دنبال کردن(stalking)

دنبال کردن(stalking) چیست؟
هنگامی که فرد بطور مداوم توسط شخصی دیگر، آشنا یا غریبه تعقیب می شودبه گونه ای که در محل زندگی یا کار بطور پیاپی با او برخورد کند، مزاحمت های تلفنی مکرر داشته باشد، پیام های مکتوب یا اینترنتی و یا هدایای ناخواسته دریافت کند یا این شخص به اموالش زیان برساند.
ماهیت دنبال کردن ، وقوع مکرر آن است. دنبال کننده می تواند زن یا مرد باشد گر چه در پرونده های قضایی 75 تا 80درصد از دنبال کنندگان مرد هستند.
دنبال کردن، تبدیل به یکی از ترسناک ترین جرم ها در سال های اخیر بویژه درمورد بانوان شده است. مطابق یک پژوهش موردی روی 2000 نفر که توسط دپارتمان فدارل دادگستری انجام شده از هر 12 زن، یکی در طول زندگیش حداقل یک بار دنبال شده است که در مقایسه با این واقعیت که از هر 3000زن، یک نفر مورد تجاوز واقع شده قابل توجه است.
بسیاری از این زنان، دنبال کنندگان خود را می شناسند ودر نتیجه در تشخیص اینکه موقعیت آنها خطرناک باشد یا نه مردد می مانند.

نشانه های دنبال شدن

1. پرسه زدن یا در کمین بودن مکرر در محل کار یا همسایگی شما

آیا مدام در محل کار یا در فروشگاه زمان خرید یا برگشت به منزل خود با فرد خاصی بطور اتفاقی برخورد می کنید؟ البته اگر کسی را در یک باشگاه ورزشی بطور مکرر می بینید یا یکی از همسایگان خود را همیشه در زمان بازگشت از کار ملاقات کنید بمعنای دنبال شدن نیست. برخوردهای بظاهر غیرمنتظره مکرر است که باید مورد توجه قرار گیرد.

2. پاییده شدن

برخلاف پرسه زن، این بار کسی مدام در گوشه ای پنهان و با فاصله شما را می پاید و در مورد شخص شما و نزدیکان شما اطلاعات جمع می کند. حتی ممکن است از شما عکس بگیرد، به بهانه های مختلف درمورد شما از دوستانتان بپرسد یا از منابعی دیگر نظیر سوابق همگانی و عمومی یا سوابق شرکتی، اطلاعات شخصی شما را گردآوری کند.

3. تماس های تلفنی مکرر
این به معنای تماس روزانه یکی از نزدیکان شما برای احوالپرسی نیست بلکه به معنای تماس روزانه کسی است که دورادور او را می شناسید.یا تماس های تلفنی بدون صحبت یا قطع تماس بعد از برداشتن گوشی یا پیام های مکرر روی منشی تلفنی شما.

4. هدایای نامناسب
برخی از دنبال کنندگان با ارسال گل یا شیرینی میخواهند تعلق خاطر خود را نشان دهند. هنگامی که به این ابراز علاقه پاسخ داده نشود آنها وضعیت را با ارسال هدایای نامناسب یا حتی پورنو بدتر می کنند . یک روش معمول آنها ارسال این هدایا به محل کار شما ست که در برابر همکاران و یا دوستان شرمزده شوید حتی اگر بارها تاکید کنید نمی دانید ارسال کننده کیست. برخی زا این دنبال کنندگان حتی به محل می ایند یا با تلفن تماس می گیرند تا مطمئن شوند شما هدیه شان را دریافت کرده اید.
در صورت امکان، هدایا را فورا» پس فرستاده و از فرد متصدی دریافت نامه ها و بسته ها بخواهید ضمن تحویل نگرفتن آنها، مشخصات تحویل دهنده را بخاطر بسپرد.

