به مناسبت یکهزارو سیصد و هفتاد و هشتمین سالگشت کشتار نیاکانمان بدست اهرمن-خویان ِ داعش اندیش در قادسیه

از برگه Persian Gulf فیسبوک
1536428_10153383759451111_2641468847494313843_n
به یاد روان نیاکان کشته شده پاکمان که خون بیگناهشان بخاطر سوداگری و طمع تازیان ِ اهرمن-اندیش ِ اهرمن-خوی برزمین ریخته شد.

ایرانیان راستین که هنوز خون و شرف ایرانی در رگهایشان در جریان است، جنایات و وحشی گری های تازیان صدر اسلام را نه فراموش می کنند و نه خواهند بخشید، ولی شوربختانه در تاریخ کشورمان از قادسیه ی نخست (۲۵-۲۸ آبانماه ۶۳۶ ترسایی)، تا به امروز قادسیه های فراوانی در تاریخ ایرانمان رخ داده است، که این کابوس و تاریخ شوم و سیاه همچنان ادامه دارد؛ زیرا ما ایرانیان هرگز از تاریخ درس نگرفته و بدینروی هم محکوم به تجربه قادسیه های گوناگون و شاهد کشتار هم میهنانمان در ایران بوده ایم. . . . به امید روزی که ایران بیدار شود..

یاد و روان همه کشته شدگان در راه مام میهن زنده و جاودان باد.

پاینده باد ایران، جاودان و سرافراز باد ایرانیان راستین

— و اینهم گوشه ای و قطره ای در اقیانوس جنایات و وحشیگری های تازیان در ایران در مدت دو قرن سکوت و در اشغال:

عبدالحسین زرینکوب در دو قرن سکوت می نویسد:
«در طی دو قرن، سکوتی سخت ممتد و هراس انگیز بر سراسر تاریخ و زبان ایران سایه افکنده‌است و در تمام آن مدت جز فریادهای کوته و وحشت آلود اما بریده و بی دوام، از هیچ لبی بیرون نتراویده‌ است. هر جا که در شهرهای ایران؛ به خط و زبان و کتاب و کتابخانه بر خوردند با آنها سخت بمخالفت برخاستند. نوشته‌اند که وقتی قتیبه بن مسلم؛ سردار حجاج؛ بار دوم به خوارزم رفت و آن را باز گشود هر کس را که خط خوارزمی می‌نوشت و از تاریخ و علوم و اخبار گذشته آگاهی داشت از دم تیغ بیدریغ در امان نمی‌گذاشت و هیربدان قوم را یکسر هلاک نمود و کتابهایشان همه بسوزانید و تباه کرد تا آنکه مردم رفته رفته امی ماندند و از خط و کتاب بی بهره گشتند و اخبار آنها فراموش شد و از میان رفت.»

تاريخ طبری؛ به نقل قول از دو قرن سکوت
«فاتحان، گریختکان را پی گرفتند؛ کشتار بیشمار و تاراج گیری باندازه‌ای بود که تنها سیصد هزار زن و دختر به بند کشیده شدند. شصت هزار تن از آنان به همراه نهصد بار شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسلامی به فروش رسیدند.»

تاريخ طبری؛ جلتای پنجم، برگ ۱۹۷۵
«در حمله اعراب به ري مردم شهر پايداري و مقاومت بسيار کردند ؛ بطوريکه مغيره (سردار عرب) در اين جنگ چشمش را از دست داد . مردم جنگيدند و پايمردي کردند… و چندان از آنها کشته شدند که کشتگان را با ني شماره کردند و غنيمتي که خدا از ري نصيب مسلمانان کرد همانند غنائم مدائن بود .»

فارسنامه ابن بلخي، برگ ۱۱۶ – تاريخ طبري؛ جلتای پنجم، برگ ۲۰۱۱
«در حمله به شاپور نيز مردم پايداري و مقاومت بسيار کردند بگونه اي که عبيدا ( سردار عرب ) بسختي مجروح شد آنچنانکه بهنگام مرگ وصيت کرد تا به خونخواهي او؛ مردم شاپور را قتل عام کنند؛ سپاهيان عرب نيز چنان کردند و بسياري از مردم شهر را بکشتند.»

