صفحه شطرنج

https://www.facebook.com/Calirera/media_set?set=a.10208239303245102.1073741906.1378327299&type=3

ما فقط پیادگانی در جنگی نادرست هستیم.
پیاده: شما؛ رُخ(قلعه): ارتش؛ اسب(نجیب زاده): اجرای قانون؛ فیل(اسقف ) کلیسا؛ شاه: حکومت؛ ملکه: شرکت های فراملیتی.

12241622_10208239303445107_8132464710200524097_n
این خودِ شما هستید!
12239626_10208239455848917_4230155052566114445_n
نخبگانِ سِریِ جهانی که طمع و بدی بر آنها فرمان می راند، پشتِ سر ِ هر چیزی ایستاده اند…
لوسیفرین ها و دیو خوها/ ساتورنی ها(زحل/ساتورن، کرونوس، پدر زئوس / رهبر و جوانترینِ نسلِ اولِ تیتان ها یا الوهیم=خدا)وجود دارند.
اینها توسط ال برگزیده شده اند و نخبگان نامیده می شوند و برخی از آنها شاهان و ملکه هایی هستند که مجازند تاج بر سر نهند. _تاج از واژه کرونوس می آید و به چاکرای تاجِ سر هم مرتبط است.)
دنیا پر از شاه و ملکه هایی است که چشمان شما را کور می کنند و رویاهایتان را می دزدند.

10409134_10208358349341180_4535886514468544634_n
شطرنج باشکوه جنگ جهانی سوم
12289525_10208239408127724_5926272194667615025_n
نبرد
12241678_10208239330325779_2235718804433046102_n
نخبگان شطرنج بازی می کنند
12239716_10208239432488333_5627602006398321850_n
سازماندهی کنید
12373201_10208358461063973_3220692775594815032_n
انقلاب
12376591_10208358152776266_3945410078226859538_n
دری بسوی بیرون سیستم
12246908_10208239328205726_5942491007630576214_n
دنیا بعنوان هنر بازی در صفحه شطرنج
12313586_10208309375156856_1460971413627100335_n
پایگاه فراماسونی
صفحه شطرنج ماسونی یکی از مهم ترین نمادها برای ایلومیناتی هاست زیرا در مراسم و ایین ها بکار می رود. این نماد بکار می رود زیرا سیاه و سفید نمای از دو گانگی هستن. الگوهای دوگانگی نظیر صفحه شطرنج و راه راه، ذهن بردگانِ تحت کنترل را بر می انگیزد تا به هوشیاری معینی برسند.

