قربانیان دین

جون تامپسون، سن 15 ماهه_مرگ بر اثر گرسنگی پش از آنکه اعضای یک کیش در بالتیمور تغذیه او را متوقف کردند. آنها او را اهریمن فرض کردند زیرا پس از غذایش، آمین نمی گفت.
13439136_1211886712163261_1839409094264493806_n
فیث لاومور، سن شش هفته-پس از آنکه مادرش جولیا صفحاتِ انجیل را پاره کرد و در دهانش چپاند خفه شد و در گذشت. مقامات شوهرش در حالی یافتند که دعا می کرد و فریاد می زد «شیطان را از جولیا بیرون کن.»
13512173_1216121738406425_3155050208062143223_n
رافایل توماس جونیور، سن 9 ماهه-توسط پدرش به قتل رسید که این نوزاد را پس از نوشتن کلمات«الهام ها» روی دیوار با اسپری رنگ، از درون مُثله کرد. این پدر به پلیس گفت که او نوزادش را از اشرار زمین آزاد کرده است.
13495100_1217978811554051_7668567819123094122_n
لویی گوره رو، سن یازده سال- کشیش و برادر کشیش او، لویی را نگاه داشتند و با یک شاخه درخت آنقدر او را زدند تا بیهوش شد. این زدن، یک ساعت طول کشید. دلیلش؟ آنها تصور می کردند این پسر آیه های انجیل را بقدر کافی، جدی نمی گیرد.
13631438_1222412721110660_8610511393206552907_n
ارون گریگوری گردی، سن 9 سال-از مشکلات ناشی از بیماری دیابت جان سپرد. مادرش بجای آنکه او را به پزشک برساند، به دعا کردن ادامه داد و «این موضوع را در دستان خداوند نهاد.»
13615372_1224265907592008_306522619916535394_n
خانواده دیوید-پدر، امانوئل دیوید کیشی را بنیاد نهاد که ادعا می کرد خداست. کمی پس از آن او خودکشی کرد، همسرش، نیز بعنوان یک عضو این کیش پیش از آنکه از بالکن طبقه یازده بپرد هفت فرزندشان را از بالکن پایین انداخت. یکی از کودکان زنده ماند. عضوی دیگر از این کیش اظهار نظر کرد«آنها نمی توانستند بدون امانوئل زنده بمانند.»
13690835_1227945680557364_7979743869735564699_n
اِولین وسکوئز، سن شش سال. پس از آنکه مادش یازده بار او را چاقو زد از خونریزی مرد زیرا مادرش می ترسید که اولین به تسخیر شیطان درامده باشد. دلیل این ترس؟ اولین اخیرا در خواب راه می رفت.
13658922_1233810239970908_7652500983382528321_n
لیلانی نئومن، یازده ساله.لیلانی نئومن از عدم درمان دیابت مرد. بجای آنکه به اورژانس 911 زنگ بزنند، والدین معتقد به شفا از طریق ایمان، آنقدر برای او دعا کردند تا او از تنفس باز ایستاد.
13882218_1235864809765451_8907923310537227757_n
پیشنز ادما، 24 ساله. از مشکلات بعد از جراحی درآوردن رحم پش از تولد دومین دخترش مرد. زمانی که پیشنهاد شد که انتقال خون ضروری است و تفاوتش می تواند بین مرگ و زندگی باشد، پیشنز بدلیل باورهای دینی خود، از انتقال خون امتناع کرد.
13873247_1237853829566549_199814039658555743_n
اندرو ونتلند، 12 ساله. از عدم درمان دیابت مُرد. یک کارورزِ مسیحیت علمی تلاش کرد که او را با دعا کردن طی چهار روز شفا دهد. گر چه بیماری اندرو بسادگی قابل درمان بود هیچ مراقبت پزشکی تامین نشد.
13895207_1241429942542271_6522489775243794997_n
هریسون جانسون، 2 ساله. از حساسیت مرد پس از آنکه 432 بار توسط زنبورهای وحشی گزیده شد. والدینش درخواستِ دعا کردند اما بمدت هفت ساعت برای درمان کمکی نخواستند در همین زمان هریسون دردوحشتناکی را تحمل می کرد. والدینش متعلق به دینی هستند که از پزشکان پرهیز می کنند با این اعتقاد که پزشکان به جادوگری اشتغال دارند.
