کمیته سیصد- بخش 2

کمیته سیصد محصولی از شورایِ 300 شرکت هند شرقی بریتانیاست. شرکت هند شرقی در 1600 توسط خانواده سلطنتی بریتانیا امتیازش صادر شد. این شرکت سود بسیار زیادی از تجارت مواد مخدر با چین بدست آورد و بزرگترین شرکت روی زمین در آن زمان شد. امروز، از طریق متحدان قدرتمندِ متعدد، کمیته سیصد ر دنیا حکومت می کند و نیروی محرکه در پشت مقاصد جنایتکارانه برای ایجاد «نظم جدید جهانی» تحت یک «حکومت اقتدارگرای جهانی» است.
نیازی به استفاده از «آنها» یا «دشمن» بجز برای خلاصه نویسی نیست. می دانیم چه کسانی «آنها»، دشمن، است. کمیته سیصد با «اشرافی گری»، مالکیتش بر سیستم بانکداری فدرال رزرو، شرکت های بیمه و شرکت های عظیم فراملیتی، بنیادها، شبکه های مخابراتی با ریاست سلسله مراتبی از توطئه گران، این همان دشمن است. جوامع مخفی با استفاده از فریب وجود دارند.
هر کدام یک سلسله مراتب با یک حلقه درونی در بالا دارند که کسانی را که در مراتب پایین هستند با دروغ هایشان فریب می دهند نظیر ادعای یک هدف شریف، بدین ترتیب آنها را به پیروی در یک شبکه بخش بخشی به ارتکاب جرایم وادار می کنند. ریاست حلقه درونی کمیته سیصد ، نظمِ بندِ جوراب (Garter) بعهده ملکه الیزابت ویندزور دوم است. ذکر این نکته جالب است که ویندزورها در حین جنگ جهانی دوم، بدلیل احساسات ضد آلمانی، نامشان را از ساکس-کوبرودگ-گوتا تغییر دادند.
دشمن بروشنی بعنوان کمیته سیصد قابل شناسایی است و سازمان های پیش قراول آن نظیر انیستیتو سلطنتی امور بین المللی(Chatham House)، انجمن روم، ناتو، سازمان ملل، نجابت سیاه، انیستیتو تویزتوک(Tavistock)، شورای روابط خارجی و تمامی سازمان های تحت پوشش، متفکران تحلیلگر(think tanks)، و انیستیتوهای تحقیقاتی که توسط استانفورد و انیستیتوی روابط انسانی تویزتوک کنترل می شوند و آخرین، اما مطمئنا نه کمترین، سازمان های نظامی.
کمیته سیصد،نجمن مخفی نهایی است که از طبقه حاکمه غیر قابل پرسش تشکیل شده است که شامل ملکه بریتانیا(الیزابت دوم)، ملکه هلند، ملکه دانمارک و خانواده های سلطنتی اروپایی است. این اشراف در زمان مرگ ملکه ویکتوریا، ملکه گروه گلف سیاه های ونیزی {گروه طرفدار پاپ}، تصمیم گرفتند که برای کسب کنترل در گستره جهانی، لازم است که اعضای اشرافی(نجبا) به «کسب و کار» با افراد عادی روی آورند که از نجبا نیستند ولی رهبران فوق العاده قدرتمندی در کسب و کارهای فراملیتی در ابعاد جهانی هستند و بنابراین درهای قدرت نهایی بر آنچه باز شد که ملکه انگلیس دوست داشت آنها را «عوام» بنامد. از طریق کارتل بانکداری غیر قانونی و قاچاقی، آنها سهام فدرال رزرو را بدست آوردند که یک بخش خصوصی برای سود شرکت های فراملیتی بود و این امر، تخلفی از قانون اساسی امریکا و ریشه مشکل بود.
خانواده های امریکاییِ منحط در این شراکت نامقدس، که کاملا فاسد بوده و در پولِ آلوده به مواد مخدر غلتیده بودند بسوی آنچه پیش رفتند که امروز بنام موسسه لیبرال شرقی(Eastern Liberal Establishment) می شناسیم. اعضای آن، تحت هدایت و دستورات دقیق ملکه بریتانیا و در نتیجه بازوی اجرایی سیاست خارجی آن، انیستیتو سلطنتی امور خارجی(the Royal Institute for International Affairs (RIIA)) که در حال حاضر بنام Chatham House شناخته می شود و در انگلستان (در میدان جیمز از سمت Astors) قرار دارد و ایالات متحده را از بالا تا پایین از طریق حکومت موازی و مخفی در سطوح بالا می گرداند که شبکه نفوذی کمیته سیصد، انجمن مخفی نهایی، قویا در ان فعال است. این راز، حکومتی با قدرتی بیحد حالا بیش از گذشته، بیشتر در کنترل ایالات متحده است.
