مسیحیت- کاتولیزم(2)

تفتیش مقدس ….یا داوری خداوند!
زمانی که آنها روغن داغ در لاوک داشتند(فرمان، مزیتِ داشتنِ دستِ بالا در وضعیت) بیش از این نمی توانستندمرگبار باشند.
بر اساس میراث سادیستی شان،بیشتر روحانیان و راهبان باید مورد اعتراض قرار گیرند. کاری که باید انجام شود…حکومتها نباید به هیچ طریقی از ادیان را پشتیبانی یا آنها را تامین مالی کنند.

هرگز پاپی نبوده که به اندازه پاپ لئوی پنجم متعهد به لذت های دنیوی گرانبها باشد. او ثروت عظیمِ بازمانده از پیشینیانش را ظرف دو سال خرج کرد. لئو علاقه زیادی به جوک های هرزه و کمدی های مستهجن داشت که اغلب در واتیکان اجرا می شد و کاردینال ها بازیگرانش بودند. برای حفظِ سبک زندگی پر از ولخرجیش، «آزادی های دینی»(بخشش برای جهنم نرفتن بدلیل گناهان نظیر قتل، چند همسری، توهین به مقدسات، شهادت دروغین، نقض عهد و جادوگری) را می فروخت. خویشاوندسالاری او فسادی در حدِ هر پاپ دیگری بود، نظیر انتصاب پسرش در چهارده سالگی بعنوان کاردینال. زمانی که کاردینالهایش برای کشتن او توطئه کردندبرای اعتراف گیری و اطلاعات از خدمتکارانشان، با گازانبرهای داغ، گوشتهای بدن آنها را کَند. در یک مهمانی بزرگِ اشرافزادگان، پاپ لئوی پنجم رسواترین و آسیب زاترین اظهاراتش در مورد مسیحیت را بیان کرد. « چقدر خوب می دانیم که چقدر این خرافاتِ افسانهِ مسیح برای ما و پیشینیان ما پرسود بوده است.»

چگونه مکزیکی ها مسیحی شدند.

پاپ گریگوری چهارم:« زمانی که می شنوید یک فرد عامی از ایمان مسیحی بدگویی می کند، بجای کلمات با شمشیر از آن دفاع کنید، شمشیری که در شکمش تا آنجا که می تواند فرو رود.

پاکسازیِ روح
در زمان قرون وسطا، روحانیان کاتولیک «روح های فاسد شده» را پاکسازی می کردند بدین ترتیب که آب جوش یا ذغال های سوزان را بزور در گلویشان می ریختند-پیش از آنکه برای جرمشان مجازات شوند.

پنجم مارس 1616، در بیانیه ای که توسط کاردینال رابرت بالتیمور نوشته شده بود نظریه کوپرنیک دروغین و پر از خطا اعلام شد. این بیانیه توسط کلیسای کاتولیک در روم صادر شد. علاوه بر آن، هیچکس مجاز نبود که نسخه ای از این نظریه را نگاه دارد یا تدریس کند. این نظریه مبنی بر این بود که زمین بدور خورشید می گردد. زمانی که گالیله در پی این امر، این بیانیه را نقض کرد محاکمه شد و در هشت سال آخرِ عمرش در حبس خانگی بود.

قاپوق(نوعی الت شکنجه قدیمی که سر و دست مجرم را از سوراخ کوچکی در تخته سنگی گذارده و فشار می دادند)، ، چارچوب شکنجه مرکب از چند سیخ یا میله نوک تیز)، چکمه آهنی(که اندازه اش را برای پای محکوم بتدریج کوچک می کردند)،دختر لاشخور(ابزاری که شامل یک محفظهِ تنگ بدورِ بدن قربانی بود و در داخل آن میخ هایی بود که خون را از بینی، گوش ها و دست ها و پاهای او جمع آوری می کرد)، افسار شایعه( الت شکنجه ویژه زنان برای تحقیر در انظار همگانی)، چوب و فلک کردن، یهودا)
طیِ صدها سال، ابزارهایی نظیر اینها بمنظور شکنجه و قتل خداناباوران و سایر معتقدان غیرمسیحی بکار برده شد. حتی امروزه هم مسیحیانی هستند که مایلند این توحش را دوباره زنده کنند.
پس دیگر بمن نگو زندگی کن و بگذار زندگی کنند زیرا شما متدینان اگر بتوانید روش خودتان را در پیش بگیرید، نمی گذارید ما زندگی کنیم.


همه آنها را بِکُش و بگذار خداوند مومن و غیرمومن آنها را جدا کند. در 1209 یک جنگجوی صلیبی تحتِ فرمان پاپِ معصوم مردم یک شهر را قتل عام کرد زیرا نمی توانستند تشخیص دهند کدام فرد مرتد و کدام کاتولیک است.

