سخنان خداناباوران 18

529190_546483422110069_1206236850_n
خداوند مرا خداناباور ساخته است. تو چه کسی هستی که خِرَد او را به پرسش بگیری؟ ناشناس
God made me an atheist. Who are you to question his wisdom? unknown

«ایمان» یعنی نخواستن در دانستنِ آنچه که حقیقت دارد. فردریش نیچه
.Faith» means not wanting to know what is true». Friedrich Nietzsche

خداوند کمدینی است که برای تماشاچیانی بازی می کند که بیش از آن ترسیده اند که بخندند. ولتر
God is a comedian playing to an audience too afraid to laugh . Voltaire

مرگ و میر در انجیل. خداوند-1270365 نفر که شامل قربانیان سیل نوح، سدوم و گمارا، یا اپیدمی بیماری های کشنده نظیر طاعون، قحطی ها، مارهای آتشین و نظایر آن نمی شود زیرا هیچ آمار مشخصی را نمی توان ارائه داد. شیطان-10 نفر. ناشناس
Deaths in the Bible. God – 2,270,365 not including the victims of Noah’s flood, Sodom and Gomorrah, or the many plagues, famines, fiery serpents, etc because no specific numbers were given. Satan – 10. Unknown

در مدرسه من دعا نکن تا من در کلیسای تو به تفکر نمی پردازم. ناشناس
Don’t pray in my school, and I won’t think in your church. unknown

کفر گویی یک جرمِ بدون قربانی است. ناشناس
Blasphemy is a victimless crime. unknown

این جهنمِ خودت است، تو در آن می سوزی. ناشناس
it’s your hell, you burn in it. unknown

اگر مثلث ها خدایی داشتند این خدا سه ضلع داشت. ناشناس
if triangles had a god, He would have three sides. unknown

فلسفه پرسش هایی است که شاید هرگز پاسخی نیابند. دین پاسخ هایی است که هرگز نمی توان درباره آنها پرسشی کرد. ناشناس
hilosophy is questions that may never be answered. Religion is answers that may never be questioned. Unknown

نه نفر از ده بمب گذارِ انتحاری موافقند که «خداوند بزرگ است.» ناشناس
«Nine out of 10 suicide bombers agree: God is Great». anonymous»
10369569_717103461717825_3491943412064615185_n
اگر همه ما فرزندانِ خدا هستیم… چه چیز خاصی در مسیح هست؟ ناشناس
if we are all gods children….whats so special about jesus? anonymous

دو دستی که کار می کنند می توانند بیش از هزار دو دستی که برای دعا جفت شده، مفید باشند. ناشناس
Two hands working can do more than a thousand clasped in prayer. Unknown

افراد هرگز کارهای شرارت بار را آن قدر کامل و با سرخوشی انجام نمی دهند که وقتی برای اعتقادات مدهبی شان چنین می کنند. بلیز پاسکال
Men never commit evil so fully and joyfully as when they do it for religious convictions. Blaise Pascal

و اگر خدایی بود، فکر می کنم خیلی نامحتمل بود که چنین تکبرِ ناراحت کننده ای داشت که از کسانی که در وجودش شک می کنند آزرده خاطر شود.
برتراند راسل
And if there were a God, I think it very unlikely that He would have such an uneasy vanity as to be offended by those who doubt His existence. Bertrand Russell

« وجود واقعیات پایان نمی گیرد چون نادیده گرفته شده اند.» الدوس هاکسلی
Facts do not cease to exist because they are ignored.» Aldous Huxley»

من مخالفِ دین هستم زیرا به ما می آموزد که به نفهمیدنِ جهان راضی باشیم. ریچارد داوکینز
I am against religion because it teaches us to be satisfied with not understanding the world. Richard Dawkins

تا آنجا که می توانم به یاد بیاورم، حتی یک واژه در انحیل در ستایش از آگاهی و هوشمندی نیست. برترند راسل
So far as I can remember, there is not one word in the Gospels in praise of intelligence. Bertrand Russell

جهان به اردوگاه هایِ مسلحی تقسیم شده که آماده نسل کشی هستند فقط بدلیل اینکه ما نمی توانیم توافق کنیم داستان های جن و پریِ چه کسی را باور کنیم. اِد کِربز
The World is divided into armed camps ready to commit genocide just because we can’t agree on whose fairy tales to believe. Ed Krebs

اگر مسیح بیست سال پیش کشته شده بود کودکان در مدارس کاتولیکی بجای صلیب، صندلی های الکتریکی کوچکی به دورِ گردنشان داشتند. لنی بروس
If Jesus had been killed 20 years ago, Catholic school children would be wearing little Electric Chairs around their necks instead of crosses. Lenny Bruce

