بعد از ویکی لیکس !- اسماعیل هوشبار

از تاربرگ ایران لیبرال؛ http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221765%22
7ihzhnyhwa
بعد از انتشار اسناد جدید ویکی لیکس و رابطه رجاله های کوتوله ایرانی با شاهان وشیوخ عرب وحکایت تکراری پول طیب و طاهرعلیرضا نوری زاده ، در تاریخ اول تیر 1394 در سایت گویا تیتری زده شد تحت این عنوان: چهره واقعی فرح پهلوی از ف . م. سخن

از ادبیات نویسنده متوجه شدم که مربوط به شاخه ای از اصلاح طلبان سلطنتی است . برای کارهای یواشکی مسیح علینژاد هم تبریکات علنی می دهد و حالا هم مصاحبه فرح پهلوی با علیرضا نوری زاده را حلوا حلوا می کند . مطالبش هم با هر وزنی در سایت گویا همیشه بازتاب دارد . سایت گویا هم که معرف حضورتان هست در چه خطی بوق می زند ؟ بدی یا خوبی افراد موضوع این بحث نیست . فرح پهلوی خوب بوده یا بد..؟ ثبت است و تاریخ با کسی هم شوخی ندارد . حاکمان آخوندی فعلی صد یا هزار برابر از نظام سلطنتی بدتر هستد، اما اصلا دلیل نمی شود که نظام سلطنتی خیلی خوب بوده است!

شاعر شیرین سخن در مطلبش فرموده اند : گفتنی در اين زمينه بسيار است. به عنوان فردی که طرفدار نظام جمهوری است٬ همان طور که چند سال پيش مطلبی در تاييد برگزاری جشن های دو هزار و پانصد ساله نوشتم و نوشتن اين مطلب٬ که بر اساس واقعيت های امروز و ديروز بود٬ برای خودم هم عجيب بود٬ به همان سادگی وظيفه ی خودم می دانم که از خوبی های دوران پهلوی٬ همان ها که مامور حراست جمهوری اسلامی در موزه ی جواهرات سلطنتی٬ رييس کاخ موزه های ايران٬ خدمه ی هتل رامسر٬ افسر هواپيمای نظامی٬ راننده ی تاکسی اهوازی… ديده بودند و با صدای بلند و قدرشناسانه از آن ها ياد می کردند٬ ياد کنم٬ تا به خاطر پسنديدن يک سيستم حکومتی و نپسنديدن يک سيستم ديگر٬ حقايق گفتنی را ناگفته نگذارم و انسانی قدر نشناس نباشم. نوشتن در مورد بعضی چيزها٬ بسيار خطرناک و سوءتفاهم بر انگيز است٬ ولی خوشبختانه٬ نگارنده نه از چيزهای خطرناک و نه از موارد سوءتفاهم برانگيز واهمه ای ندارد و هر آن چه را که در دل دارد همواره نوشته و می نويسد. فکر می کنم٬ در طول ساليانی که می نويسم٬ به اندازه ی کافی از موارد قابل انتقاد در دوران شاهنشاهی پهلوی نوشته ام٬ و همين طور در برخی يادداشت ها از موارد خوب و بسيار خوبی که در آن دوران وجود داشته و همين طور از بقايای موارد خوب آن دوران ياد کرده ام. اما با ديدن ويدئوی مصاحبه جناب دکتر نوری زاده با شهبانو فرح پهلوی٬ نکات جديدی به ذهن ام آمد که سعی می کنم آن ها را هم بنويسم. اجازه بدهيد نوشته ام را با ذکر چند خاطره آغاز کنم…

