ترفند 1: اگر آنجا نجنگیم، باید اینجا در میهن بجنگیم!

Tell Us Why We’re At War, Candidates Written by Peter Van Buren, Monday August 29, 2016 http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2016/august/29/tell-us-why-we-re-at-war-candidates/ {تبلیغات: رسانه ها را کنترل کنید-رسانه ها ما را کنترل می کنند} زمانی […]

خواندن مطلب →

امروز، روز تکریم از امامزادگان است ببینیم این امامزادگان که هستند و چه هستند ؟

از برگه روزگاران دیرین و امروز؟ در فیسبوک گنبدها و گنبدچه‌هائی که اخیرا نامِ امام زاده بر آنها نهاده‌اند و تبدیل به مراکز درآمدزایی برای خودشان کرده‌اند دو صنف استند: […]

خواندن مطلب →

که را کشتید و چرا کشتید؟ حسن بهگر

http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%222180%22 خبر اعدام گروهي هموطنان كرد تكان دهنده بود، باز هم اعدام باز هم كشتار، ٣٨سال است كشتار ادامه دارد و روز به روز وضع بدتر شده و فرياد فعالان […]

خواندن مطلب →