ماموران وظیفه شناس آگاهی و دوربین اداره دارایی

یکی با خانواده‌اش دو روزه می‌رود مسافرت. وقتی برمی‌گردند، می‌بینند خانه‌شان را دزد زده و طلا و جواهر والبته مقداری پول نقد را برده‌اند. سراسیمه به کلانتری مراجعه می‌کند. افسر […]

خواندن مطلب →

از داشتن عقيده ­اي مخالف عقايدمردم بيمناک مباش، زيرا هر عقيده­اي که امروز مورد قبول است زماني مخالف عقيد مردم بوده است. برتراند راسل

از داشتن عقيده ­اي مخالف عقايد مردم بيمناک مباش، زيرا هر عقيده­اي که امروز مورد قبول است زماني مخالف عقيده مردم بوده است. برتراند راسل

خواندن مطلب →