اعضای «کمیته سیصد» در 2010
• Abdullah II of Jordan
• Abramovich, Roman Arkadyevich
• Ackermann, Josef
• Adeane, Edward
• Agius, Marcus Ambrose Paul
• Ahtisaari, Martti Oiva Kalevi
• Akerson, Daniel
• Albert II of Belgium
• Alexander – Crown Prince of Yugoslavia
• Alexandra (Princess) – The Honourable Lady Ogilvy
• Alphonse, Louis – Duke of Anjou
• Amato, Giuliano
• Anderson, Carl A.
• Andreotti, Giulio
• Andrew (Prince) – Duke of York
• Anne – Princess Royal
• Anstee, Nick
• Ash, Timothy Garton
• Astor, William Waldorf – 4th Viscount Astor
• August, Ernst – Prince of Hanover
• Aven, Pyotr
• Balkenende, Jan Peter
• Ballmer, Steve
• Balls, Ed
• Barroso, José Manuel
• Beatrix (Queen)
• Belka, Marek
• Bergsten, C. Fred
• Berlusconi, Silvio
• Bernake, Ben
• Bernhard (Prince) of Lippe-Biesterfeld
• Bernstein, Nils
• Berwick, Donald
• Bildt, Carl
• Bischoff, Sir Winfried Franz Wilhen “Win”
• Blair, Tony
• Blankfein, Lloyd
• Blavatnik, Leonard
• Bloomberg, Michael
• Bolkestein, Frits
• Bolkiah, Hassanal
• Bonello, Michael C
• Bonino, Emma
• Boren, David L.
• Borwin – Duke of Mecklenburg
• Bronfman, Charles Rosner
• Bronfman, Edgar Jr.
• Bruton, John
• Brzezinski, Zbigniew
• Budenberg, Robin
• Buffet, Warren
• Bush, George HW
• Cameron, David William Donald
• Camilla – Duchess of Cornwall
• Cardoso, Fernando Henrique
• Carington, Peter – 6th Baron Carrington
• Carlos – Duke of Parma
• Carlos, Juan – King of Spain
• Carney, Mark J.
• Carroll, Cynthia
• Caruana, Jaime
• Castell, Sir William
• Chan, Anson
• Chan, Margaret
• Chan, Norman
• Charles – Prince of Wales
• Chartres, Richard
• Chiaie, Stefano Delle
• Chipman, Dr John
• Chodiev, Patokh
• Christoph, Prince of Schleswig-Holstein
• Cicchitto, Fabrizio
• Clark, Wesley Kanne Sr. (General)
• Clarke, Kenneth
• Clegg, Nick
• Clinton, Bill
• Cohen, Abby Joseph
• Cohen, Ronald
• Cohn, Gary D.
• Colonna, Marcantonio (di Paliano) – Prince and Duke of Paliano
• Constantijn (Prince) of the Netherlands
• Constantine II Greece
• Cooksey, David
• Cowen, Brian
• Craven, Sir John
• Crockett, Andrew
• Dadush, Uri
• D’Aloisio, Tony
• Darling, Alistair
• Davies, Sir Howard
• Davignon, Étienne
• Davis, David
• De Rothschild, Benjamin
• De Rothschild, David René James
• De Rothschild, Evelyn Robert
• De Rothschild, Leopold David
• Deiss, Joseph
• Deripaska, Oleg
• Dobson, Michael
• Draghi, Mario
• Du Plessis, Jan
• Dudley, William C.
• Duisenberg, Wim
• Edward (Prince) – Duke of Kent
• Edward (The Prince) – Earl of Wessex
• Elkann, John
• Emanuele, Vittorio – Prince of Naples, Crown Prince of Italy
• Fabrizio (Prince) – Massimo-Brancaccio
• Feldstein, Martin Stuart “Marty”
• Festing, Matthew
• Fillon, François
• Fischer, Heinz
• Fischer, Joseph Martin
• Fischer, Stanley
• FitzGerald, Niall
• Franz, Duke of Bavaria
• Fridman, Mikhail
• Friedrich, Georg – Prince of Prussia
• Friso (Prince) of Orange-Nassau
• Gates, Bill
• Geidt, Christopher
• Geithner, Timothy
• Gibson-Smith, Dr Chris
• Gorbachev, Mikhail
• Gore, Al
• Gotlieb, Allan
• Green, Stephen
• Greenspan, Alan
• Grosvenor, Gerald – 6th Duke of Westminster
• Gurría, José Ángel
• Gustaf, Carl XVI of Sweden
• Hague, William
• Hampton, Sir Philip Roy
• Hans-Adam II – Prince of Liechtenstein
• Harald V Norway
• Harper, Stephen
• Heisbourg, François
• Henri – Grand Duke of Luxembourg
• Hildebrand, Philipp
• Hills, Carla Anderson
• Holbrooke, Richard
• Honohan, Patrick
• Howard, Alan
• Ibragimov, Alijan
• Ingves, Stefan Nils Magnus
• Isaacson, Walter
• Jacobs, Kenneth M.
