بیماری ناشناختۀ مسمومیت نیکلای و پرهیز از خوردن شاتوت و مربای ان

از ایمیل دریافتی حدودا» اوایل مرداد سال نود ،متاسفانه در سوگ خواهر یکی از دوستان قدیمیم نشستیم، دختری که دکترای معماری داشت و در چندین دانشگاه تدریس میکرد، پیانو را […]

خواندن مطلب →