حاکمانی که خود کوچکترین اعتقادی به آنچه می گفتند نداشتند و انسانها را قابل تربیت و آگاهی نمی دانستند

خاطرات یک مترجم- محمد قاضی در پنجمین سالی که به به استخدام سازمان برنامه و بودجه درآمده بودم، دولت وقت تصمیم گرفت برای خانوارها کوپن ارزاق صادر کند. جنگ جهانی […]

Read Article →

بدون تغییر ساختاری امکان تغییر فرهنگی نیست -م. روشنی (سیروس)

از تاربرگ ایران لیبرال، http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%222710%22 ساختار بعضی از جامعه شناسان که تیتر دکتر ی را نیز با خود یدک می کشند مخالف سر سخت تغییر ساختار رژیم در ایرانند .. […]

Read Article →