12249696_10208239337525959_3583683049293496411_n
صفحه شطرنج ماسونی
12249702_10208239336845942_8444948561345664483_n
جورج واشنگتن فراماسون
1610996_10208239379527009_4280800958144534835_n
کارت ماسونی-ماسون سوار بر بزی/نمادی برای بزِ شیطانی ، به همان ترتیب کیوان(زحل، ساتورن ها)/ساتورن/شیطان که سوار بر یک تک شاخ است. کیوان بر سیاره تک شاخ (ستاره جدی) فرمان می راند.
12313989_10208310241898524_3802225542695210756_n
اکثریت نخبگان جهان سیاست ماسون هستند شاخه ای از ایلومیناتی ها.
12249986_10208239638693488_2207671871613265134_n
بزِخانگی 2(PET GOAT 2) یک ویدئوی انیمیشن رایانه ای است که با پیام های صامت و نمادگرایی سری بارگذاری شده است. ین فیلم هیچ گفتگویی ندارد.
Here you can watch it: http://www.heliofant.com
12308326_10208309860888999_1677562568475460168_n
کفِ سالن صفحه شطرنجی سیاه و سفید ماسونی
12316325_10208309383477064_3449117396852548847_n
کلیسای کوچک سنت جورج-قلعه ویندسور
12289656_10208310406822647_6977149112977826286_n
12278765_10208239341126049_4632152297656486818_n
12279017_10208239439408506_5062288649730625598_n
12239611_10208239404927644_3799276715589329958_n
ملکه (در ایران، شاه) قدرتمندترین مهره است. بهمین دلیل ملکه الیزابت سلطنتش را هرگز واگذار نخواهد کرد.
12308373_10208310363101554_4975299038927248032_n
12239610_10208239363686613_3929195697169094081_n
تئاتر
12295394_10208309386437138_3864131015567184206_n
12341320_10208309390917250_3072884852002227494_n
هفتمین نشان شطرنج مرگ-اینگمار برگمن
The seventh seal death chess-Ingmar Bergman
مکعب مشکی کیوان(ساتورن) -ساتورن=شیطان که تمامی دنیا را در دستانش دارد.
Drawing made by Oka Fala https://www.facebook.com/oka.fala?fref=ts
Saturns Black CUBE  - Sturn=Satan and hes got the whole world in his hands
بانویی بنام خانم ریچی که لباس باشکوه شطرنجی در بر دارد.
12347983_10208309255993877_7305733221001178363_n
یک دلقک شطرنجی در بالماسکه باشگاه هنر چلسی
12310674_10208309254673844_5297147404606011988_n
نخبگان شطرنج بازی می کنند
12239955_10208239413127849_5972419717563528369_n
بازی سیاسی
12250186_10208239704255127_4020982915005817815_n
صفحه شطرنجی با مربع به اندازه واقعی نزدیک کلیسای جامع
12307321_10208309289074704_5053896044447505568_o
کف سالن صفحه شطرنجی- سرسرای سیستین در کتابخانه واتیکان
12291750_10208308775341861_2442662269083873000_o
معماری کلیسا
12342293_10208309229433213_2156599498881177768_n
صفحه شطرنج و شیشه زمان بر دیوار کلیسا. الگوهای صفحه شطرنج را می توان در کلیساهای مسیحی اولیه و مصریان باستان یافت.
Chess Board and Time Glass on the Church wall. Checkerboard patterns can be found back into early christian churches and until the ancient Egyptians
کلیسای مریم باکره مقدس
12273556_10208309290514740_5771279236735482027_o
کلیسای جان مقدس
12347869_10208309230753246_1175793325934834544_n
مرگ، اسقف را کیش مات می کند.
12301543_10208309184512090_6837739519974557234_n
«دریای مذاب برنجی» معبد سلیمان که برای مراسم غسل تعمید استفاده می شود در پشت دوازده گاو جای دارد، این گاوها نمادهای دوازده قبیله اسراییل هستند که دقیقا مطابق با دوازده نماد منطقه البروج(zodiac/Mazzalot/Nazareth) هستند. رمزنمایی دریای برنجی در تفسیرکتاب مقدس یهود(Midrash Tadshe) با جزییات بعنوان نمادی از دنیا توصیف می شود.
12345483_10208326807632657_2294486949278505898_n
صفحه شطرنج باستانی-الگوهای صفحه شطرنج را می توان در کلیساهای مسیحی اولیه و مصریان باستان یافت.
موزه هَراپا، پاکستان

