کمیته سیصد- بخش 1

نخبگانِ نظریه جهانی شدن در چهار ستون اصلی گام بر می دارند: شرکت های فراملیتی، دانشگاهی، سیاسی و دین سازمان یافته. بطور کلی، اهداف جهانی شدن توسط شرکت های فراملیتی خلق شده است. سپس بخش دانشگاهی مطالعات(Theglobalelite.org) و مقالات هدفمند و جهت دار را فراهم می آورد که اهداف شرکت های فراملیتی را توجیه می نماید. بخش سیاسی مباحث دانشگاهی و در صورت لزوم تغییرات قانونی را به عموم عرضه می کند تا رسیدن شرکت های فراملیتی را به آنچه که می خواهند تامین و تسهیل نماید. دین سازمان یافته در همراهی با کلیسا و حکومت، تضمین می کند که شرکت های فراملیتی، بخش دانشگاهی و سیاسی در راستای نیل به نظم جهانی حکومت کنند.

تثلیث کنترل جهانی شدن

شرکت های فراملیتی شهر لندن – مرکز قدرت مالی که در 1067 تاسیس شد
منطقه کالیفرنیا -مرکز قدرت نظامی که در 1871 تاسیس شد.
شهر واتیکان – مرکز قدرت دینی، حکومت مستقل از 1929.
هر سه این حکومت های جدا و کاملا مستثل از کشورهای خودشان هستند.

سرانِ نظمِ یک جهان (به ترتیبِ اهمیت)

نخبگانِ یهودیِ جهانی شدن
globalist-jewish-elite

قدرت پشت کمیته سیصد، ارتباطات پسرعمویی یهودی-انگلیسی است که بر سیستم های مالی و سیاسی دنیا حاکم است. این ارتباطات پسرعمویی شامل خانواده های روچیلد، راکفلر، اوپنهایمر، گلداسمیت، موکاته، مونته فیوره، وَربورک، ساموئل، کودری، فرانکلین، وُرمز، استرن و کهِن است(Rothschild, Rockefeller, Oppenheimer, Goldsmid, Mocatta, Montefiore, Sassoon, Warburg, Samuel, Kadoorie, Franklin, Worms, Stern and Cohen).

خانواده های حاکم

Rothschild (Bauer or Bower)
Rockefeller
Oppenheimer
Goldsmid/Goldsmith
Mocatta
Montefiore
Sassoon
Warburg (del Banco)
Samuel
Kadoorie
Franklin
Worms
Stern
Cohen
Schiff
Morgan
Lazard
Schröder
Harriman
خانواده سلطنتی انگلیس
Windsor (Saxe-Coburg-Gotha)
Hanover
Cavendish (Kennedy)
De Medici
Lorraine
Plantagenet
Habsburg
Krupp
Bruce (Bruis, Brix, or Broase)
Carnegie
Vanderbilt
Du Pont
Sinclair
Astor
Romanov
Li
Onassis
Van Duyn (Dien, or Duyne)
Thurn und Taxis
Guinness
Russell
Bush
Bundy
Taft
Disney
Collins
Freeman
McDonald
Goodyear
Kellogg
Whitney
Sloane
Perkins
Reynolds
Getty
Hearst