• Julius, DeAnne
• Juncker, Jean-Claude
• Kenen, Peter
• Kerry, John Forbes
• King, Mervyn
• Kinnock, Glenys
• Kissinger, Henry
• Knight, Malcolm
• Koon, William H. II
• Krugman, Paul
• Kufuor, John
• Lajolo, Giovanni
• Lake, Anthony
• Lambert, Richard
• Lamy, Pascal
• Landau, Jean-Pierre
• Laurence, Timothy James Hamilton
• Leigh-Pemberton, James
• Leka, Crown Prince of Albania
• Leonard, Mark
• Levene, Peter – Baron Levene of Portsoken
• Leviev, Lev
• Levitt, Arthur
• Levy, Michael – Baron Levy
• Lieberman, Joe
• Livingston, Ian
• Loong, Lee Hsien
• Lorenz (Prince) of Belgium, Archduke of Austria-Este
• Louis-Dreyfus, Gérard
• Mabel (Princess) of Orange-Nassau
• Mandelson, Peter Benjamin
• Manning, Sir David Geoffrey
• Margherita – Archduchess of Austria-Este
• Margrethe II Denmark
• Martínez, Guillermo Ortiz
• Mashkevitch, Alexander
• Massimo, Stefano (Prince) – Prince of Roccasecca dei Volsci
• McDonough, William Joseph
• McLarty, Mack
• Mersch, Yves
• Michael (Prince) of Kent
• Michael of Romania
• Miliband, David
• Miliband, Ed
• Mittal, Lakshmi
• Moreno, Glen
• Moritz – Prince and Landgrave of Hesse-Kassel
• Murdoch, Rupert
• Napoléon, Charles
• Nasser, Jacques
• Niblett, Robin
• Nichols, Vincent
• Nicolás, Adolfo
• Noyer, Christian
• Ofer, Sammy
• Ogilvy, David – 13th Earl of Airlie
• Ollila, Jorma Jaakko
• Oppenheimer, Nicky
• Osborne, George
• Oudea, Frederic
• Parker, Sir John
• Patten, Chris
• Pébereau, Michel
• Penny, Gareth
• Peres, Shimon
• Philip (Prince) – Duke of Edinburgh
• Pio, Dom Duarte – Duke of Braganza
• Pöhl, Karl Otto
• Powell, Colin
• Prokhorov, Mikhail
• Quaden, Guy Baron
• Rasmussen, Anders Fogh
• Ratzinger, Joseph Alois (Pope Benedict XVI)
• Reuben, David
• Reuben, Simon
• Rhodes, William R. “Bill”
• Rice, Susan
• Richard (Prince) – Duke of Gloucester
• Rifkind, Sir Malcolm Leslie
• Ritblat, Sir John
• Roach, Stephen S.
• Robinson, Mary
• Rockefeller, David Jr.
• Rockefeller, David Sr.
• Rockefeller, Nicholas
• Rodríguez, Javier Echevarría
• Rogoff, Kenneth Saul “Ken”
• Roth, Jean-Pierre
• Rothschild, Jacob – 4th Baron Rothschild
• Rubenstein, David
• Rubin, Robert
• Ruspoli, Francesco – 10th Prince of Cerveteri
• Safra, Joseph
• Safra, Moises
• Sands, Peter A.
• Sarkozy, Nicolas
• Sassoon, Isaac S.D.
• Sassoon, James Meyer – Baron Sassoon
• Sawers, Sir Robert John
• Scardino, Marjorie
• Schwab, Klaus
• Schwarzenberg, Karel
• Schwarzman, Stephen A.
• Shapiro, Sidney
• Sheinwald, Nigel
• Sigismund (Archduke) – Grand Duke of Tuscany
• Simeon of Saxe-Coburg and Gotha
• Snowe, Olympia
• Sofía (Queen) of Spain
• Soros, George
• Specter, Arlen
• Stern, Ernest
• Stevenson, Dennis – Baron Stevenson of Coddenham
• Steyer, Tom
• Stiglitz, Joseph E.
• Strauss-Kahn, Dominique
• Straw, Jack
• Sutherland, Peter
• Tanner, Mary
• Tedeschi, Ettore Gotti
• Thompson, Mark
• Thomson, Dr. James A.
• Tietmeyer, Hans
• Trichet, Jean-Claude
• Tucker, Paul
• Van Rompuy, Herman
• Vélez, Álvaro Uribe
• Verplaetse, Alfons Vicomte
• Villiger, Kaspar
• Vladimirovna, Maria – Grand Duchess of Russia
• Volcker, Paul
• Von Habsburg, Otto
• Waddaulah, Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin
• Walker, Sir David Alan
• Wallenberg, Jacob
• Walsh, John
• Warburg, Max
• Weber, Axel Alfred
• Weill, Michael David
• Wellink, Nout
• Whitman, Marina von Neumann
• Willem-Alexander – Prince of Orange
• William (Prince) of Wales
• Williams, Dr Rowan
• Williams, Shirley – Baroness Williams of Crosby
• Wilson, David – Baron Wilson of Tillyorn
• Wolfensohn, James David
• Wolin, Neal S.
• Woolf, Harry – Baron Woolf
• Woolsey, R. James Jr.
• Worcester, Sir Robert Milton
• Wu, Sarah
• Zoellick, Robert Bruce

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s