اینکه نوشتن ازبازماندگان نظام سلطنت از چه زمانی و چرا خطرناک شده است ؟ من خیلی پرتم و نمی فهمم . حتما شاعر مربوطه نوع جدیدی از خطر را می شناسد! نویسنده در باره سابقه مبارزاتی فرح پهلوی با آخوندها چیزی یا سندی طرح نکرده است ! لااقل یک مدرکی نشان می داد که فرح پهلوی در طول مبارزات شان با نظام آخوندها به کدام گربه ای لگد زده است؟ ولی به قول یک مخاطبی که گفته بود برای نشان دادن چیزی ، باید یک چیزی باشد !؟ نویسنده به اعتراف خودش در تایید جشن های 2500 ساله شاهنشاهی نوشته بوده است. همان جشن های شاهنشاهی که هیچ خاصیتی نداشت جز تحمیق توده مردم و مخارجش از جیب و منافع کل مردم هزینه می شد و به جایش گلوله ها می بارید بروی مخالفان !

ولی من هم همیشه نکات جدیدی به ذهنم می زند . نظام سلطنتی هیچ زمانی در راستای منافع مردم قرار نداشته است. متولیان امور به عنوان شاه یا شاهزاده و ولیعهد ، مشتی مفت خورهای انگل هستند که نمی دانند کار و مسوولیت و منافع مردم چیست ؟ مثل همین نظام های سلطنتی شیوخ عرب که علیرضا نوری زاده را خیلی رسیدگی می کنند ! به همین دلیل در نظام سلطنت پیشین سرکوب ها و اعدام هایش….خیلی بیشتر از جواهرات سلطنتی دیده می شود . جواهرات سلطنتی مورد اشاره هیچ وقت به کمک گرسنگان نرفته و نخواهد رفت ! علیرضا نوری زاده همیشه در خدمت نظام های سلطنتی و پولدار قرار داشته است و امروز بعد از افشاگری جدید ویکی لیکس فرح پهلوی برای کم کردن فشار روی نوری زاده و پول های طیب و طاهر اعراب ، این مصاحبه را کرده است ، فقط همین. این وحدت عمل ساده، به وضوح تاکید می کند که خاندان سلطنت پهلوی از جایی سرشان در همان آخور سلطنت عرب ها است .

درپسِ هر کلمه یا تیتری، سوالاتی مطرح است که جوابش مستند نیست . تحلیل ذهن است، قانون ثابت فیزیک هم نیست. یعنی می تواند درست یا اشتباه باشد. چرا فرح پهلوی در چنین شرایطی، یعنی بعد از افشاء گری جدید ویکی لیکس با علیرضا نوری زاده مصاحبه می کند ؟ حرف های مصاحبه مهم نیست، ولی چرا مصاحبه ؟

– علیرضا نوری زاده با خاندان سلطنتی سعودی روابط و مراوداتی طبق اسناد جدید ویکی لیکس داشته است . ایجاد چنین رابطه ای قاعدتا به یک معرف نیاز دارد ، رابط مربوطه باید یک ربط و نشانی ازموضوع سلطنت پهلوی و ایرانی داشته باشد…

– مسوولان سلطنتی عرب هرچقدر هم احمق باشند درب کاخ و خزانه را به روی هر بزی باز نمیگذارند تا بیاید و لقمه بزنند و کانال تلویزیونی راه اندازی کنند…سلطنت عرب های پولدار از قدیم برای مولفه های سیاسی خوب خرج می کردند ولی برای فرد یا افراد پول قهوه هم نمی دهند. آنچه که بین علیرضا نوری زاده وسلطنت عرب بوده و هست، به اعتبارشخص خودش نبوده و نیست .علیرضا نوری زاده یک عامل اجرایی غیررسمی در میان بازماندگان سلطنت پهلوی به عنوان یک مولفه سیاسی بوده واست !
– بازماندگان سلطنت پهلوی هم فقط 2 نفر هستند ، رضا پهلوی و مادرش ، بقیه ای درکار نیست…..

