سخنان خداناباوران 17

هیچ وقت جانوری را نمی بینی که به دنبالِ این حماقت های بیهوده و اغلب ترسناکِ جادو و دین برود. فقط انسان است که چنین رفتاری ابلهانه و مسخره ای دارد. این بهایی است که او برای هوشمند بودنش می پردازد اما با این وجود، نه بقدر کفایت هوشمند. الدوس هاکسلی
12316292_960553124031547_7328401663270298738_n

ایمانِ محکم یک حرفِ بی معنایِ بی زیان نیست، می تواند یاوه ای بسیار خطرناک و مرگبار باشد. خطرناک زیرا به مردم اطمینانی راسخ به درستی و برحق بودنِ خودشان می دهد. خطرناک زیرا به آنها شجاعتِ دروغینی برای کشتن خودشان می دهد که بطور خودکار موانع عادی برای کشتن دیگران را هم از میان برمی دارد. خطرناک زیرا دشمنی در حقِ دیگرانی را می آموزد که فقط در سنتِ متفاوتی را به ارث برده اند و خطرناک زیرا ما همه این احترامِ غریب را پذیرفته ایم که بطور انحصاری از دین در برابرِ هر نقد معمولی حفاظت می کند. پس بهتر است همین الان دیگر اینقدر به دین احترام نگذاریم. ریچارد داوکینز
12345576_957962090957317_8100710663139235033_n

ادیان همیشه ضدِ انسان، ضدِ زن، ضدِ زندگی ، ضدِ صلح، ضدِ منطق و ضدِ علم بوده اند. اندیشه خدا نه فقط برایِ نوعِ بشر بلکه برای زمین نیز زیان بار بوده است. حالا زمانِ منطق، آموزش و علم است که جانشینِ آن شود.
مادلین مورای اوهایر
12360353_965719093514950_2470042458970651710_n

مرزی که ترسیم می کنم این است ادیان و سامانه های اعتقادی وجود دارند و شواهد عینی از حقایق. و اگر ما بخواهیم کشوری را اداره کنیم، لازم است که حکومت را بر مبنای شواهدی عینی از حقایق بنا کنیم- نه سیستمِ اعتقادی شخصی خودتان. نیل دی گرس تایسون
12366369_1009971855731227_5315594568732941579_n

بدینوسیله عقیده خودم را بیان می کنم که نظریه ی خدا،خرافاتیِ بنیادی است، که هیچ مدرکی دال بر وجودِ هرگونه خدا (یا خدایان)وجود ندارد، که شیاطین، اهریمنان، فرشته ها و مقدسان همگی افسانه هستند، که هیچ زندگی پس از مرگ، بهشت یا جهنمی وجود ندارد، که پاپ یک دایناسور متعصب و قرون وسطایی است و اینکه روح القدس شخصیتی از یک کتاب سرگرم کننده و شایسته ی خندیدن و تمسخر است. من خدای مسیحیت را متهم به قتل می کنم چون اجازه داد هولوکاست(کشتار شش میلیون نفر توسط نازی ها) روی دهد…و من این شخصیتِ مقدسِ فرا طبیعی را برای تشویقِ تعصب نژادی و دستور به تحقیر و پست نگاشتنِ زنان محکوم و متهم می کنم.
1004477_966265550126971_4098076939599307899_n

هیچکس متصدیِ امور نیست و صادقانه بگویم اینطوری بهتر است. اندیشه یک جهانِ منظم و زیبا یک نظریه ی دوست داشتنی است. نظریه ای که ارزش دارد به آن وفادار بمانیم. اما برای درک یک موجودیتِ منظم نیازی به دین نیست. این فقط یک تصورنیست، بلکه واقعیت است. ما هر روز نظم های نهفته ای در جهان کشف می کنیم. قانونِ مجذورِ معکوسِ نیروی گرانشی شگفت انگیز است. فرکتال ها، نظریه نسبیت، ژنوم (ترکیب ژنتیکی فرد): همه اینها ساختارهایی به گونه ای شگفت آور زیبا هستند.
{ قانون مجذر معکوس: انرژی دو برابر دورتر از منبع، در مساحتی چهار برابر گسترده می شود و بنابراین یک چهارم شدت خود را خواهد داشت.}
12376736_965435173543342_1325371905540470313_n

گزارش یک فرد ابله از آنچه که یک فرد عاقل می گوید هرگز درست و دقیق نیست. زیرا او ناخودآگاه آنچه را که شنیده است به چیزی که می تواند بفهمد ترجمه می کند. برتراند راسل
12346471_962127503874109_8307265040287083607_n

بشریت آینده ی درخشانی دارد و آینده مهم تر از آن است که زیر بارِ حماقتِ نوجوانی و نادانِ خرافی از دست برود. ایزاک اسیموف
12342729_959471227473070_4249832747390820585_n

علم دیدگاهش را براساسِ آنچه می گذارد که مشاهده می کند. ایمان انکار کردنِ مشاهدات است تا اینکه بتوان ایمان را حفظ کرد.
نیم مین چین.
12316511_960009667419226_5758203280475669719_n

