هزاران نفر در دولت امید اعدام شدند، صدها نفر آزادیخواه به زندان افکنده شدند، اسیدها پاشیده شد

از برگه فریبرز رئیس دانا در فیسبوک ‏ صدها هزار نفر در سوریه و ترکیه و یمن و افغانستان کشته شدند، هزاران نفر در دولت امید اعدام شدند، صدها نفر […]

خواندن مطلب →

شوق پرواز است در من بیکران تا بیکران کفتر آزادگی ام، آسمانم پارسی‌ست

از برگه زنده باد ایـران ، افغانستـان و تاجیکستـان شاعر : نجیب بارور لهجه‌ام -درّ دری- است و زبانم پارسی‌ست جان من شهنامه و روح و روانم پارسی‌ست این زبان […]

خواندن مطلب →