آرش صادقی، فعال دانشجویی زندانی و وخامت شرایط خانواده اش

بر گرفته از گاردین http://www.guardian.co.uk/world/2012/nov/23/iran-activists-jailed-speaking-out?INTCMP=SRCH داستان دانشجوی زندانی، آرش صادقی و اثر وخیم آن بر خانواده اش در ایران موضوعی شناخته شده است. دانشجوی فعال ایرانی نزدیک مزار مادرش قوز […]

Read Article →

نبش قبر سه مبارز: حاج میرزا یحیی دولت آبادی, محمود نریمان, صدیقه دولت آبادی در پارک زرگنده بدست احمدی نژاد شهردار وقت تهران

یک صبح خیلی زود، در هنگامهء جنگ تاریکی و روشنائی در آسمان، روی زمین، در گوشه ای از شهر تهران، یعنی در «زرگنده» سینه چند قبر را شتابزده گشودند و […]

Read Article →

بیانات گهربار 4:امام جمعه ارومیه جناب حسنی و تفسیر فتوای مکارم شیرازی راجع به مرغ

شما اگر انسان بودی می رفتی تحقیق می کردی ببینی آقای مکارم چی گفته، نه اینکه من حسنی از اون دنیا بیام ترو ارشادت کنم ای حیوان الی الابد. برو […]

Read Article →

اسناد علني شده دولت آمريکا، تاريخ پهلوي و لابي سانسور- بايکوت

برگرفته از http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=9613:2012-11-15-23-54-31&catid=34:politique گفتگوي عبدالله شهبازي با محمدقلي مجد …این اسناد آمریکایی به ویژه از این زاویه ارزشمند و بااهمیت هستند که چشم انداز و روایتی به کلی متفاوت را […]

Read Article →