فکر اینکه فرمانروزایِ جهان به کمکم می شتابد و قوانین طبیعی را برای من می پیچاند، نهایتِ تکبر است. این بدان معناست که هر کسِ دیگر(نظیر تیمِ فوتبالِ حریف، راننده، دانش آموز، والدین) توسط خدا مورد کم لطفی قرار می گیرد، کنار زده می شود و اینکه این من هستم خاص و بالاتر از سایرین. دن بیکر- از دست دادن ایمان در ایمان.
12301521_958954464191413_9128086120833254254_n

البته مردم حق دارندهر آنچه دوست دارند بگویند وبه آن باور داشته باشند. اما وقتی ابداع، دروغ، استوره و نادانی بقدر کفایت تکرار می شود، می تواند بعنوان یک حقیقتِ مردم پسند پذیرفته و در بافتِ جامعه تثبیت شود و این امر می تواند خطرناک باشد. هنگامی که شواهدِ قدرتمند و مستنداتِ غیرقابلِ نقد از دسترس خارج و موضوع مختومه می شود فقط براساس اینکه «این چیزی است که ما بدان باور داریم»-می تواند[وضعیتِ] تهدیدِ تلویحیِ زندگی برخی از ما را در بر داشته باشد.
زمانی که این امر به اظهارات ابلهانه می رسد مسیحیانِ متعصب در نقطه ی اوجِ قرار دارند. هر قدر مسیحی تر باشند به امور ابلهانه تری باور دارند و می گویند.
این بدان معنا نیست که همه مسیحیان سخنان ابلهانه می گویند، فقط کسانی که اجازه می دهند دینِ شان در محدوده واقعیت بسیار فراتر از آنچه رود که اندیشه دینی بطور عمدی یا ناآگاهانه جایگزین حقایق و استدلال های هدفمند شود…

12347867_1099483906737827_1912796708029258430_n

هیچ فردی کنجکاوی ابله نیست. مردمی که سوالی نمی پرسند در سرتاسر زندگیشان کاملا نادان می مانند. نیل دی گرس تایسون
12360118_10153600840623387_9126617099598466927_n

من یک خداناباور هستم. من باور دارم که وجودِ هیچ موجودِ مقدسِ فراطبیعی ثابت نشده و احتمال نمی دهم هرگز ثابت شود. من باور دارم که خوبی می تواند و باید بدون نگرانی درباره اینکه آیا شما به اندازه کافی نیکی کرده اید تا پاداش بگیرید یا خیر، انجام شود. امبر رایف
12347589_957042894382570_248996338904416903_n

معتقدان به آفرینش طوری وانمود می کنند انگار یک «نظریه» چیزی است که شما در خواب می بینید بعدازاینکه تمام شب را مست بوده اید. ایزاک اسیموف
12391882_962124423874417_8389949987186898795_n

اسلام در حقیقت دینی است که صلح و تفاهم بین مردم با باورهای گوناگون را ترویج می کند و بشدت همه ی اشکالِ خشونت و تعدی علیه همه مردم را بدون توجه به ایمان یا نژادشان ممنوع می کنند. وبگاه الاسلام
علیه کفار و منافقان بجنگید. با آنها خشن باشید. منزل نهایی آنها جهنم است، پایانی عذاب آور. قران 9:73
تظاهرات سودانی ها در خارطوم

12346485_958443447575848_1835154439427110638_n

کافی است خط مشی و قوانین اصلی اسلام را مطالعه کرد و برخی پرسش های بنیادین را پرسید. چه چیزی. برای مثال، مجازاتِ برگشتن از دین؟ جالب است که این در قرآن مطرح نشده ولی در حدیث و اعتقاداتِ قضات مسلمان و جمعیتِ مسلمان در هر جا، بطور دردناکی روشن است. سال 2013 است و مجازات برگشتن از دین اسلام، هر جایی تحتِ اسلام، مرگ است. با این وجود هنوز مدافعانِ دین را ملاقات می کنم که گرچه با طفره زنی، می توانند در این مورد با صراحت سخن بگویند. لازم به گفتن نیست، ایمیل هایی از مسلمانان سابق دریافت می کنم که بخوبی می دانند مسلمانِ سابق بودن چه معنایی دارد. بسته به محلِ زندگیشان، این افراد در خطر واقعیِ به قتل رسیدن هستند، شاید توسط عضوی از خانواده ی خودشان، فقط برای اینکه ایمانشان را از دست داده اند. سام هریس.
12316581_958959374190922_1400271131843227389_n

دین: دخترِ امید و ترس، که نادانی درباره ی طبیعت غیرقابلِ درک را توضیح می دهد. امبروس بیرس
12345543_958988450854681_4236109648831456258_n
هیچ روش مودبانه ای وجود ندارد که به کسی فهماند که زندگیش را فدایِ یک امر ابلهانه کرده است. دانیل دونت
12348111_963404270413099_1881362456763166784_n

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s