همه ادیان منشا یکسانی دارند و بر اساس ستاره شناسی باستان و پرستش خورشید بنا شده اند

از برگه Carina Alva در فیسبوک همه ادیان منشا یکسانی دارند و بر اساس ستاره شناسی باستان و پرستش خورشید بنا شده اند. انجیل درباره ستاره شناسی و مبحث معانی […]

خواندن مطلب →

چرا بجای اتکا به شاهد، برای قضاوت باید به بررسی علمی شواهدپرداخت

روزى شاه عباس به شیخ بهایى گفت: دلم مى‏خواهد ترا قاضى القضات کشور نمایم تا همانطور که معارف را نظم دادى،دادگسترى را هم سر و سامانى بدهی،بلکه حق مردم رعایت […]

خواندن مطلب →

تزریق پروتئین جدید به موش ها، نشانه های بیماری آلزایمر را طی یک هفته معکوس می کند

New protein injection reverses Alzheimer’s symptoms in mice in just one week http://www.sciencealert.com/new-protein-injection-reverses-alzheimer-s-symptoms-in-mice-in-just-one-week پژوهشگران دریافته اند که تزریق یک پروتئین بنام IL-33 می تواند طی یک هفته نشانه های شبیه […]

خواندن مطلب →

شیئی ناشناخته پرنده باستانی بر فراز جنگل های بارانی آمازون در حالی که پرتوی «گوی های نورانی» از بین درختان مشاهده می شود

Ancient› UFO spotted above Amazon rainforest as ‹shiny orbs› beam out from trees http://www.mirror.co.uk/news/weird-news/ancient-ufo-spotted-above-amazon-7801832 { آیا این شیئی ناشناخته می تواند یک شیئی پرنده ناشناخته باستانی برفراز جنگل های بارانی […]

خواندن مطلب →