تسخیر شیطانی
اندلیز میشل شانزده ساله در 21 سپتامبر 1952 بدنیا امد و تحت تاثیر فیلم سینمایی « جن گیری از امیلی رز» از اختلال شخصیتی گسستی و شیزوفرنی و سابقه صرع موقت رنج می برد. طی ده ماه او تحت شصت و هفت بار جن گیری کاتولیکی قرار گرفت یعنی یک یا دو بار در هفته. برخی از جنگیری ها تا چهار ساعت طول می کشید. بدلیل باور به کفاره دادن بابت گناهانِ جوانی، او در سن 23 سالگی بدلیل کم آبی بدن و گرسنگی در گذشت. والدین او و دو کشیش بدلیل آدمکشی در سایه غفلت در 1987 محاکمه شدند.

پاکسازی روح: در قرون وسطا، روحانیان کاتولیک ارواح آلوده را با وادار کردن زندانیان به مصرف آب داغ و زغال های افروخته پاکسازی می کردند-پیش از اینکه بدلیل جرایمشان مجازات شوند-نوعی گرم کردن پیش از شکنجه اصلی.

«بسیاری از روحانیان در حال حاضر با لبخندهای شیرین و دستهای باز مانند تجار مداهنه گر نزد ما می ایند. اینها اظهار تسلی، همبستگی و تعالی می کنند در رقابت با هر آنچه که در بازار می کنند. اما حق داریم بیاد آوریم که همین ها چگونه متوحشانه رفتار کردند وقتی قوی بودند و پیشنهادهایی می دادند که مردم نمی توانستند رد کنند. » کریستوفر هیچینز

«هر زنی که بطریقی عمل کند که نتواند به هر تعداد که می تواند فرزند بدنیا اورد، خودش را برای قتل های متعدد گناهکار کرده است.» سنت اگوستین

خداوندا سپاسگزارم برای همه این افراد مرده که بنام تو کشته شده اند! جنگ های صلیبی مسیحیان

لطفا به دین من احترام بگذارید
تفتیش عقاید، به صلیب کشیدن، سوزاندن مردم در تیرک ها، قتل عام و تغیر دین اجباری مردم بومی، محاکمه، قتل عام و تغییر دین اجباری یهودیان، اردوگاه های مرگ بوسیله اوستاشاهای کاتولیک_کروات ها) اداره می شد، همانند نازی ها آنها قربانیان را در کوره ها می سوزاندند اما زنده زنده. چند صد هزار «جادوگر» به تیرک بسته شده و سوزانده شدند یا به دار اویخته شدند، قتل عام های رواندا، پشتیبانی از وحشی گری اپارتاید(تبعیض نژادی)، توافق نامه های واتیکان با هیتلر و موسولینی، و…. تجاوز و سوء استفاده جنسی از کودکان توسط کشیش های کلیسای کاتولیک.
«هیچ چیز تحقیر آمیزتری از احترام بر اساس ترس نیست.» البرت کامو

چرا کسی باید از کلیسایی پشتیبانی کند که در سوء استفاده کشیشان و راهبان(شامل بچه بازها) از کودکان رکورد زده است؟ کلیسایی که اجازه نمی دهد کشیشانش ازدواج کنند؟وسایل پیشگیری از بارداری را ممنوع کرده که از ایدز و بارداری های ناخواسته جلوگیری می کند، با ازادی انتخاب برای سقط جنین و با حقوق برابر برای ارتباط بین همجنس ها مخالفت می کند؟ کلیسای کاتولیک
این فقط می تواند از روی ترس باشد که مانع ترک این دین منسوخ و ستمگر می شود! از کتاب ایمان تا منطق

فقط یک چندتایی از ابزار های لذت که توسط کلیسا برای مشارکت در عشق طراحی شده. از کتاب پنجاه رنگ سرخ

در 17 فوریه 1600 جوردانو برونو
توسط کلیسای کاتولیک متهم به ارتداد شد زیرا:
– این نظریه را مطرح می کرد که ستاره ها از خورشید فاصله دوری دارند.
– که این خورشیدها می توانند سیاره های از خودشان داشته باشند.
– که این سیاره ها می توانند قابل زندگی باشند.
– و اینکه آیین عشای ربانی احتمالا نمی تواند به بدن و خون عیسی مسیح تغییر شکل دهد.
برای اینها او به تیرک بسته شده و سوزانده شد، نخستین شهید علم و دانش

ابزارهای شکنجه کلیسای کاتولیک که در طول قرون دوازدهم و انزدهم برای مبارزه با ارتداد بکار می رفت:
تاثیر تفتیش عقاید اسپانیایی
بدلیل وحشی گری و خشونت در شکنجه ها معروف شد
در آن زمان توسط کلیسای مورد تایید قرار گرفت تا سعی شود پس از اصلاحات دوباره کنترل را بدست گیرد. میزان ناامیدی و بیچارگی کلیسا را نشان می دهد.
واقعا برای کلیسا بد بنظر رسید و همه چیز را بدتر کرد. مسیحیان تحت نام خداوند اقدامات بسیار ترسناکی کردند.
اسپانیا بطرزی آشکار دشمن افراد غیر کاتولیک شناخته شد(یهودیان، مسلمانان و مسیحیان پروتستان)