– اما این بازماندگان سلطنت پهلوی برای نزدیکی با خانواده های سلطنتی عرب ، یک مشکل دارند ،که خودشان نمی توانند مستقیما وارد شوند ، چون در ذهن بیرونی اگر این موضوع روزی عیان شود ( مثل امروز ) خیلی بد است و بازماندگان سلطنت پهلوی به عنوان جیره خوارعرب ها دیده می شوند…

– پس باید یک رابط داشته باشند . این رابط یا طعمه فرضی علیرضا نوری زاده است ، که آگاهانه وارد این بازی می شود و مطابق یک قرارداد شفاهی بین خودشان ، هرچه از عرب ها می گیرند بین خودشان تقسیم می کنند و یا هرتوافقی بین آنها وجود دارد….

– سلطنت عرب ها هم از این رابطه وهرتبادل مالی اهداف سیاسی خودشان را دارند که موضوع این مطلب نیست . ولی همان مشکل بازماندگان سلطنت پهلوی را هم دارند . یعنی نباید این رابطه عیان شود . پس طرفین شفاها توافق می کنند که این رابطه جایی به اسم سلطنت پهلوی ثبت نشود . چون آن وقت و درچنین روزی عرب ها که در حاکمییت سیاسی هستند ، قیمت سیاسی باید بدهند که سخت تر است ولی به اسم یک فرد مهم نیست . آن هم به اسم فردی که خودشان در اسنادشان بهش لقب کذاب داده اند ! یعنی اعتبار سیاسی ندارد .
– و بالاخره آخرین بند توافق شفاهی که بین علیرضا نوری زاده و بازماندگان پهلوی منعقد می شود و این مورد فرضی شرط علیرضا نوری زاده است ، که اگر روزی موضوع عیان شد، او را بین هوا وزمین و تنها ول نکنند….و انصافا هم بازماندگان پهلوی با مصاحبه فرح و نوری زاده به این قول خودشان وفادار ماندند…..

جناب شاعر شیرین سخن . ف .م ، کودتای 28 مرداد هم حتما از یک جایی به جواهرات سلطنتی ربط دارد . با آن کودتای معروف یک ملتی را به خاک سیاه نشاندند تا جواهرات سلطنتی را حفظ کنند ؟ بعضی وقتها از اون لایه خاکستری استفاده کنید ، ضرر ندارد ! فعلا کاری به بقیه موارد ثبت شده در بیلان کار نظام سلطنتی مثل زندان ها و اعدام ها و زنده زنده سوزاندن ها، ندارم و این که ظهور بلای خمینی محصول همان کودتا بود. آخوندها و بیلان کارشان خیلی بد و مخرب است صد برابر بدتر از نظام سلطنتی! ولی این بدی آخوندهای روح خدا ، اتوماتیک کردیت خوبی شاه سایه خدا را به انگل ها نمی دهد! از خایه مالی تا شانه مالی تفاوت ماهوی نیست . خوبی های دوران پهلوی با خوبی های دوران آخوندها هر دو یک وزن و جنس دارند! سایت گویا وقت ندارد تا این دوران ها را با هم مقایسه کند ، درعوض شما لطفا چند مورد از خوبی های سیاسی و اجتماعی…..دوران آخوندها را فقط نام ببرید !

صحنه واضح تر از آن چیزی است که نیازی به آنالیز دقیق داشته باشد. ثبت وقایع تاریخی یک معجزه است. علیرضا نوری زاده تمام پرنسیب سیاسی اش خلاصه می شود در پول های مفت طیب و طاهر ! خم و راست شدن برای شلوار جین خامنه ای، رهبری پروژه الماس فریب درخارج ایران ( رهبری الماس فریب در داخل ایران با وزارت اطلاعات بود ) ارتباط با خانواده سلطنتی عرب و عجم….فرح پهلوی هم به عنوان همسر شاه سابق ایران بخشی ازهمین تابلو است فرح پهلوی مصاحبه می شود ، علیرضا نوری زاده مصاحبه می کند، شاعر ف . م . شیرین سخن تعریف می کند، سایت گویا منعکس میکند…پنهان کنید رجاله های سیاسی ایرانی را ؟
11041035_835019196592917_6620892072473103311_n

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s