تاريخ طبری، جلتای چهارم، برگ ۱۴۹۱
«در حمله به اليس؛ جنگي سخت بين سپاهيان عرب و ايران در کنار رودي که بسبب همين جنگ بعد ها به « رود خون » معروف گرديد در گرفت. در برابر مقاومت و پايداري سرسختانه ي ايرانيان؛ خالد ابن وليد نذر کرد که اگر بر ايرانيان پيروز گرديد « چندان از آنها بکشم که خون هاشان را در رودشان روان کنم » و چون پارسيان مغلوب شدند؛ بدستور خالد « گروه گروه از آنها را که به اسارت گرفته بودند؛ مي آوردند و در رود گردن مي زدند » مغيره گويد که « بر رود؛ آسياب ها بود و سه روز پياپي با آب خون آلود؛ قوت سپاه را که هيجده هزار کس يا بيشتر بودند؛ آرد کردند … کشتگان ( پارسيان ) در اليس هفتاد هزار تن بود.»

الفتوح، برگ ۲۲۳ و تذکره شوشتر، برگ ۱۶
«در شوشتر؛ مردم وقتي از تهاجم قريب الوقوع اعراب با خبر شدند ؛ خارهاي سه پهلوي آهنين بسيار ساختند و در صحرا پاشيدند. چون قشون اسلام به آن حوالي رسيدند ؛ خارها به دست و پاي ايشان بنشست ؛ و مدتي در آنجا توقف کردند. پس از تصرف شوشتر ؛ لشکر اعراب در شهر به قتل و غارت پرداختند و آناني را که از پذيرفتن اسلام خود داري کرده بودند گردن زدند.»

تاريخ طبرستان، برگ ۱۸۳ و کتاب تاريخ رويان، برگ ۶۹
«در چالوس رويان؛ عبدالله ابن حازم مامور خليفه ي اسلام به بهانه (دادرسي ) و رسيدگي به شکايات مردم؛ دستور داد تا آنان را در مکان هاي متعددي جمع کردند و سپس مردم را يک يک به حضور طلبيدند و مخفيانه گردن زدند بطوريکه در پايان آنروز هيچ کس زنده نماند … و ديه ي چالوس را آنچنان خراب کردند که تا سالها آباد نشد و املاک مردم را بزور مي بردند.»
تاريخ کامل، جلتای سوم، برگ ۲۰۸ و ۳۰۳
«در حمله به سرخس؛ اعراب مسلمان «همه ي مردم شهر را بجز يک صد نفر ؛ کشتند.»

الفتوح، برگ ۲۸۲
«در حمله به نيشابور؛ مردم امان خواستند که موافقت شد؛ اما مسلمانان چون از اهل شهر کينه داشتند؛ به قتل و غارت مردم پرداختند؛ بطوريکه « آنروز از وقت صبح تا نماز شام مي کشتند و غارت مي کردند.»

تاريخ طبري. جلتای پنجم، برگ ۲۱۱۶ و تاريخ کامل. جلتای سوم ، برگ ۱۷۸
«در حمله ي اعراب به گرگان؛ مردم با سپاهيان اسلام به سختي جنگيدند؛ بطوريکه سردار عرب ( سعيد بن عاص ) از وحشت؛ نماز خوف خواند . پس از مدتها پايداري و مقاومت؛ سرانجام مردم گرگان امان خواستند و سعيد ابن عاص به آنان « امان » داد و سوگند خورد « يک تن از مردم شهر را نخواهد کشت » مردم گرگان تسليم شدند؛ اما سعيد ابن عاص همه ي مردم را بقتل رسانيد؛ بجز يک تن؛ و در توجيه پيمان شکني خود گفت: « من قسم خورده بودم که يک تن از مردم شهر را نکشم! .. تعداد سپاهيان عرب در حمله به گرگان هشتاد هزار تن بود.»

فارسنامه ابن بلخي، برگ ۱۳۵
«پس از فتح استخر مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب آنجا را کشتند. اعراب مسلمان مجبور شدند براي بار دوم» استخر» را محاصره کنند.مقاومت و پايداري ايرانيان آنچنان بود که فاتح «استخر» (عبدالله بن عامر) را سخت نگران و خشمگين کرد بطوريکه سوگند خورد که چندان بکشد از مردم » استخر» که خون براند. پس خون همگان مباح گردانيد و چندان کشتند خون نمي رفت تا آب گرم به خون ريختند پس برفت و عده کشته شدگان که نام بردار بودند «چهل هزار کشته » بودند بيرون از مجهولان.»

کتاب الفتوح، برگ ۲۱۵
«رامهرمز نيز پس از جنگي سخت به تصرف سپاهيان اسلام در آمد و فاتحان عرب؛ بسياري از مردم را کشتند و زنان و کودکان فراواني را برده ساختند و مال و متاع هنگفتي بچنگ آوردند.»

تاريخ يعقوبي، برگ ۶۲
«مردم کرمان نيز سالها در برابر اعراب مقاومت کردند تا سرانجام در زمان عثمان؛ حاکم کرمان با پرداخت دو ميليون درهم و دو هزار غلام بچه و کنيز؛ بعنوان خراج سالانه؛ با اعراب مهاجم صلح کردند.»

