اختلال شخصیت خودشیفتگی

منبع: http://radiokoocheh.com/article/185100، روزنامه مردمسالاری،

افراد مبتلا به اختلال شخصیت خود شیفته(bisorber personality narcissistic) ، درک غیر واقع بینانه، کاذب و مضحکی از اهمیت خود دارند، گویی که در غروری غیر طبیعی غرق اند، صفتی که به خود بزرگ بینی معروف است. نام این اختلال از افسانه یونانی نارسیسوس، یکی از اسطوره های یونانی گرفته شده است. نارسیسوس مرد زیبایی بود که مورد توجه بسیاری از زنان بود اما او نسبت به همه آنها بی تفاوت بود. یک روز هنگامی که نارسیسوس خم شده بود تا یک جرعه آب از یک برکه بنوشد، عکس خود را در آب دید و عاشق آن شد. او نمی توانست نگاه از تصویر خود در آب برگیرد، دچار غم عشق به خود شد و در کنار برکه از این اندوه جان داد.
افراد مبتلا به این اختلال از دیگران توقع دارند آن ها را تحسین نماید چون فکر می کنند شخصیت منحصر به فردی هستند. از آنجا که خود را خیلی استثنایی می دانند، احساس می کند که فقط افراد عالی مقام، متشخص و منحصر به فرد قادر به درک آن ها هستند. خود شیفته ها که احساس استحقاق و برتری آن ها چشمگیر است، تاب تحمل انتقاد را ندارند چرا که آن را عاملی خطرناک برای تزلزل حس برتری خود قلمداد می کنند. وقتی کسی از خود شیفته ها انتقاد کند، حتی انتقادی سازنده ، معمولا به یکی از این دو شیوه واکنش نشان می دهند: یا فوق العاده عصبانی می شوند و پرخاش می کنند که در این حالت پرخاشگری در حکم سپر بلا در برابر حس خود شیفتگی ناسالم آن هاست; یا ممکن است کاملا خود را بی اعتنا نشان دهند. آن ها نمی توانند همدلی از خود نشان دهند و تنها برای دست یابی به اهداف خود خواهانه خودشان، تظاهر به همدردی می کنند.

نشانه های اختلال شخصیت خود شیفته
1. احساس خود بزرگ بینی، به صورت مهم پنداشتن خود(مثلا اغراق کردن در موفقیت ها و استعدادها و انتظار تحسین و توجه دایم از جانب دیگران بی آنکه فرد به موفقیت شایسته ای دست یافته باشد.
۲. مشغولیت ذهنی و خیال پردازی های بی پایان پیرامون موفقیت ، قدرت، ذکاوت، زیبایی و …
۳. احساس محق بودن (entitlement)، یعنی به گونه ای نامعقول انتظار دارد همیشه و در هر مورد حق به او داده شود و یا افراد خود بخود تسلیم خواسته هایش باشند.
۴. فاقد حس همدلی (empathy) بودن، یعنی تمایل یا توانایی درک یا شناخت احساسات و نیازهای دیگران را ندارد.
۵. اغلب به دیگران حسودی کند یا فکر می کند دیگران به او حسادت می کنند.
۶. در روابط بین فردی استثمارگر و رفتارها و نگرش های تکبرآمیز و پرافاده ای دارد.

انواع تیپ های خودشیفتگی
میلون (۲۰۰۰) از پژوهشگران مطرح در زمینه اختلالات شخصیتی، چند تیپ فرعی را مطرح کرده است:
۱. خود شیفته نخبه گرا
این عده احساس افتخار و قدرت می کنند و تمایل دارند مقام و موفقیت های خود را به رخ دیگران بکشند. نخبه گرا شدیدا به ارتقای درجه خود مشغول است و می کوشد از هر فرصتی برای مشهور شدن استفاده کند.
۲. خودشیفته عاشق پیشه
تمایل دارد اغواگر باشد، با این حال از صمیمیت واقعی اجتناب می کند. اینگونه افراد خیلی دوست دارند افراد ساده لوح و از لحاظ هیجانی نیازمند را وسوسه کنند و آنها را به گونه ای به بازی بگیرند که به طور فریبنده ای نشان دهند دوست دارند با آنها رابطه نزدیکی داشته باشند، با این حال تنها علا قه واقعی آنها این است که به طور موقت از دیگران بهره کشی کنند.
۳. خودشیفته های غیراخلاقی
این دسته بی وجدان، فریبکار، خودپسند و استثمارگر هستند.. حتی وقتی که معلوم می شود آنها به خاطر انجام دادن رفتار غیرقانونی گناهکار هستند، نگرش بی اعتنایی دارند و به گونه ای عمل می کنند که انگار قربانی را باید به خاطر توجه نداشتن به آنچه روی داده است، سرزنش کرد!
۴. خود شیفته های جبرانی
این گروه منفی گرا و لجبازند و می خواهند احساسات عمیق حقارتشان را خنثی کنند; در نتیجه می کوشند خود را برتر و استثنایی جلوه دهند.
خودشیفتهخودشیفته/ کارتونی از حسن کریم زاده

