قدرت سرد و قدرت نرم در جنگ – دکتر کاوه احمدی علی آبادی

http://kanoonjb.com/2010-01-31-08-22-19/13793-2012-01-05-13-33-32.html دکتر کاوه احمدی علی آبادی؛ عضو هيئت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري؛عضو جامعه شناسان بدون مرز زماني كه نازي ها، فاشيست هاي ايتاليا و امپراطوري ژاپن شروع به […]

خواندن مطلب →

برداشت غلط اپوزيسيون از ايران – سام قندچی

سام قندچی، ناشر و سردبير ايرانسکوپ http://www.ghandchi.com/796-opposition-perception.htm برداشت غلط اپوزيسيون از ايران موضوع تازه ای نيست. در زمان شاه اگر کسی در اپوزيسيون می گفت که در ايران سرمايه داری […]

خواندن مطلب →

آیا هرگز فکر کرده اید شاید جهانی که در آن زندگی می کنیم فقط یک سلول از مغز موجود زنده ی دیگری باشد؟

برگه‌ی ‏گزيده اخبار علمی فیسبوک رقابت سلول‌های انسان با ستارگان سلول های بدن انسان در رقابتی سخت سعی در پیشی گرفتن از ستارگان آسمان دارند. بدن انسان از ویژگی های […]

خواندن مطلب →

هالو (محمد رضا عالى پیام) :کوه شاه

بر گرفته از سایت ملیون http://melliun.org/iran/30244 کوه شاه قله کوه شاه کرمان یکی از پراهمیت ترین قله‌های کشور است. این کوه با قله‌ی ۴۳۵۰ متری اش پنجمین قله کشور و […]

خواندن مطلب →

شبح فاشیزم برفضای سیاسی آینده کشور-عباس خرسندی

برگرفته از ایران گلوبال http://www.iranglobal.info/node/26931 هنگامی سطح آگاهی و دانش جامعه ای نسبت به اجتماع و محیط زندگی و پیرامون جهان عمق نداشته باشد، این باورهای اعتقادی و توده ای […]

خواندن مطلب →

سخنان 12

برگه های نیچه -فروید -مارکس-هگل-کانت-دکارت-فوکو-سارتر-هدایت-شاملو، نیچه، کانت، کافکا، کامو، سارتر، بکت، یونسکو، ویتگنشتاین،خرمگس، زندگی مبهم صادق هدایت فیسبوکعبید زاکانی: خواب دیدم قیامت شده است. هر قومی را داخل چاله ای […]

خواندن مطلب →

اشرار هم به فیسبوک آمدند – نفیسه پرستش

برگرفته از ایران وایر ؛ http://iranwire.com/fa/projects/3331 هم‌زمان با روزهایی که پلیس ایران پشت سر هم از بازداشت اشرار در تهران و دیگر شهرهای کشور خبر می‌دهد، در فیس‌بوک صفحه‌ای فارسی […]

خواندن مطلب →