تاريخ سيستان، برگ ۳۷ و ۸۰
«در حمله به سيستان؛ مردم مقاومت بسيار و اعراب مسلمان خشونت بسيار کردند بطوريکه ربيع ابن زياد ( سردار عرب ) براي ارعاب مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا صدري بساختند از آن کشتگان ( يعني اجساد کشته شدگان جنگ را روي هم انباشتند ) و هم از آن کشتگان تکيه گاهها ساختند؛ و ربيع ابن زياد بر شد و بر آن نشست و قرار شد که هر سال از سيستان هزار هزار ( يک ميليون ) درهم به امير المومنين دهند با هزار غلام بچه و کنيز.»

ادمین خلیج فارس
10407086_369891466504036_4778739618385130158_n

4 پاسخ به “به مناسبت یکهزارو سیصد و هفتاد و هشتمین سالگشت کشتار نیاکانمان بدست اهرمن-خویان ِ داعش اندیش در قادسیه

 1. چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش.
  مرکز سوخت سلفچگان در آتش انتقام فرزندان ایران سوخت
  خوانندگان گرامی

  بر اساس پیام دریافتی؛ مرکز سوخت سلفچگان ( منطقهٔ ویژهٔ اقتصادی قُم) توسط فرزندان دلیر ایران و به انتقام اسیدپاشیهای زنجیره ای اوباشان تازی پرست بر چهرهٔ فرزندان ایران؛ به آتش کشیده شده است. (اینجا) و (اینجا)

  آتش سوزی در مراکز اقتصادی رژیم انگلهای صفوی حاکم بر ایران از نوع عملیاتهای استراتژیک هستند و منابع اقصادی رژیم را هدف قرار میدهند.

  گامهای پیشگامان استوار
  خشمشان پاینده
  راهشان پر رهرو باد.

  کژدم

  پس از عملیات نظامی فرزندان ایران به انتقام اسیدپاشیهای زنجیره ای؛ امروز وزیر اطلاعات مفلوک رژیم از سوراخ مادرش بیرون خزیده و به سخن در آمد و از قهرمانیهای روسپی زادگان وزارت اطلاعات داد سخن گفت که دهها عملیات انفجاری را خنثی کرده اند. در عملیات اخیر فرزندان ایران حتّی یک نفر آسیب ندید. ضربه ای بسیار موثر که بخشی از داراییهای سپاه پاچاهاردارن و شرکای مؤتلفه ای و هزارفامیلهای صفوی مسلک دیگر را دود کرد و به آسمان فرستاد.
  فرزندان ایران هرگز به عملیات «کور» دست نمیزنند و زندگی بی گناهان را به خطر نمی اندازند.
  من به خاطر اطمینان از درستی پیام؛ آنرا به تمامی وبسایتهای خبری فارسی زبان اطلاع دادم. اما آنها به خاطر اینکه سران کشورشان (۱+۵) در حال جفتگیری با خامنه ای هستند؛ از انتشار آن سر باز زدند. همانهایی که وقتی دو «سوسک» در عراق و یا سوریه کشته شوند و یک نفر «داعشی» بگوید که ما آن سوسک ها را با پیف پاف کشتیم را تیتر خبری روزشان میکنند.
  در طی زمان امروز؛ پس از انتشار خبر عملیات نظامی فرزندان ایران؛ پس از مراجعهٔ روزانهٔ اوباشان اطلاعاتی رژیم صفوی؛ این وبلاگ به روی ایرانیان فیلتر شد.
  امّا دم خروس وزیر اطلاعات و ادعاهای دروغینش نشان از وحشت آنها از انتشار خبر دارد.
  http://www.radiofarda.com/content/f2-iran-intelligence-minister-arrested-agents-bombers-qom/26687132.html

  یارانی که در برون مرزها هستند؛ باید این خبر را به گوش ایرانیان برسانند و این محاصرهٔ خبری را بشکنند.
  http://kajdoum1.blogspot.fr/2014/11/blog-post_12.html#comment-form

  لایک

  • سپاس از خبررسانی شما. البته یکنفر با چنین کارهایی موافق نیست. به ویژه اینکه هویت کسانی که چنین کرده اند و اهدافشان مشخص نیست.
   بنظر یکنفر، دگرگونی مثبت فقط از مسیر همدلی، همکاری آحاد مردم در مسیری مشخص و با هدف و برنامه ای از پیش فکر شده و توافق شده انجام می پذیرد.

   لایک

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s