واقعیت های افراد خودشیفته
فردی که در دوران کودکی- دورانی که بیش از همه وقت و پیش از هر چیز نیازمند توجه هستیم- مورد بی توجهی، طرد، تحقیر و توهین والدین و اطرافیان واقع می شود، ممکن است در بزرگسالی دیواری نامرئی به دور خود بپیچد و از این جهان سراسر آشوب به خویشتن خویش پناه آورد و شیفته خویش شود، چرا که دیگر تاب تحمل طرد و تحقیر و انتقاد را ندارد. هر کودکی نیاز دارد که والدین موفقیت ها و دستاوردهای او را تایید کنند و به آنها پاسخ های مثبت بدهند.
کودک بدون اینها ناایمن می شود. این ناایمنی به طرز اسرارآمیزی در خود والا بینی کاذب جلوه گر می شود که می توان آن را تلاش فرد برای جبران آنچه در زندگیش نداشته دانست. این افراد که شالوده مطمئنی برای خود سالم ندارند، خودکاذبی را به می سازند که به طور متزلزلی بر عقاید خود بزرگ بینی و غیرواقع بینانه در مورد شایستگی و جذابیت آنها استوار است.
بنابراین اختلال شخصیت خود شیفته را می توان به صورت ابراز این ناامنی و نیاز به توجه در زمان کودکی، در فرد بزرگسال تلقی کرد.
خود شیفته ها معمولا به دو دلیل فاقد حس همدلی و همدردی نسبت به دیگران هستند: 1.در کودکی والدینشان بیشتر در پی ارضای تمایلات و نیازهای خود بوده اند تا فرزندانشان و بدین صورت چنین طرز فکری را در کودک به ودیعه می گذارند که تشفی خاطر خود مهم تر از توجه به نیازها و مشکلات دیگران است. 2. یک فرد خود شیفته اساسا توانایی دیدن جهان از دریچه ذهن مخاطب را ندارد ؛ شاید به همین دلیل نیز باشد که افراد خود شیفته از تاثیر رفتار خود بر دیگران آگاهی ندارند.
یک شخصیت خود شیفته به ظاهر نسبت به دیگران و انتقادها بی تفاوت است، به ظاهر خیلی مغرور و مستقل به نظر می رسد و از اعتماد به نفس بالایی برخوردار است; ولی واقعیت امر این است که دارای عزت نفس بسیار ضعیف و متزلزلی است و دقیقا برای دفاع از عزت نفس شکننده خود است که به خودشیفتگی، خود بزرگ بینی و رفتارهای متکبرانه روی می آورد.
افراد مبتلا به خودشیفتگی، کنترل‌گر، سرزنش‌گر و جذب خود هستند. تحمل نظرات دیگران را ندارند، به نیازهای دیگران و اثرات رفتار خود بر دیگران بی‌توجه هستند. این افراد مصرانه می‌کوشند تا دیگران آن‌ها را آن‌طور که آن‌ها می‌خواهند ببینند. افراد خودشیفته از استراتژی‌های مختلفی برای محافظت خود با هزینه دیگران استفاده می‌کنند. آن‌ها به بی‌ارزش کردن و سرزنش دیگران تمایل دارند، و به هرگونه واکنش تهدیدآمیز با خشم و خصومت پاسخ می‌دهند. اگر افرادی که بیش از حد خودشیفته هستند مورد انتقاد قرارگیرند بدلیل احساس رد، تحقیر و تهدید و برای محافظت از خود، به هر گونه انتقاد خفیف، واقعی یا فرضی با تحقیر، خشم و یا تمرد نسبت به منتقد واکنش نشان می‌دهند.
اگر چه افراد مبتلا به بیماری خودشیفتگی اغلب بلند پرواز هستند، ناتوانی‌ آن‌ها در تحمل موانع، اختلافات و یا انتقادات، همراه با فقدان هم‌دلی و هم‌کاری با دیگران قادر به حفظ دست‌اوردهای حرفه‌ای برای مدتی طولانی نیستند.
افرادی که مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفتگی تشخیص داده شده‌اند از تقسیم به عنوان یک مکانیسم دفاعی مرکزی استفاده می‌کنند. بر اساس نظرات روانکاو Kernberg، کشش طبیعی بین خود واقعی از یک سو، و خود ایده‌آل و شی ایده‌آل از سوی دیگر، توسط ساختار مفهوم خود متورم حذف می‌شود و در این ساختار ، خود واقعی و خود ایده‌آل و شی ایده‌آل با هم اشتباه گرفته می‌شود. هم زمان، این تصاویر غیرقابل قبول باقیمانده، سرکوب شده و به اشیا خارجی بی‌ارزش تبدیل می‌شوند.
ادغام خود متورم و خود واقعی در بزرگ‌نمایی ذاتی اختلال شخصیت خودشیفتگی دیده می‌شود. هم چنین در این روند، مکانیزم‌های دفاعی بی‌ارزشی، ایده‌آل طلبی و انکار ذاتی هستند. سایرین برای فرد خودشیفته فقط امتدادی از خود او هستند که یا باید تنها در خدمت تحسین و تایید آن‌ها باشند و یا اگر نتوانند با بزرگ نمایی خودشیفته کنار بیایند بی ارزش هستند.
گفته می‌شود که اختلال شخصیت خودشیفتگی رابطه مخصوصی با احساس شرم دارد. روان‌پزشک گلن گابارد(Gabbard) اختلال شخصیت خودشیفتگی را به دو زیر گروه تقسیم کرد. زیرگروه بی توجه شامل شخصیت پر آب و تاب، متکبر، و به اصطلاح پوست کلفت است و زیرگروه هوشیار شامل شخصیتی که به راحتی صدمه می‌بیند، بیش از حد حساس است و شرمنده. به نظر او، زیرگروه بی توجه برای تحسین و حسادت، قدردانی پرآب و تابی از خود نشان می‌دهد که با ضعف درونی او متضاد است ولی آن را در شرم پنهان می‌کند، در حالی که زیرگروه هوشیار با در نظر گرفتن دیگران به عنوان سواستفاده کننده گان ناعادل ، احساس بی‌ارزش بودن را خنثی می کند.
افراد مبتلا به این بیماری با توهمات موفقیت نامحدود، قدرت، زیرکی، زیبایی، و یا عشق ایده آل درگیر هستند و بر این باورند که آنها ویژه و منحصر به فرد هستند است و تنها می‌توانند توسط افراد خاصی درک شوند. نیاز به تحسین بیش از حد، حس حق داشتن، یعنی، انتظارات غیرمعقول، ویژه درنظر گرفته شدن، به شدت در این‌گونه بیماران محسوس است. آن‌ها سایرین را استثمار می‌کنند و با استفاده از سایرین می‌خواهند به اهداف خود دست‌یابی پیدا کنند. هیچ تمایلی به به رسمیت شناختن احساسات و نیازهای دیگران ندارند و اغلب به دیگران حسادت می‌ورزند درحالی که فکر می کنند م که دیگران به آن‌ها حسودی می‌کنند. آنها اغلب متکبر هستند
درمان افراد خودشیفته
معمولا» افراد خودشیفته بدلیل ترس ناخودآگاه از شناخته شدن و یا بی‌کفایتی به دنبال درمان نمی روند. گر چه فرآیندهای درمانی چیزی از احساس حق داشتن آن‌ها نمی‌کاهد و آن‌ها هم چنین خود محور باقی می‌مانند ولی می‌تواند به آن‌ها بیاموزد که چگونه از استعدادهای منحصر به فرد خود برای کمک به دیگران به جای به دست آوردن اهداف شخصی استفاده کنند.