5. خودتان را در موقعیت های نیازمند کمک می یابید
هر کسی می تواند تجربه ی یک لاستیک پنچر یا خرابی خودرو در بزرگراه را داشته باشد. برخی از دنبال کنندگان مایلند نقش قهرمان را بازی کنند و موقعیت هایی را پیش می آورند که شما نیازمند کمکشان شوید.
این موقعیت ها می تواند یک لاستیک پنچر بدون هیچ نشانه ای از صدمه به لاستیک یا تمام شدن غیرمنتظره ی بنزین باشد در حالی که دنبال کننده ناگهان و کاملا» تصادفی در محل ظاهر شده و برای تعویض لاستیک یا دادن بنزین اضافی به شما کمک می کند.

6.موقعیت سازی یا بازی دادن

برخی دنبال کنندگان بدنبال تعامل با قربانیان خود هستند و اغلب سعی می کنند با سوء استفاده از موقعیت ها با قربانی تماس داشته باشند نظیر شکایات بی اهمیت همچون ادعای آزار یا تهدید قربانی علیه خودشان. در این صورت قربانی ناچار است برای دفاع از خودش با دنبال کننده تماس داشته باشد.
برخی از آنها حتی ممکن است مدعی شوند در صورت عدم توجه شما، خود را می کشند یا به یکی از نزدیکان شما آسیب می رسانند.

7. دنبال کردن در اینترنت

دنبال کنندگان مدرن ایمیل های روزانه متعددی برای قربانی خود ارسال می کنند. [یا پیام هایی از سوی یک ناشناس یا بنام دوستان شناخته شده ی او در وبلاگش] آنها با پیام های فوری، دعوت به چت روم یا ارسال لینکهایی به سایت های پیشنهادی خود قربانی را بمباران می کنند. دنبال کردن اینترنتی اغلب نظیر دنبال کردن فیزیکی است ولی نه همیشه. در برخی موارد، دنبال کننده حتی هویت واقعی قربانی خود را نمی داند و ممکن است فقط پروفایل یا عکس او را در یک مجمع یا سایت عمومی دیده باشد. دنبال کردن اینترنتی یا سایبری حتی ممکن است از دنبال کردن فیزیکی ازاردهنده تر باشد چون با ترساندن قربانی، بر رفتار عادی او تاثیر گذاشته، دسترسی او را به اطلاعات آنلاین کاهش می دهد، دنبال کننده ممکن است با هک رایانه قربانی به اطلاعات شخصی او دست یابد…
در مواردی دنبال کننده در اینترنت به دنبال فرد شناخته شده نیست بلکه شخصیت معینی را دنبال می کند.

8. افترا، توهین و ناسزاگویی
دنبال کننده اغلب سعی می کند قربانی را از جمع خانواده یا دوستان جدا کند. آنها اطلاعاتی درباره قربانی منتشر می کنند که به حیثیت او آسیب برساند، صرف نظر از درستی یا نادرستی آن، با این امید که او وجهه عمومی خود را از دست داده و از سوی دوستان خود یا جامعه طرد شود.
زمانی که این اطلاعات زیانبار عمومی می شود نخستین واکنش قربانی ممکن است عقب نشینی از جمع و انزوا جویی باشد. این درست همان چیزی است که دنبال کننده می خواهد. برعکس باید در برابر ناسزا، افترا و آبرو بری به سختی ایستاد. اگر حتی بخشی از این اطلاعات درست باشد قربانی باید بسرعت مسوولیت ان را پذیرفته و حقیقت را از جانب خود فاش کند. مهم ترین مساله حفظ حضور قربانی در حلقه های پیشین است و هیچگاه نباید با انزواجویی خود را از سیستم های پشتیبانی محروم کرد.

9. خشونت
بهره گیری از تهدید یا خشونت برای ترساندن قربانی یکی از روش های معمول دنبال کنندگان است. ممکن است خودرو یا خانه شما مورد حمله قرار گیرد. در صورتی که این حمله از سوی یک مجرم معمولی باشد او بعد از حمله با شما تماس نمی گیرد تا ازمیزان موفقیت خود مطلع شود!

