مثل ها و پندهای هندی

مثل ها و پندهای هندی: نارندرا ک. ستی- برگردان: عبدالله هدایت-نشر خجسته
IndianArt (3)
یک ابله در خانه ی خویش احترام دارد؛ یک بازرگان در شهر خویش احترام دارد؛ یک سلطان در کشور خویش احترام دارد؛ یک خردمند در همه ی سرزمین ها احترام دارد.
A fool is honored in his house; a merchant is honored in hid town; a king is honored in his country; a wise man is honored in all lands

درباره ی یک زن، با توجه به ذات او، و نه با توجه به فریبندگی او، داروی کن؛ درباره ی یک مرد با توجه به رفتار او، و نه با توجه به اصل و نسب او، داوری کن؛ درباره ی یک دانشمند با توجه به دستاورد او، و نه با توجه به دانش او، داوری کن؛ درباره ی یک بازرگان با توجه به درک و فهم او، و نه با توجه به ثروت او، داوری کن؛
Judge a woman not by her charm but her qualities; judge a man not by his birth but his conduct; hudge a scholar not by his learning but his achievemnet; and judge a merchant not by his fortune but his understanding

ذهن انسان هم ریشه ی اسارت است و هم ریشه ی رهایی است.
the mind of man id the root of both bondage and release

یک قطره ی آب که روی آهن تفته می افتد بدون هیچ اثری ناپدید می شود. همان قطره که روی برگ نیلوفر می افتد مانند یک مروارید می درخشد. همان قطره که به درون یک صدف می افتد یک مروارید می شود. بنابراین کسانی که با آدم های پست، معمولی، و والا معاشرت می کنند متناسب با آنان رفتار می کنند.
A drop of water falling on ared-hot ironvanishes without leaving a trace. The same drop falling on a lotus-leaf shines like a pearl.The same drop falling into an oyster becomes a pearl. Thus men who associate with the inferior, the ordinary, and the superior respond accordingly

زمان شیره ی اعمال بزرگی را که باید سریعا» انجام گیرند اما به تعویق می افتند تماما» می نوشد.
Time drinks up the essence of great actions which should be quickly done but are delayed

مردان شریف فقط دو راه در پیش دارند؛ یا در راس همه باشند ، یا در میان جنگل ناپدید شوند.
There are only two alternatives for noble men; either to be at the head of all, or to fade away in the forest

یک پند معقول را می توان حتی از یک کودک یا طوطی شنید.
A reasonable word of advice ay come even form a child or parrot

شیر، زهر مارها را تقویت می کند. اندرزخوب برای فرومایگان، آنان را بجای راضی شدن، آشفته می کند.
Milk nourishes the poison of snakes. Good counsel to the unworthy provokes rather than satisfies them

با قدرتمند صلح کن، با مساوی جنگ کن، و به ترسو فورا» حمله کن.
Make peace with the powerful; war with the equal; and make a quick raids against the timid

می توانی کسی را که خوابیده است بیدار کنی، اما نمی توانی کسی را که بیدار است بیدار کنی.
You can wake a man who is asleep, but not a man who is awake

در یک موقعیت مستحکم، حتی یک ترسو هم شیر است.
In a strong position even a coward is a lion

یک دوست را در ناملایمات می توان شناخت؛ یک قهرمان را در جنگ؛ یک آدم صادق را در قرض دادن؛ یک زن(همسر) را در فقر؛ و یک خویشاوند را در گرفتاری.
A friend may be judged in adversity; a hero in war; an honest man in money lending; a wife in poverty; and a relative in trouble

تا کجای یک درخت می توانی کسی را مجبور به بالا رفتن بکنی؟
How far can you push a person up on a tree

اگر چه آتش را بر می گردانی، شعله ی آن هرگز به سوی پایین نخواهد بود.
Though you turn a fire over; its flame never flow down

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s