سال 2015، سال ایران، چین و روسیه خواهد بود. ایالات متحده گام به گام از اوراسیا بیرون رانده خواهد شد.

2015 Will Be All About Iran, China and Russia ;U.S. will be progressively squeezed out of Eurasia by Pepe Escobar | Sputnik | January 12, 2015 http://www.infowars.com/2015-will-be-all-about-iran-china-and-russia/ کمربندهایتان را ببندید؛ […]

خواندن مطلب →

پوتین، نبرد برای مهار کردن رسانه های آنلاین را می بازد-نوشته آنا نمتسووا

By Anna Nemtsova 1/12/15; Putin Is Losing the Battle to Restrain Online Media http://www.newsweek.com/russias-repressed-media-finds-refuge-online-298556 بسیاری از روزنامه نگاران روسی در طنز سیاه متخصص شده اند. اگر هدفشان این باشد که […]

خواندن مطلب →