Ancient Chess Board - Checkerboard patterns can be found back into early christian churches and until the ancient Egyptians.
الگوهای صفحه شطرنج را می توان در کلیساهای مسیحی اولیه و مصریان باستان یافت.
Checkerboard patterns can be found back into early christian churches and until the ancient Egyptians
یک تصویر نقاشی در مقبره ملکه نفرتری
A painting in Queen Nefertari's tomb.
جلدماسونی آلبوم «خون بر روی کفه رقص»مایکل جکسون </strong
Michael Jackson -Blood on the dancefloor- Massonic album cover
جلد آلبوم «خون بر روی کفه رقص»مایکل جکسون
Michael Jackson «Blood on the dancefloor» album cover.
12239744_10208239423208101_3634194048655548351_n
هولوگرام «بردهِ آهنگ»مایکل جکسون
Michael Jackson Holgram »Slave to the Rhythm»
12341078_10208309447798672_1109003300677395440_n
کیت پری در سوپرجام
11202806_10208309379476964_8769052270431795762_n
10917040_10208239422648087_8236499332655076864_n
صفحه شطرنج در سوپرجام
Chessboard Super Bowl
آلیس در سرزمین عجایب
Alice In Wonderland
کارت های بازی ایلومیناتی در 1995
illuminati card game 1995
صفحه شطرنج
11202806_10208309373196807_5847189842734668461_n
11221656_10208309385797122_772406616221678897_n
12289616_10208239406567685_6777884170581620922_n
مکعب روبیک
12345520_10208309367916675_618335528067060806_n
12274773_10208239334285878_8612166082405471247_n
الگوی شطرنجی یا صفحه شطرنج بر تاکسی نمادی است که به فراماسونری مرتبط است.
12316568_10208309354116330_4242499852978287022_n
لوییس ویتون(LOUIS VUITTON)- مجموعه صفحه شطرنجی
12314131_10208309394037328_5928650961862163743_n
سفید و سیاه(دوگانگی) نیک و شر.
White and Black (Duality) Good and Evil.
12308333_10208314866494136_2962767880700810777_n
واقعیت صفحه شطرنج و زمان..
12341620_10208309376076879_5593663565472207364_n
آناتومی پنهان انسان-به ما گفته می شود که خداوند انسان را براساس تصویر خود ساخته که بالا نظیر آن چیزی است که در زیر است و آنچه که زیر است نظیر آنچه است که در بالاست.
535042_10208561822347878_4960804173710073619_n
واقعیت از هشت صفحه شطرنج تشکیل شده است.
12219423_10208309254033828_2354621025410028713_n
واقعیت از هشت صفحه شطرنج تشکیل شده است.
درست است شما بر باغ وحش صفحه شطرنج زندگی می کنید. این واقعیت است. ایا همه صفحات زیر آن هستند؟ شگفت اورند. صفحه شطرنج یک بنظر عادی می رسد. صفحه شطرنج دو؟ تقریبا عادی است. اما بعد از اینها همه چیز بسرعت عجیب و غریب می شود. تمامِ راه بسوی صفحه شطرنج شش که تقریبا تا انجایی است که باید بروید، تا آنجا که ما می دانیم هیچ چیز فیزیکی در آخرین سطح وجود ندارد، صفحه شطرنج هفتم(زیرا ما شمارش را از صفر شروع کردیم)

سرزمین عجایب گرسنگی است.
سرزمین عجایب واگیردار است.

تمام آن جهان های دیگر تحت مدیریت سرزمین عحایب است. سرزمین عجایب چیزی نیست که بتوانید ملاقاتش کنید و یا با آن حرف بزنید… سرزمین عجایب چیزی است که شما بنوعی در آن زندگی می کنید. اما سرزمین عجایب، گرسنگی است. سرزمین عجایب واگیردار است همانند یک بیماری.

تَرَک هایی در صفحه شطرنج وجود دارد.
صفحه شطرنج صفر ترک هایی در خود دارد، جایی که سرزمین عحایب در آن رسوخ می کند. زمانی که سرزمین عجایب در انتظار شماست(مانند زمانی که به اشپزخانه می روید و می بینید یک موجود عجیب صبحانه اماده می کند) شما مبتلا شده اید. این یعنی شما «حامل» شده اید. درست است- برای ابعاد دیگر. همچنین بدان معناست که شما بیمار شده اید. شما دیوانه هستید. ها؟ این مانند دیوانگی است-اما واقعیت دارد. این می تواند شما را بکشد.

دیوانه بودن یعنی شما نزول می کنید
زمانی که مبتلا می شوید شما این…افسون ها … یا سفرها.. یا دوره هایی از توهم را دارید (به استثنای اینکه اینها واقعیت است) که شما به سطوح پایین تر سقوط می کنید…

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s