شصت خانواده امریکایی

این خانواده ها در سیستم بانکداری، صنعت سرگرمی، صنعت خوراکی، صنعت نفت و گار، صنعت حمل و نقل، صنعت معدن و فلزات در سرتاسر جهان دارای انحصار هستند. از طریق این حاکمیت بر بازارهای مالی، هر حکومتی در دنیا را کنترل می کنند.
پسرعموها به نوعی یهودیت تلموذی بابلی باور دارند. تلموذ بابلی و Shulchan Aruch شامل قوانینی است که بنیاد یهودیت امروزی و قوانین یهود را گذاشته است. در واقع، یهودیت تلموذی در اصل یک سیستم قانونی در معنی لغوی آن است. این قوانین ارتباط کمی با دین دارد و بیشتر یک گروه با کیش سیاسی باستانی است بلا پیروان بسیاری که در انظار عمومی ، یهودی نیستند. این دلیل آن است که چرا بسیاری از یهودیان ادعا می کنند یهودی و در عین حال خداناباور هستند.
حکومت ها و پاپ ها عمولا یک یا چند یهودی بعنوان مشاور و اختربین دارند و اغلب با استخدامشان بعنوان پزشک، کنترل کامل بر زندگی خودشان را به آنها می دهند. بدین ترتیب، قدرت سیاسی در تقریبا هر حکومت غیریهودی به یهودیان داده می شود زیرا بانکداران درباری یهودی، منابع و مالیات ها را مدیریت و کنترل می کنند.
تقریبا نود درصد مردم در دنیای امروز که خود را یهودی می نامند در واقع خزرها یا آنگونه که دوست دارند نامیده شوند یهودیان اشکنازی هستند.
احتمالا شما از قرن ها رفتاری که بسیاری از یهودیان اشکنازی در پیش گرفتند که نامشان را تغییر دهند تا بعنوان بخشی از نژاد حاکم بر کشوری ظاهر شوند که در آن زندگی می کنند تا بتوانند به مناصب پرنفوذ در آن کشور دست یابند، سپس از آن موقعیت برای خدمت به اربابان واقعی خودشان در جای دیگر استفاده کنند.
«روچیلدها، اعجوبه های بانکداری مدرن هستند… ما اعقاب یهودا را می بینیم که پس از دو هزار سال ازار و شکنجه، بالاتر از شاهان قرار گرفته اند، بالاتر از امپراتورها اوج گرفته اند و یک قاره را در کف دستانشان گرفته اند. روچیلدها بر یک دنیای مسیحی حکومت می کنند. هیچ عضوی از کابینه بدون مشورت با آنان جابجا نمی شود. آنها دستشان را بهمان راحتی از پترزبورگ تا وین دراز کرده اند که از وین تا پاریس، از پاریس تا لندن،از لندن تا واشنگتن. بارون روچیلد، بزرگِ خاندان، شاه حقیقی یهودا است، شاهزاده در اسارت، خودِ مسیح که در این مدت طولانی توسط این افراد فوق العاده جستجو شده است. او کلید های صلح یا جنگ، برکت یا لعنت را در دست دارد… این کلیدها، کارگزاران و مشاوران شاهان اروپا و روسای جمهور امریکا هستند. بیشتر از این چه می توانند بخواهند.» نشریه نایلز ویکلی رجیستر

«کسی که انتشار پول را کنترل می کند، حکومت را هم کنترل می کند.» ناتان می یر روچیلد

مالکیت فدرال رزرو
بانک روچیلد در لندن و برلین (Rothschild Banks of London and Berlin)
بانک برادران لیزرد در پاریس (Lazard Brothers Bank of Paris)
بانک سیف اسراییل موسا در ایتالیا (Israel Moses Sieff Bank of Italy)
وربورگ بتیکس هامبورگ و امستردام(Warburg Batiks of Hamburg and Amsterdam)
بانک برادران لِمن در نیویورک(Lehman Brothers Bank of New York)
بانک کهن کوئب در نیویورک(Kuhn Loeb Bank of New York)
بانک چیز منهتن نیویورک (توسط روچیلدها کنترل می شود)Chase Manhattan Bank of New York (controlled by the Rockefellers))
بانک گلدمن ساچز در نیویورک (Goldman Sachs Bank of New York)

