سخنان 20

10891631_794168563995654_5923651687902531488_n
اخلاقیون انسانهایی هستند که هر لذتی را بر خود حرام می دارند بجز لذتِ دخالت کردن در لذت بردنِ دیگران! برتراند راسل

من هميشه تصور كرده ام كه بهشت يك جور كتابخانه است. خورخه لوییس بورخس

این دلیلی است بر ذهنی پست و فرومایه از آن کسی که بخواهد همانند جماعت یا اکثریت بیندیشد تنها از آن رو که اکثریت ،اکثریت است.حقیقت بدان جهت که اکثریت مردم آن را باور دارند یا ندارند ،دگرگون نمی شود. جیوردانو برونو

اسپینوزا : معتقدم که هرچه بیشتر شناخت پیدا می کنیم ،چیزهای کمتری وجود خواهد داشت که فقط خدا از آن آگاه باشد . به عبارت دیگر هرچه جهل ما بیشتر باشد ،رویدادها را بیشتر به خدا نسبت می دهیم
مساله اسپینوزا-اروین یالوم

آنکس که بهشت زندگی را برایت جهنم کرده مجبور است متقاعدت کند که «بهشت جای دیگری است». کارل پوپر

ﻟﺬﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﺑﯽ، ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﺒﯿﻨﺪ این گونه ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﯾﻢ! ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺑﻮﺑﻦ

آن که افکارِ بزرگی در سر دارد، اغلب خطاهای بزرگی مرتکب می شود. مارتین هایدگر

کسانی که دوستمان دارند، از کسانی که از ما متنفرند ترسناکترند، مقاومت در برابر آن ها دشوارتر است، و من کسی را نمی شناسم که بهتر از دوستان بتوانند شما را به انجام کاری هدایت کنند که درست برخلاف میل شماست. کریستین بوبن

اگر آمادگی پذیرش اشتباه خود را نداشته باشید هرگز به چیزی اصیل دست نمی یابید. سر کنت رابینسون

ترس از مرگ ناشی از ترس از زندگی است. کسی که خوب زندگی کرده باشد، همیشه برای مردن آماده است. مارک تواین

بعضی خودکشی ها هیچ وقت ثبت نمی شوند. چارلز بوکفسکی

آدم هایی مانند ما که فیزیک را باور دارند ؛ می دانند که فرق بین گذشته ؛حال وآینده تنها پنداری سرکش ویکدنده است. آلبرت انیشتین

اميدوارم در تمام طول زندگی چنان همديگر را دوست داشته باشيم كـه انگار هـرگز ازدواج نكـرده ايم. بايـــرون

گفتن اینکه خداناباوری (اتئیسم) یک سامانه ی فکری است نظیر گفتن این است که نرفتن به اسکی، یک سرگرمی است. من هرگز اسکی نکرده ام. این بزرگترین سرگرمی من است. در واقع من همه وقتم را اسکی نمی کنم. ریکی جرویس
10369874_803662573053937_3551283796561194287_n