13939598_1244811198870812_2757331621005134251_n
جاشوا لینی، 8 ساله، لوک لینی، 6 ساله، ارون لینی، 14ماهه. جاشوا و لوک زمانی مردند که مادرشان آنها را به حیابط جلویی شان برد و با استفاده از یک سنگ، جمجمه شان را خرد کرد. ارون با چند جراحت از این جمله جان بدر برد. مادرشان معقد بود که بطور الهی از سوی خداوند برگزیده شده تا فرزندانش را بعنوان آزمونی از ایمانش بکشد.
13925332_1249031145115484_5537679223251950016_n
جین مک دونالد، 16 ساله. یکی از سیزده زنی که توسط «پاره کننده یورکشایر»، پتر ساتکلیف کشته شد که باور داشت ماموریت الهی دارد تا خیابان ها را از روسپیان پاک کند.
12063695_1066708986681035_8283190165068916572_n
ملیندا سو فریدنبرگر، 4 ماهه. از سوء تغذیه جدی و بی ابی در نتیجه یک عفونت مرد. مادرش دینی دارد که کمک پزشکی را مردود می شمارد. آنها برای شفای بیمار به خداوند اتکا می کنند. ملیندا یکی زا حداقل هشت کودکی در این کلیساست که می میرد زیرا والدینشان همین کار کرده اند.
1622094_1132614910090442_9086115792950710556_n
مادری پسرش را کشت زیرا نتوانسته بود قران یاد بگیرد. سارا ایج، 32 ساله متهم به زدن پسر هفت ساله اش یاسین تا حد مرگ شده است زیرا او در مورد یادگیری مطالعات اسلامیش مقاومت یم کرد. بعد هم جسدش را به آتش کشید.
12400997_1154492354569364_5857470593471933733_n
برندن گونزالس، 4 ساله. توسط پدرش به قتل رسید که اظهار داشت: « دلیل اینکه برندن را کشتن این بود که او ضد مسیح بود. او جلوی سرش، 666 داشت.
12494780_1160212950663971_6092349528786044064_n
استین اسپروت، 16 ساله. از مسمومیت عفونی به دنبال ترکیدن اپاندیسش مرد. والدینش سعی کردند با دعا، عفونت را برطرف کنند. مرگ او دردناک اما کاملا قابل پیشگیری بود. و هرگز پزشکی را ندید.
12936667_1163345373684062_5778573799126933504_n
استفنی دانلی، 16 ساله. توسط پدرش، کشیش سابق با چاقو کشته شد زیرا دریافت که استفنی با کامپیوتر کار می کند و این رابعنوان نشانه ای از سوی خداوند دانست که از او می خواهد دخترش را بکشد.
12936563_1165228903495709_8309866900513754292_n
ژانت موزس، 22 ساله. در حین جنگیری برای حذف یک نفرین غرق شد. در این جنگیری چندین نفر دهانشان را روی تخمِ چشمِ ژانت گذاشتند و تلاش کردند تا نفرین را از چشمانِ او بمکند. در حین این مراسم یک دختر 14 ساله، چشمان او را از جای دراورد و در گلویش آب ریخت تا سرانجام اعضای خانواده باور کردند که او نیز در معرض نفرین شدن است.
13015670_1168564696495463_231549246451972497_n
کیرا کنهوتو، دو ساله. با این اعتقاد که توسط یک روح خبیث تسخیر شده، مادر و مادر بزرگش به زور او را مهار کردند. به زور به این کودک آب خوراندند تا این روح را استفراغ کند. کیرا از جراحت هایی که در حین این کار به او وارد آمد مرد. در گزارش کالبد شکافی او آمده است که خراش های عمیق روی گلو، بینی و اندام های داخلی این کودک هست که نشان می دهد او بسختی تلاش کرده بود زنده بماند.
13055369_1170441599641106_3419062904846039912_n
نکیا فوگلی، 6 ساله، اجا فوگلی 5 ساله، تاتیانا جکز، 11 ساله، بریتنی جکز، 17 ساله. هر چهار دختر توسط مادرشان به قتل رسیدند که بریتنی را چاقو زد، نکیا، اجا و نانیانا را خفه کرد پس از آنکه باور کرد که این دختران توسط اهریمنان تسخیر شده اند.
