ریشۀ تاریخی اصطلاح «آدم هفت خط» و آئین شرابخواری پادشاهان ساسانی

ما معمولاً عادت داریم در توصیف اشخاص زیرک و باهوش و اکثراً رند و مکارراز اصطلاح «آدم هفت خط» استفاده کنیم! اما چرا؟ روایتی درمورد ریشۀ تاریخی اصطلاح «هفت خط» […]

Read Article →

ویکتور هوگو:مجازات اعدام نه عادلانه است نه عبرت‌آفرین. نباید کشت را چگونه می‌آموزید؟ با کشتن؟

ویکتور هوگو، نویسنده فرانسوی می‌گوید که مجازات اعدام نه عادلانه است نه عبرت‌آفرین: «آیا گمان دارید درس عبرت است اعدام؟ چرا؟ به خاطر آنچه می‌آموزد؟ مگر چه می‌آموزید با این […]

Read Article →

بیانات گهربار 13: علی اکبر رائفی پور(کارشناس صدا و سیما):شلوار جین همان جن است و کفش های پاشه بلند سم های اجنه

بیانات گهربار 13: علی اکبر رائفی پور(کارشناس صدا و سیما):شلوار جین همان جن است و کفش های پاشه بلند سم های اجنه چند نفر

Read Article →