«بگذارید من پولی ملت را منتشر و آن را کنترل کنم آنگاه اهمیتی نمی دهم چه کسانی قانون را می نویسند.» شهردار امشیل روچیلد 1744-1812)، بنبانگزارِ خاندانِ روچیلد.
«آن چند نفری هم که این سیستم را درک می کنند یا خیلی علاقمند به منافعِ آن هستند یا وابسته به الطافِ آن، در نتیجه هیچ مخالفی در این طبقه اجتماعی نیستدر حالی که در سوی دیگر بیشترِ بدنه اجتماعی، مردم عادی که از لحاظ فکری قادر به درکِ مزایای عظیمی که سرمایه از این سیستم بدست می اورد، بار آن را بدون هیچ شکایتی تحمل می کند و شاید بدون حتی شک در اینکه این سیستم برای منافع آنها زیانبار است.» نوشته برادران روچیلد در لندن به شرکایشان در نیویورک در سال 1863
«سیستمِ بانکداری مدرن درازای هیچ، پول تولید می کند. این فرایند شاید شگفت آورترینِ بخش از تردستی باشد که تا بحال ابداع شده است. نطفه بانکداری در نابرابری بسته و در گناه زاده شده است. بانکداران، مالکِ زمین هستند. آن را از آنها بگیرید ولی قدرت خلقِ پول را در دستشان باقی بگذارید و با یک چرخش قلم، آنها آن قدر پول خلق می کنند تا برای خریدن دوباره زمین کافی باشد. این قدرت بزرگ را ا آنها بگیرید و همه ثروت های عظیم همانند معدن ناپدید خواهد شد آنگاه دنیا جای بهتر و شادتری برای زندگی خواهد شد. اما اگر می خواهید بردۀ بانکداران بافی بمانید و هزینه بردگیِ خودتان را هم بدهید، بگذارید بانکداران به خلق پول و کنترل اعتبار ادامه دهند.» سر جوزیا استمپ، ریاست بانک روچیلد انگلستان و دومین مرد ثروتمند در بریتانیا در دهه 1920 در سخنرانیش در دانشگاه تکزاس در 1927.
«پول، خدای زمان ماست و روچیلد پیامبرش.» هاینریش هاینه
فهرست بانک هایی که به خانواده روچیلد تعلق دارند یا توسط آنها کنترل می شوند

«اگر پسرانِ من جنگ نخواهند؛ جنگی نخواهد بود.» گوتل شنپر( Gutle Schnaper) همسرِ می یر ارمشل روچیلد
«در تاریخ ثبت شده است که صرافان از هر نوع شیوه ممکنِ سوء استفاده، تحریک، فریب و خشونت استفاده کرده اند تا کنترل بر حکومت ها را از طریق کنترل پول و انتشار آن، حفظ کنند.» جیمز مدیسون
«زمانی که حکومتی برای پول به بانکداران وابسته است، اینها و نه رهبران حکومت وضعیت را کنترل می کنند زیرا دستی که می دهد بالاتر از دستی است که می گیرد… پول هیچ سرزمین مادری ندارد؛ تامین کنندگان مالی هیچ حس وطن پرستی و هیچ نجابتی ندارند؛ تنها هدف آنها سود است.» – ناپلئون بناپارت، امپراتور فرانسه، 1815.
«خیلی خوب است که آحاد این ملت سیتم بانکداری و پولی ما را درک نمی کنند زیرا اگر آنها می فهمیدند معتقدم تا پیش از صبح فردا انقلابی در پیش بود.» هنری فورد، بنیانگزارِ شرکت خودروسازی فورد
«از حالا به بعد، رکود بطور علمی ایجاد می شود.» نماینده کنگره، چارلز ای لیندبرگ، درباره ایجاد سیستم فدرال، 1913.
«بانک های فدرال رزرو یکی از فاسد ترین موسسات دنیا هستند که تا بحال دیده شده است. حتی یک نفر نیست که صدای مرا بشنود و نداند که این کلت توسط بانکداران بین المللی اداره می شود.» نماینده کنگره لوییز تی مک فدان(نماینده پنسیلوانیا)
« تمامی مشکلات، رکودها، جنگها، فجایع؛ آدم کشی ها-همه اینها توسط بانکداران بین المللی برنامه ریزی، توجیه، تحریک و اجرا می شود و همینطور تلاش آنها برای تاسیس یک بانک مرکزی در هر کشور در جهان که حالا انجامش داده اند، در سایه سیاستمداران فاسد که خریده و حقوق بگیر شده اند.این تمام چیزی است که لازم است درباره تاریخ دنیا بدانید.» مری الیزابت کرافت
سخنان بیشتری درباره بانکداری و فدرال رزرو بخوانید.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s