دموکراسی و لائیسیته- آریو مانیا

دموکراسی و لائیسیته- آریو مانیا از تاربرگ «ایران لیبرال» دموکراسی ناگزیر لائیک خواهد بود زیرا بر پایه پذیرش چندگانگی ها، همچون بافتار طبیعی نسج جامعه، بنیاد گذاشته شده است و […]

خواندن مطلب →

برخی از کارگزاران کشتار تابستان ۶۷ در تبریز و آذربایجان

برخی از کارگزاران کشتار تابستان ۶۷ در تبریز و آذربایجان از تاربرگ ایران گلوبال فشرده ای درباره کارنامه و کارکرد برخی از کارگزاران کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ […]

خواندن مطلب →

فرق این دو در چیست؟ رامین کامران

فرق این دو در چیست؟ رامین کامران از تاربرگ «ایران لیبرال» یکی از مباحثی که سالهاست در اپوزیسیون جریان دارد، حکایت تمایز بین سلطنت طلبان و مشروطه خواهان است. اصرار […]

خواندن مطلب →

«عفو عمومی و آشتی ملی- آب دهان بر چهره ی مردم و تاریخ یا تف سر بالا؟»-شهره آزاد

«عفو عمومی و آشتی ملی- آب دهان بر چهره ی مردم و تاریخ یا تف سر بالا؟»-شهره آزاد هنوز زمستان سرد و سیاه تاریخ ایران بپایان نرسیده، هنوز فرزندان ایران […]

خواندن مطلب →