تمامی نهادهای ملی دینی، چه یهودی، مسیحی یا ترکی بنظر من می رسد که چیزی بیش از یک ابداعِ انسانی نیستند که برپا شده اند تا ایجاد وحشت کنند و نوع بشر را برده سازند و قدرت و سود را انحصاری سازند. توماس پین
All national institutions of churches, whether Jewish, Christian or Turkish, appear to me no other than human inventions, set up to terrify and enslave mankind, and monopolize power and profit. Thomas Paine

من از مرگ نمی ترسم، با توجه به این واقعیت که برای میلیاردها و میلیاردها سال پیش از زاده شدنم، مرده بودم و کمترین ناراحتی از بابت آن تحمل نکرده ام. مارک تواین
I do not fear death, in view of the fact that I had been dead for billions and billions of years before I was born, and had not suffered the slightest inconvenience from it. Mark Twain
10427317_706887416052234_428994828913157815_n
زیبایی دیوانگی مذهبی این است که قدرت دارد همه چیز را توضیح دهد. یک بار که خداوند(یا شیطان) بعنوان نخستین دلیل همه آن چیزی پذیرفته شود که در دنیای فانی روی می دهد، چیزی برای شانس باقی نمی ماند. منطق می تواند با خوشحالی از پنجره بیرون انداخته شود. استفان کینگ
The beauty of religious mania is that it has the power to explain everything. Once God (or Satan) is accepted as the first cause of everything which happens in the mortal world, nothing is left to chance…logic can be happily tossed out the window. Stephen King

در طبیعت، هیچ پاداش یا مجازاتی وجود ندارد، فقط پیامدها هستند. رابرت اینگرسول
In Nature, there are neither rewards nor punishments, there are consequences. Robert G. Ingersoll

هنگامی که فرد از دین رها شود شانس بهتری برای یک زندگی عادی و یک زندگی کامل را خواهد داشت. زیگموند فروید
When a man is freed of religion, he has a better chance to live a normal and wholesome life.» Sigmund Freud

اگر همه ادیان بطور انحصاری محق هستند و هر کسِ دیگری اشتباه می کند، آیا همگان در اشتباه نیستند؟ کوزی
If all exclusive religions are right and everyone else is wrong, isn’t everyone just wrong? Kozy

همه ادیان بر مبنای ترسِ عده زیادی و زیرکی تعداد محدودی پی ریزی شده اند. استاندال
All religions are founded on the fear of the many and the cleverness of the few. Stendhal

عقایدِ راسخ، دشمنان خطرناکتری برای حقایق هستند تا دروغ ها. فردریش نیچه
Convictions are more dangerous enemies of truth than lies. Friedrich Nietzsche

اگر پول ریشه تمام بدی هاست چرا کلیسا به این همه پول نیاز دارد؟ یک کافر
If money is the root of all evil, why does the church need so much money? A Pagan

دین دلیل نخستِ مرگ و میر درسرتاسر تاریخ است. دراکوس
Religion is the leading cause of death throughout history. Dracos

من الان با خدا حرف زدم و او گفت طرفدار همچنس بازهای هوادارِ سقط جنینِ خداناباور است، ثابت کن این اظهارات نادرست است. بارون ون کنیفتی
I just talked to god and he says he’s a gay pro-abortion Atheist! Now, prove that statement false. Baron von Knifty

اگر خداناباوری یک دین باشد آنگاه سلامتی هم یک نوع بیماری است. کلارک ادامز
If Atheism is a religion, then health is a disease! Clark Adams

تا زمانی که شما نیازمندِ یک موجودیت خارجی هستید تا مسوولِ چیزهای شگفت انگیزی باشد که برای شما اتفاق می افتند یا مقصرِ چیزهای زشتی که برای شما پیش می آید شما به خدا نیاز دارید. پاویکیران ار
As long as you need an external entity to give credit to for wonderful things that happen to you or to blame for ugly things that happen to you, you need God. Ravikiran R

هر قدر ممنوعیت های بیشتری داشته باشید افراد پرهیزکار کمتری خواهید داشت. تائو ته چینگ
The more prohibitions you have, the less virtuous people will be. Tao Te Ching

اگر خداناباوری یک دین باشد، پس بازی نکردن با کارت ها هم یک نوع سرگرمی است. ناشناس
If athesim is a religion, then not playing cards is a hobby. unknown

یک گشت زدنِ تفریحی در آسایشگاه روانی نشان می دهد که ایمان چیزی را ثابت نمی کند. فردریش نیچه
A casual stroll through the lunatic asylum shows that faith does not prove anything. Frederick Nietzsche
10405659_352088021633735_9151713371063143464_n

1 پاسخ به “سخنان خداناباوران 18

  1. هر بچه ای که بدنیا میاید یک خدا هم با او زائیده میشود .وبا فوت ان شخص ان خدا هم از بین میرود.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s