کلیسای کاتولیک در افریقا، در حالی که مدعی است میلیاردها دلار از مردم فقیر کشورهای نظیر مکزیک، ایالات متحده و برزیل جمع کرده، در عین حال بطور مستقیم مسوول مرگ میلیون ها افریقایی بعلت دفاع از رابطه جنسی غیرایمن و ممنوعیت استفاده از کاندوم است/ مردم زیر صحرای افریقا، موریتانی ها دوسوم جمعیت زنده (هفتاد درصد) مبتلا به اچ ای وی یعنی 24.7 میلیون نفر در زیرصحرای افریقا زندگی می کنند شامل نود و یک درصد کودکان مبتلا به اچ ای وی مثبت. در 2013، براورد شده که 1.5 میلیون نفر در این منطقه، جدیدا مبتلا شده اند. براوردی هم1نشان می دهد که 1.1 میلیون نفر از افراد بالغ و کودکان از ایدز فوت کرده اند که هفتاد و سه درصد مرگ و میر در اثر ایدز در جهان در 2013 بوده است.

شکار، شکنجه و کشتار جادوگران توسط مسیحیان
چاک دهنده پستان
پستان های زنی که به عنوان جادوگر، زناکار یا کفرگویی محکوم می شدبا این ابزار چاک چاک می شد.

مادر ترزا- میلیونر، تروریست، دو رو، فناتیک، متقلبی زیرک، خرافاتی و متعصب
کلیسا نتوانست در مورد ادعاهای «معجزات» او تحقیق و بررسی کند.او مخالف توانمندسازی زنان بود.
پاپ کاردینال هایش رااز تبرکِ ترویج فقر منع کرد-
عذاب را «هدیه ای از سوی خداوند» نامید، تقاضای ممنوعیت طلاق و ازدواج مجدد را داشت(به استثنای لیدی دیانا)
هرگز معجزه ای انجام نداد:(بیاینه توسط پزشک شخصی بیمار)
پشتیبانی دیکتاتورها را داشت:(دورالیر در هاییتی، هاکو در البانی)
ترویج تقلب بجای برگرداندن پول (سوء استفاده از پس اندازها و وام ها) که از فقرا سرقت می شد-به مبلغ پنجاه میلیون دلار و از انتشار ممیزی مالی در تاسیسات بیمارستانی امتناع کرد. مرگ بدون درمان را ترویج داد(که خودش از ان استفاده نکرد)سقط جنین را «بزرگترین نابودکننده صلح» نامید(که دکترین کلیسا نبود)

ابزارهای شکنجه در کلیسای کاتولیک که برای مبارزه با ارتداد در طی قرون دوازدهم و پانزدهم بکار می رفت
چنگال مرتد
متشکل از قطعه ای فلزی با یک چنگال دوسر در اهر دوی انتهایشکه توسط یک بند چرمی نگاه داشته می شد. بین استخوان سینه و چانه قرار داده می شد، قربانی در وضعیتی بود که نمی توانستن دراز بکشد. قربانیان نمی توانستند به خواب روند، زمانی که سرشان از خستگی پایین می افتاد، تیغه های چنگال گلو سینه شان را سوراخ می کرد. این ابزار سبب محرومیت از خواب می شد. قربانیان برای روزها بیدار می ماندند و به احتمال زیاد اعتراف می کردند.

در 1324، پاپ موسیقی زهی را ممنوع کرد. پیش از آن زمان، موسیقی کلیسا شامل مناجات می شد که دسته جمعی خوانده می شد. معرفی سازهای چندصدایی و زهی شامل ملودی بیش از طاقت پاپ جان دوازدهم بود. او توضیح داد که چنین موسیقی برای گوش «مست کننده» است بدون انکه رضایتی حاصل شود و یک «حس لذت جسمانی و اتمسفر شرم آور و نانجیبانه» را در مراسم عشای ربانی بوجود می اورد.

پاپ قرون وسطا، پاپ گریگوری چهارم معتقد بود که گربه ها «تناسخ روح شیطان» هستند که به کشتار جمعی گربه ها انجامید و در نتیجه جمعیت موش ها افزایش یافت و گسترش اپیدمی «مرگ سیاه»(طاعون) را سرعت بخشید.

چگونه کودکان را به سبک انجیل بکشیم:
ماتیو 18:6- آنها را غرق کنید
سوگواری ها2:20- مادران باید دختران را بخورند.
حزقیل 5:10- پدران باید پسران را بخورند.
سوگواری ها 4:4- آنها را تا پای مرگ گرسنگی بدهید.
نخستین کتاب انجیل 9:24 و سومین کتاب عهد عتیق10:3- آنها را آتش زده بسوزانید.
دومین کتاب عهد عتیق 12:29- آنها را انقدر کتک بزنید تا همه بمیرند.
کتاب تثنیه(کتاب دوم تورات)21:21- آنها را تا حد مرگ سنگسار کنید.
یوشع10:36- از شمشیر استفاده کنید.
نهوم3:10- در خیابانها آنها را بشدت بزنید.
ماتیو19:29- آنها را رها کنید.
مکاشفه یوحنا2:23- آنها را بکشید تا بمیرند.
کتاب تثنیه(کتاب دوم تورات)32:24- آنها را مسموم کنید.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s