اسطوره های آفرینش مردم افریقا (1)

http://www.gateway-africa.com/stories/
africapolitmap
قبیله اشانتی(Ashanti): منشاء زاد و ولد
در زمان های دور یک مرد و یک زن از بهشت فرو آمدند، در حالی که مرد و زن دیگری از زمین بیرون آمدند.
خدای آسمان نیز پیتون افریقایی، یک مار غیرسمی افریقا، را فرستاد تا خانه اش را در رودخانه بنا کند. ابتدا مردان و زنان فرزندی نداشتند، آنها تمایلی هم به داشتن فرزند نداشتند و نمی دانستند فرایند زاد و ولد و تولد چگونه است.
این مار پیتون بود که به آنها آموخت. او از مردان و زنان پرسید ایا فرزندی دارند و وقتی به او گفته شد فرزندی ندارند، پیتون گفت او کار می کند که زنان باردار شوند.
او به این زوج ها گفت روبروی یکدیگر بایستند ، سپس به رودخانه شیرجه رفت و درحالی که دهانش پر از آب بود بازگشت. این آب را روی شکم های آنان افشاند، در حالی که می گفت:» کاس، کاس»(کلماتی که هنوز در آیین های پرستش قبیله بکار می رود). سپس پیتون به زوج ها گفت که به خانه شان بروند و کنارهم دراز بکشند، و زنان باردار شدند و فرزندان متولد شدند. این فرزندان روح رودخانه را گرفتند جایی که پیتون بعنوان روح قبیله زندگی می کرد.
اعضای این قبیله پیتون را تابو (taboo)می دانند؛ آنها هرگز یک پیتون را نمی کشند، و اگر آنها مار پیتونی بیابند که مرده یا توسط کسی کشته شده باشد، خاک سفید بر آن گذاشته و در مراسمی همانند آیین دفن انسان، آن را دفن می کنند.
{اشانتی ها در غنا و ساحل عاج زندگی می کنند.}

اسطوره آفرینش بوشونگو(Boshongo)
یک روز بومبا(Bumba)، از شدت درد معده، خورشید را بالا آورد. خورشید مقداری از آب را خشک کرد و سرزمینی آفریقایی از آن پدید آمد. بومبا هنوز درد داشت و ماه را بالا آورد، ستاره ها و بعد برخی جانوران را: پلنگ، تمساح، لاک پشت و سرانجام انسان ها را که فقط یکی از آنها بنام یوکو لیما(YokoLima) همانند بومبا، سفید بود.
{بوشونگوها در افریقای مرکزی زندگی می کنند.}

اسطوره آفرینش دوگون(Dogon )
استوره آفرینش دوگون بسیار پیچیده است، خلاصه آن:
آسمان که توسط دوگون آفریننده است، آما(Amma) نامیده می شود.
در زمان آفرینش، آما(یک خدای برتر که در پهنه آسمان زندگی می کند و منشاء تمامی آفریده ها ست) زمین را آفرید و بلافاصله به او پیوست. ستاره ها ، اعضای مختلف بدن آما هستند، صورت فلکی شکارچی (Orion) آما، «بولو بوی تولو» نامیده می شود جایگاه آسمان » یا » میان(ناف) آما.
آما به دو بخش تقسیم شده، اوگو(ogo) را می آفریند که بیانگر بی نظمی است، اوگو در یک کشتی به زمین فرود می آید، همراه با راه شیری که آسمان و زمین را به شکل یک پل به مرتبط می سازد و او در زمین ویرانی و نابودی ایجاد می کند.
آما سپس تصمیم می گیرد که یک نماینده برای نظم بیافریند بنام نومو(Nommo) و باز برای او هشت معاون، شامل چهار زوج دوقلو می آفریند.
این هشت تن، پیشنیان انسان ها نامیده می شوند که آنها نیز با یک کشتی به زمین آمدند که توسط آما افریده شده بود. این کشتی از آسمان با یک زنجیر مسی آویزان شده بود که اجازه می داد کشتی به سوی زمین شناور شود، همانند خورشید که آسمان را می پیماید و در غرب آرام می گیرد.
یک نکته جالب اینکه دوگون تمثالی ازیک کشتی را می سازد که در هر خانه ای برای آیین های پرستش یکی از آن هست؛ این کشتی از برگ های خشک بصورت یک سبد به شکل قایق بافته می شود.
آما، ستاره ها را با پرتاب گلوله از زمین به سوی آسمان می آفریند. او با مدل سازی از روی کاسه های گلی سفید، خورشید و ماه را می آفریند، یکی با مس سرخ بدور آن و دیگری با مس سفید. مردمان سیاه زیر تابش خورشید بدنیا آمدند و مردم سفید زیر تابش ماه. (این پارگراف آخری از L.V. Thomas از کتاب “Les Religions de L’Afrique noire ، پاریس 1969 نقل قول شده است.)
{دوگون ها در فلات مرکزی مالی در غرب آفریقا زندگی می کنند.}