شناسایی خودشیفته ها

1.خودشیفته ها دوست دارند دیگران را هدایت کنند و به آنان امر ونهی کنند.
2. خودشیفته ها تارک دنیا هستند.
3. مردان به خصوص مردان جوان بیشتر در معرض خودشیفتگی هستند.
4. خودشیفته ها در کار هم صبر کافی ندارند و به اجبار کار می کنند.
5. خودشیفته ها اغلب دروغ می گویند تا بهتر از دیگران به نظر برسند.
6. خودشیفته ها به جذابیت ظاهری و لباس پوشیدن خیلی اهمیت می دهند.
7. خودشیفته ها بیشتر از دیگران تمایل به بد و بیراه گفتن دارند.
8. خودشیفته ها نیازها و خواسته های خودشان را نسبت به دیگران در اولویت قرار می دهند
9. خودشیفته ها به روابط کوتاه مدت بیشتر علاقه دارند.
10. خودشیفته ها در روابط با دیگران آنها را فریب می دهند.
11. خودشیفته ها نسبت به آزار دیگران احساس پشیمانی نمی کنند.
12.خودشیفته ها از انتقاد بیزار هستند.
13. خودشیفته ها وقتی دست رد دیگران به سینه شان می خورد، تمایل به تنبیه آنها دارند.
14. خودشیفته ها با کم ارزش جلوه دادن دیگران در پی جلب تحسین برای خود هستند.
15. خودشیفته ها در حرف هایشان نام دیگران را از قلم می اندازند تا خود مهمتر به نظر آیند

Advertisements

2 پاسخ به “اختلال شخصیت خودشیفتگی

  1. درود
    این روزها به لطف دنیای مجازی و جبران عقده های کوتاه قامتان و کوته بینان دنیای واقعی، بسیاری از موارد خود شیفتگی رو میشه به وفور مشاهده کرد. مخصوصا دارای ویژگی هفتم از موارد شناسایی خود شیفته ها

    • مهندس گرامی
      ضمن سپاس از توجه شما، پیشنهاد می کنم «دنبال کردن چیست؟» را هم بعد از خودشیفتگی بخوانید! هدف از این متن و متونی دیگر نظیر «نر برتر» کمک به درمان کسانی است که کمترین ظنی در مورد بیماری خود ندارند! ولی با پیگیری مداوم خود در ارسال پیام های پر از ناسزا و افترا بصورت ناشناس یا با جعل نام برخی دوستان، به زبان بی زبانی مدام درخواست کمک جهت درمان خود می کنند!

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s