما که کل اقساط را شش سال است داده ایم و رنگ فاضلاب را ندیده ایم. تازه بابت خدمات فاضلاب در صورتحساب آب هم می پردازیم. این بار حل قضیه را به عهدۀ شوهر همسایه که از مقامات … و گردن کلفت است می سپارم. مسلح به همۀ قبوض اقساط پرداختی این چند ساله می رود و دست از پا درازتر بر می گردد . می گوید کارمند مربوطه در کامپیوتر دیده که اشتباه محاسباتی بوده و باید باقیمانده را پرداخت کنیم. دوباره دست به دامن همسایه چیز فهم خود می شویم. به توصیه خودش همراهش می روم تا چیز یاد بگیرم. تا وارد اداره می شود صورت خندانش تغییر می کند، صف را رعایت نمی کند، یکراست می رود جلو و سر کارمند داد می زند: همۀ قسط ها راداده ام این دیگر چیست؟ کارمند با خونسردی محلش نمی گذارد. همه همین مشکل را دارند به او اعتراض می کنند برو ته صف. ناگهان فریاد می کشد – حقه بازها، کلاهبردارها ، باز هم برنامه چیدید برای چاپیدن… فحش می دهد… جا خورده ام نمی دانم چه کنم. با کیفش بر سر کارمند نگون بخت می زند. نگهبانها می دوند حراست با عجله …. در اتاق معاون هستیم. توضیح می دهد که پسرش در … است، برادرش با فلانی رفیق است واز همه مهم تر جناب سرهنگ که مستقیم با بیت رهبری کار می کند…قول می دهد این اخطاریه را به آنها نشان دهد تا ته و توی قضیه را در آورند ناگهان مشخص می شود که نه او و نه من بدهی نداشته ایم و اخطاریه فقط برای ما دونفر اشتباه صادر شده است ولی بقیه باید بپردازند.

پ) مامور آب آمده، کنتورتان باید تعویض شود. دیگر درسم را بلدم. -بیایید تعویض کنید. – باید … بپردازید.-ندارم.-باید بپردازید و گرنه آب را قطع می کنیم. –جدا»؟ یک لحظه صبر کنید از جناب سرهنگ بپرسم او با بیت رهبری در تماس است و اینطور مسایل را بهتر می داند. مامور دوباره فهرستش را نگاه می کند. ببخشید منزل را اشتباه آمده ام. خداحافظ.

ت) مامور گاز است و توضیح می دهد برای رعایت ایمنی بایدهر چند سال یکبار لوله کشی گاز خانه ها چک شود تا فرسودگی و… کنترل شود. از همان کنتور شروع می کند به ایراد گرفتن و توضیح می دهد که خودش و دوستانش که مورد تایید ادارۀ گاز برای اصلاح لوله کشی هستند در ساعات بعد از کار می توانند با هزینۀ کمتری …..فورا» متوجه می شوم و از او می خواهم کمی صبر کند تا جناب سرهنگ که با بیت رهبری کار می کند و الان از خوش شانسی من در خانه است بیاید با او صحبت کند بهر حال من ضعیفه از این چیزها سر در نمی آورم. لبخندی می زند ما خودمان اهل بخیه ایم، اهل بیت رهبری در این محله چه می کند؟ جناب سرهنگ با یک تلفن می آید با ریش انبوه و انگشتری عقیقش، … مساله حل شد.مامور ناگهان متوجه شد که لوله کشی منزل اصولی است و هنوز به ده سال نرسیده … (عجب حداقل بیست سال است که…) نیازی به وارسی بیشتر هم نیست و می رود.
فروپاشی اجتماعی یعنی چه؟ سرمایه (اعتماد)اجتماعی یعنی چه؟ چرا به مامور دولت می گفتند عملۀ ظلم؟
راستی این جناب سرهنگ کیست؟ او کارمند بازنشستۀ بانک است که پسرش سرهنگ بازنشستۀ ارتش و مقیم امریکاست ولی بدلیل رفتارش به خود او جناب سرهنگ می گویند. روزی در خیابان سگی را پیدا می کند که از یک دست آسیب دیده و روی سه پا راه می رود. دلش می سوزد و سگ را به خانه می آورد و نامش را می گذارد رهبر! سگ صورت کشیده ای دارد و .. بعد از مدتی با ایرانیت و مقدار چوب، برایش خانه می سازد :بیت رهبری. جناب سرهنگ واقعا» نیمی از وقتش را با رهبر می گذراند … جناب سرهنگ در هر دو دوره در زندان بوده و با بسیاری از مقولات دینی آشنایی کامل دارد، می تواند قرآن را از حفظ بخواند و با ادبیات بازجویانش صحبت کند….بطور خاص لحن، شیوۀ سخن و منطقی دارد که همیشه شنونده را مجاب می کند. خلاصه اگر فردی او را نشناسد، نمی تواند پیشنهادش را رد کند.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s