مشخصات کلی دنبال کننده
فرد دنبال کننده معمولا از یک یا چند مورد از ناهنجاری های روانی زیر رنج می برد:
*اندیشه یا تمایلات ضد اجتماعی
*فردی که رفتاری تکانشی(عمل بدون انگیزه مشخص یا فکر قبلی) دارند نسبت به حقوق و احساسات دیگران بی تفاوت و در نگاهداری رابطه شخصی پایدار ناموفق است و از گفتار یا رفتار نادرست خود درباره دیگران احساس پشیمانی ندارد.
*شخصیت عقده ای
*عدم بلوغ احساسی، حسادت و یا احساس ناامنی بیش از حد
*هیچگاه نمی تواند پاسخ منفی به خواسته خود را بپذیرد
*از فقدان یا کمبود احترام به خود رنج می برد و با احساس ترساندن و یا غلبه بر قربانی، احساس احترام بخود را تقویت می کند
*ناتوانی در ایجاد ارتباط شخصی با افراد

با درک این ویژگی های می توان از گونه این اشخاص پرهیز کرد. البته حتی یکی دوتا از این خصوصیات باید شما را بطور جدی نگران سازد.

اگر پیش از شناسایی فرد دنبال کننده با او آشنایی داشتید چه باید کرد؟
مهمترین کار این است که بروشنی و بطور جدی و محکم که جای هیچ بحثی را باز نگذارد به او بگویید از این رفتارش دست بردارد. اما فقط یک بار باید این را بگویید.
این گونه افراد در پی آزار شما هستند پس با انجام هر کای سعی می کنند شما را به واکنش وادار کنند. هر تماسی که تکرار شود به هدف خود دست یافته اند. عقده آنها را با بی محلی خاموش کنید همانطور که آتش را با محرومیت از اکسیژن خاموش می کنید.

*هر نامه ای را بازنکرده برگردانید.
*بجای تعویض شماره تلفن ، یک شماره جایگزین برای خانواده و دوستان بگیرید. از یک منشی تلفنی برای شماره پیشین استفاده کنید.
*ایمیل ها را حذف نکنید. آنها را در پرونده ای جدا نگاه دارید شاید لازم باشد بعنوان مدرک مورد استفاده قرار گیرند.
*اگر در کشوری هستید که برای دنبال کردن قانونی هست و پلیسی برای اجرای آن، فورا» با پلیس تماس گرفته شکایت کنید.
*خانه و خودروی خود را به تجیزات ایمنی مجهز کنید. درصورت امکان از سگ نگهبان استفاده کنید. با یادگیری روش های دفاع از خود و تجهیز به وسایلی نظیر اسپری فلفل و تیزر، همیشه گوش بزنگ و آماده باشید.

منابع و مراجع:
http://www.articlesbase.com/self-help-articles/stalking-protect-yourself-241765.html
http://www.strengthenoursisters.org/profiles_stalkers.html
http://www.ncvc.org/src/help/cyberstalking.html )
http://www.uic.edu/depts/owa/stalking_profiles.html
http://www.trutv.com/library/crime/criminal_mind/psychology/cyberstalking/3.html

Advertisements

5 پاسخ به “دنبال کردن(stalking)

 1. درود
  شخصیت عقده ای
  از فقدان یا کمبود احترام به خود رنج می برد و با احساس ترساندن و یا غلبه بر قربانی، احساس احترام بخود را تقویت می کند
  دنبال کردن در اینترنت
  افترا، توهین و ناسزاگویی
  این موارد رو من در این گونه افراد بیشتر مشاهده کردم. من یک دوست روانپزشک دارم که بارها بهم میگه تعداد افرادی که در جامعه از ناهنجاریهای بسیار حاد روانی رنج می برند بسیار بیشتر از حدیه که همه فکرشو می کنند. حتی اشخاصی که ممکن است در برخورد رودررو افرادی بسیار موجه و خوش تیپ و با شخصیتی به نظر بیان! می گفت بعضی از اینها وقتی برای درمان توسط اطرافیانشون (نه خودشون) به بیمارستان میان اصلا برای دکترها هم سخته که باور کنند اینها اینقدر مشکل روانی دارند.