13062040_1175844339100832_1320301383250288620_n
ماتیو سوان، 16 ماهه. از مننژیت ستون مهره ها بعد زا دو هفته دریافت تنها « درمان های روحانی» مرد. یکی از شفادهندگان ایمانی که تشنج های این نوزاد را مشاهده کرد و گفت که باید «دندانهایش را به هم فشار دهد» زیرا «موفقیت بزرگی را در پیش دارد.»
13230299_1186285481390051_2815840173045330396_n
ایرنه مندل، 70 ساله. زمانی که به دیدار پسرش، عضو جامعه مذهبی به سبک امیش، رفته بود غش می کند. اعضای گروه که تصور می کنند سکته کرده و بجای بردنش به بیمارستانی در فاصله سی دقیقه ای، به مدت شش روز به او مرفین می دهند و برایش دعا می کنند. مرگ او بعنوان یک رویداد دینی قلمداد شد.
13179084_1186285871390012_202646148437747095_n
امی هرمنسون، 7 ساله. از دیابت مرد. مادر او بدلیل دینش، علیرغم درخواست های مکرر دوستان و همسایگان از بردن دخترش نزد پزشک امتناع کرد. در عوض او به «دعای قوی» برای درمان دخترش اتکا کرد.
13177783_1186286548056611_2429039014385161618_n
مندی گنشرت، 5 ساله% تروی کلین جونیور، 14 ساله، مری گنشرت، 36 ساله. شوهر مری در خواب بسر همگی شان شلیک کرد. در یادداشت خودکشی خود نوشت: « خدا از من خواست که خانواده ام را به بهشت ببرم.»
13233113_1189873757697890_5992645095508883279_n
گلوریا ردمن، 12 ساله. زمانی که پدرش بطور مکرر چاقویی در گلویش فرو کرد مرد. زمانی که پدرش بازداشت شد به پلیس گفت«خدا مرا وادار به این کار کرد.» و از آنها خواست که جسد گلوریا را بمدت سه روز تکان ندهند زیرا او دوباره زنده می شود.
13245352_1191130724238860_3830381278379497501_n
دنس لیندبرگ، 14 ساله. پس از امتناع برای انتقال خونی که می توانست نجاتش دهد از سرطان خون درگذشت. دلیلش؟ دینش، انتقال خون را گناه می دانست.
13226968_1193039524047980_3576187159534490422_n
بتانی دیتن، 27 ساله. توسط شوهرش، رهبر روحانی یک گروه مذهبی که از رابطه جنسی بعنوان بخشی از ماموریتش استفاده می کرد کشته شد تا مانع شود بتانی به کسی بگوید که او و سایر اعضای گروه پس از مصرف مواد مخدر چندین بار به او تجاوز جنسی کرده اند.
13254268_1194501560568443_3182275407748885891_n
اما گوگ، 22 ساله. زمانی که دوقلویش را زایید از کمبود جدی خون مرد. زمانی که پزشکان از خانواده اش درخواست کردند تا اجازه دهند انتقال خونی که جانش را نحات می داد انجام شود، خانواده اش امتناع کردند زیرا دین آنها انتقال خون را یک گناه می داند.
13310564_1196505357034730_4732410018788639172_n
کیلب تریبل، 1 ساله. از مسمومیت خونی نشای از عفونت کلیوی تشخیص داده نشده مرد. علیرغم نشانه های روشنی نظیر از دست دادن وزن، بیرونروی و استفراغ، والدین کیلب به قدرت شفادهندگی دعا اطمینان کردند و هرگز با پزشکی تماس نگرفتند.
13346729_1198382480180351_8592930865792151238_n
جاشوا هگرمن، 5 ساله. زمانی که پدرش پس از حمله به مادر جاشوا، سرش را برید مرد. در مصاحبه های بعدی، پدر جاشوا اظهار کرد که او سر جوزف را بریده تا او را از «ضد مسیح» نجات دهد.
13336105_1201419993209933_543344771609274994_n
رابین توییچل، 2 ساله. از التهاب صفاقی و پیچیده شدن روده پس از پنج روز بیماری مرد. در این پنج روز، اسید در استفراغش پوست لباش و چانه اش را سوزاند. بیضه و پانزده اینچ از روده ترکیده اش سیاه و قانقاریایی بود. همسایگان پنجره اتاق خوابشان را می بستند تا جیغ های این پسر را نشوند. والدینش بجای پزشک از کلیسا کمک خواستند.
13445541_1208859245799341_7437926944284698568_n

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s