فردوسی و میانه‌اش با دین و اعتقادات آسمانی! دکتر محمدعلی مهرآسا

بر گرفته از http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%22435%22 بی‌گمان فردوسی یکی از بزرگان فرهنگ ایران و یکی از نوابغ حکیمان و فیلسوفان جهان است که در اثر با شکوهش«شاهنامه» فزون بر حماسه سرائی، بسیار […]

خواندن مطلب →