خاورمیانه ی آزاد – سیاوش ایراندوست

تاربرگ ایران لیبرال http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221844%22 چشم انداز خاورمیانه ی آزاد از سلطه ی بیگانگان و استبداد حاکمان با برقراری دموکراسی و جدایی دین از سیاست در کشورهای خاورمیانه قابل تحقق است. […]

خواندن مطلب →

احضار گذشته برای سرکوب آینده -فرج سرکوهی

حجاریان. کابوس انقلاب یا بن بست اصلاحات؟(2)فرج سرکوهی نشر در اخبار روز ، باز نشر تاربرگ ایران لیبرال؛ http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221845%22 تقلیل انواع اصلاح طلبی به «اصلاح طلبی حکومتی»، پوشاندن تفاوت های […]

خواندن مطلب →

استفان هاوکینگ در نظریه جدید خود :«سیاهچاله ها آنقدر که تصور می شد سیاه نیستند.»

Black Holes Aren’t As Black As Thought, Says Stephen Hawking In New Theory August 25, 2015 | by Jonathan O’Callaghan http://www.iflscience.com/space/black-holes-arent-black-thought-says-stephen-hawking-new-theory استفان هاوکینگ معتقد است که مساله ای را حل […]

خواندن مطلب →

روز ۲۸ مرداد، روز آموختن نه سوختن-کورش زعیم

روز ۲۸ مرداد، روز آموختن نه سوختن کورش زعیم هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران تهران – ۲۸ مرداد http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221837%22 شست و دو سال از روزی و رویدادی که سرنوشت […]

خواندن مطلب →