بر آمدن رهبری ملی نیازمند ابتکار پیروان ملی است – حمید اکبری

بر آمدن رهبری ملی نیازمند ابتکار پیروان ملی است – حمید اکبری از تاربرگ ایران لیبرال «سالها دل طلب جام جم از ما می کرد و آن چه خود داشت […]

خواندن مطلب →

رهبری دمکراتیک- رامین کامران

رهبری دمکراتیک- رامین کامران از تاربرگ «ایران لیبرال» ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۸ rkamrane@yahoo.com مدتیست که خوشبختانه سخن پراکنی در بارهُ مضرات رهبر و محاسن بی رهبری از مد افتاده است و […]

خواندن مطلب →

در انتظار قطب دوم- رامین کامران

در انتظار قطب دوم- رامین کامران از تاربرگ ایران لیبرال ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۸ ، rkamrane@yahoo.com وقتی می کوشیم صحنهُ کنش و واکنش های اجتماعی و یا احیاناً تحولات تاریخی را […]

خواندن مطلب →

در ایران زنگ ها برای کدام نیرو به صدا در خواهند آمد ؟- کاوه فرزند ملت

در ایران زنگ ها برای کدام نیرو به صدا در خواهند آمد ؟- کاوه فرزند ملت از تاربرگ ایران لیبرال در ایران بعد از ج.ا. زنگ ها برای حاکمیت مردم […]

خواندن مطلب →

زمان با ماست،زمانه هم شاید باشد-رامین کامران

زمان با ماست،زمانه هم شاید باشد-رامین کامران از تاربرگ ایران لیبرال در این وانفسایی که ایران از هر سو آماج تهدید و هدف بدخواهی است، دولتهای بزرگ تمامی نیروی خود […]

خواندن مطلب →