 2. نکته ای که در مورد اکثریت قریب به اتفاق این بیماران روانی مشاهده میشه اینه که تقریبا همشون از وجود بیماری شدید روانی در خودشون یا بی اطلاعند یا حاضر نیستند به هشدار اطرافیان توجه کنند. و کسانی رو که این موضوع رو بهشون گوش زد می کنند دشمن خودشون تلقی کرده و به باد ناسزا و تحقیر می گیرند. تقریبا تمام این افراد نه به طور داوطلبانه بلکه با اجبار اطرافیان به روانشناس یا روانپزشک مراجعه می کنند چون حاضر نیستند بپذیرند که مشکل دارند و احتیاج به کمک دارند.
  الان هم حدس می زنم در این وبلاگ این گونه افراد مزاحم شما میشن و شما کامنتهاشون رو تایید نمی کنید. امیدوارم متوجه مشکلشون بشن و برن دنبال درمان خودشون.

  • مهندس گرامی
   حدس کاملا» درستی زدید. متاسفانه تصور نمی کنم متن خوانده شود فقط پیام همیشگی را می گذارند و می روند. با امید به شفای عاجل بیماران اعم از جسمی و روانی!

 3. درود
  نمی دونم اینها چه پیامهایی میگذارند. ولی از اونجایی که با خزعبلات ذهن پریشانشان مدتیست آشنا شدم گمان می کنم توهین های جنسیتی می کنند. چون اینها هنوز نگاه ابزاری و تحقیری نسبت به زن دارند. کافیست در جامعه زنی را در حال فعالیت ببینند. هزاران انگ و تهمت به او میچسبانند تا بالاخره به زانو در آمده و نا امید شده و فعالیت خود را رها کند. تهمتهایی از قبیل خود فروشی، یا حتی روابط جنسی با همکاران! حتی در محیط مجازی هم برای تخریب یک کاربر، او را به داشتن روابط با یک کاربر دیگر متهم می کنند.
  با وجود اینکه اولا حرفهاشون کاملا بی پایه و اساسه. ثانیا در صورتی که خانمی با کسی ارتباط هم داشته باشد نظر و زندگی شخصی خودش است و اشکالی که ندارد هیچ، حتی جنبه زیبایی از برخورداری از آزادیهای انسانی و اجتماعیست. اما برای اینها (که با کمال پر رویی از آزادی دم می زنند و خود را پرچمدار مبارزه برای آزادی می دانند) حتی تصور دوستی ساده دو غیر همجنس برایشان به معنای فحشا، فساد و تحقیر و نابودی جنس مونث است!!!
  اما شما توجهی به روانپریشان نداشته باشید و استوار به فعالیت مجازی خودتون ادامه بدید. بدونید که همه مردم مثل اینها فکر نمی کنند. من وقتی خانمی را در حال فعالیت می بینم از پشتکار و تلاشش در رسیدن به کمال خودش در این جامعه بی انصاف و فاسد لذت می برم و براش آرزوی موفقیت می کنم. جامعه ما علاوه بر اینکه به مردهای پر تلاش و آگاه احتیاج داره به خانمهای آگاه و کوشا هم نیاز داره.

  • مهندس گرامی
   باز هم درست حدس زدید! البته در برخی دیدگاه های ابراز شده در فضای مجازی، تا حدی ریشه این خصومت بی پایان و نیز ادبیات، طرز تفکر و حتی هویت (!) این بیماران روانی مشخص است که البته تاثیری برکسی که از جوانی تا بحال از این دست برخوردها بسیار داشته و هیچگاه اهمیتی هم نداده و نمی دهد ندارد و برایش یک پدیده عادی محسوب می شود.
   از لطف شما هم بسیار سپاسگزارم.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s