اسطوره آفرینش افیک (Efik )
آفریدگار، اباسی(Abassi)، دو انسان را آفرید و بعد تصمیم گرفت نگذارد آنها روی زمین زندگی کنند.
همسرش، آتای(Atai)، او را وادار کرد تا به آنها، مردم، اجازه دهد روی زمین زندگی کنند. برای اینکه انسان ها را کنترل کند، اباسی اصرار کرد که آنها همه ی غذاهایشان را با او صرف کنند، بدین ترتیب آنها را از رشد یا شکار برای غذا بازداشت.
او همچنین فرزند داشتن را برای آنها ممنوع کرد، خیلی زود، وقتی زن شروع به کاشتن غذا کرد، انسان ها دیگر برای صرف غذا با اباسی حاضر نشدند. سپس مرد به زنش در مزارع پیوست و کمی بعد فرزندان نیز متولد شدند. اباسی در اینکه قضایا به این شکل در آمد همسرش رامقصر دانست اما او به اباسی گفت می داند چگونه اوضاع را در دست گیرد. آتای به زمین مرگ و اختلاف فرستاد تا مردم را سرجایشان نگاه دارد و شمارشان را کم کند.
{افیک ها ابتدا در جنوب شرقی نیجریه زندگی می کردند که بعدها به منطقه کالابار مهاجرت کردند بخشی از آنها هم اکنون در جنوب شرقی کامرون زندگی می کنند. }

استوره آفرینش مصری
ابتدا تنها اقیانوس وجود داشت. سپس را(Raخورشید) از درون تخمی بیرون آمد که روی سطح آب ظاهر شده بود. را با چهار فرزند بارور شد ایزدان سو(Shu) و گب (Geb) و ایزدبانوان تف نات (Tefnut) و نات (Nut). شو و تف نات به جو(اتمسفر) تبدیل شدند.
آنها بر گب ایستادند که به زمین تبدیل شد و نات را بالا بردند که آسمان شد. را بر همه فرمانروایی می کرد. گب و نات بعدها دارای دو پسر شدند ست (Set)و اوسیریس (Osiris).
اوسیریس بعد از را ، با یاری خواهر_زنش، ایسیس(Isis) به پادشاهی زمین رسید. با این همه، ست که از برادرش متنفر بود او را کشت. ایسیس بدن شوهرش رابا کمک آنوبیس، مومیایی کرد که به این ترتیب ایزد مومیایی کردن شد. افسون قدرتمند ایسیس سبب شد که اوسیریس دوباره زنده شود و ایزد دنیای مردگان شود. هوروس(Horus) که پسر اوسیریس و ایسیس بود بعدها ست را در نبرد بزرگی شکست داد و پادشاه زمین شد.

یک اسطوره آفرینش دیگر از مصر
ابتدا فقط نان (Nun) بود، اقیانوس آغازین بی نظمی که در برگیرنده ی نخستین هر چیزی بود که به وجود آمد. از این آب ها، را آمد که خودش، شو و تف نات را به دنیا آورد. شو، ایزد هوا و تف نات، ایزدبانوی رطوبت بودند که گب و نات، ایزد زمین و ایزدبانوی آسمان را به دنیا آوردند.
انسان ها از اشک های را آفریده شدند ولی ثابت کردند که قدردان را نیستند و شورایی از ایزدان تصمیم گرفتند که آنها باید نابود شوند.
هاثور (Hathor) برای این امر گسیل شد. او بسیار شایسته بود و همه را بجز یک نفر کشتار کرد. در این زمان را نرم شد و او را بازخواند. به این ترتیب دنیای کنونی به وجود آمد.
برخلاف فرمان را، گب و نات ازدواج کردند. را خشمگین شد و به شو دستور داد که آنها از یکدیگر جدا کند که او هم چنین کرد.
اما پیش از این کار، نات باردار شده بود هر چند نمی توانست بزاید زیرا را مقرر داشته بود که او در هیچ ماهی از سال نتواند زایمان کند.
ثوث(Thoth)، ایزد یادگیری تصمیم گرفت به او یاری رساند و با قمار با ماه برای نور اضافی، توانست پنج روز اضافی به تقویم 360 روزی بیافزاید. در یکی از این روزها، نات، به ترتیب اوسیریس، هوروس بزرگ، ست ، ایسیس و نفتیس((Nephtys را به دنیا آورد.
اوسیریس، نمادخوبی شد در حالی که ست، نماد بدی شد. و به این ترتیب دو قطب اخلاقی یک بار و برای همیشه تعیین شدند.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s