روحانی بر صراط راستِ احمدی نژاد – محمد قراگوزلو

سایت رنگین کمان؛ http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=13794:2014-05-10-15-07-49&catid=34:politique&Itemid=86 صرفِ نظر از برخی اختلافات درون طبقاتی- مانندِ نحوه ی سلب مالکیت و شیوه ی انباشت سرمایه- قدر مسلم این که دولت های جمهوری اسلامی در […]

خواندن مطلب →

حکومت فقیهان را ابلهان و ایدئو لوژی بلاهت می گرداند -محمد علی مهر آسا

سایت رنگین کمان؛ http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=13876:2014-05-21-22-43-26&catid=34:politique&Itemid=86 حکومت فقیهان تجمعی است که اکثریّت آن را ابلهان و سفیهان پایه گذاری کرده و ساخته اند. از زمانی که با خلع آقای بنی صدر تمام […]

خواندن مطلب →

«تجاوز به محارم»

تارنمای جنبش جمهوریخواهان دمکراتیک و لاییک ایران http://www.jjdli.com/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=1149:q-q-&catid=70:2011-09-12-20-28-06&Itemid=93 منبع: وبلاگ «زیتون» مقاله تکان دهنده زیر با ای میل به دستم رسیده. اسم نویسنده شو نمی دونم. با کمی سرچ در […]

خواندن مطلب →