سقوط آزاد اخلاقی در بازی انتخابات – پایا راستگونیا

از تارنمای جنبش جمهوریخواهان دمرکات و لاییک ایران http://www.jjdli.net/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=2784:2016-03-21-09-14-24&catid=69:2011-09-12-19-31-05&Itemid=67 وقتی صحبت از انتخاب می شود، وقتی قرار است ما اراده خویش را به کار گیریم و بین مسیرهایی که پیش […]

Read Article →