دموکراسی و لائیسیته- آریو مانیا

دموکراسی و لائیسیته- آریو مانیا از تاربرگ «ایران لیبرال» دموکراسی ناگزیر لائیک خواهد بود زیرا بر پایه پذیرش چندگانگی ها، همچون بافتار طبیعی نسج جامعه، بنیاد گذاشته شده است و […]

خواندن مطلب →

برخی از کارگزاران کشتار تابستان ۶۷ در تبریز و آذربایجان

برخی از کارگزاران کشتار تابستان ۶۷ در تبریز و آذربایجان از تاربرگ ایران گلوبال فشرده ای درباره کارنامه و کارکرد برخی از کارگزاران کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ […]

خواندن مطلب →

«عفو عمومی و آشتی ملی- آب دهان بر چهره ی مردم و تاریخ یا تف سر بالا؟»-شهره آزاد

«عفو عمومی و آشتی ملی- آب دهان بر چهره ی مردم و تاریخ یا تف سر بالا؟»-شهره آزاد هنوز زمستان سرد و سیاه تاریخ ایران بپایان نرسیده، هنوز فرزندان ایران […]

خواندن مطلب →