همه ادیان منشا یکسانی دارند و بر اساس ستاره شناسی باستان و پرستش خورشید بنا شده اند

از برگه Carina Alva در فیسبوک همه ادیان منشا یکسانی دارند و بر اساس ستاره شناسی باستان و پرستش خورشید بنا شده اند. انجیل درباره ستاره شناسی و مبحث معانی […]

Read Article →

چرا بجای اتکا به شاهد، برای قضاوت باید به بررسی علمی شواهدپرداخت

روزى شاه عباس به شیخ بهایى گفت: دلم مى‏خواهد ترا قاضى القضات کشور نمایم تا همانطور که معارف را نظم دادى،دادگسترى را هم سر و سامانى بدهی،بلکه حق مردم رعایت […]

Read Article →

تزریق پروتئین جدید به موش ها، نشانه های بیماری آلزایمر را طی یک هفته معکوس می کند

New protein injection reverses Alzheimer’s symptoms in mice in just one week http://www.sciencealert.com/new-protein-injection-reverses-alzheimer-s-symptoms-in-mice-in-just-one-week پژوهشگران دریافته اند که تزریق یک پروتئین بنام IL-33 می تواند طی یک هفته نشانه های شبیه […]

Read Article →