واحدهای اندازه گیری در ایران باستان

از فیسبوک واحدهای اندازه گیری در ایران باستان: ارش=ذراع یک بهر=۲/۷سانت یک گره=۵/۵سانت یک چارک=۲۵سانت یک ارج=۵۲سانت یک گز=۹۰سانت یک ذرع=۱۰۴سانت یک کَبیز=۱۰۰متر یک گَریب=۱۰۰۰متر یک فرسنگ=۴۸۰۰متر

خواندن مطلب →

هشدار دکتر مصدق:ما نمیخواهیم شاه بایک پیشامد فرار کند.من برای این سلطنت روز خوب نمی‌بینم

سال ۱۳۲۹، هشدارهای دکتر مصدق به شاه؛ ما نمی خواهیم شاه با یک پیشامد فرار کند. من برای این سلطنت روز خوب نمی‌بینم اگر… از برگه دکتر محمد مصدق رهبر […]

خواندن مطلب →

خبر ارسالی به تاربرگ درباره سرکوب دانشجویان دانشگاه تبریز در 22دی 98

خبری درباره سرکوب دانشجویان دانشگاه تبریز که بدبختانه در هیچ جا بازتاب نیافت! در تاریخ یکشنبه بیست و دوم دی ماه ۱۳۹۸ گروهی از مردم به جان آمده از بیدادگری […]

خواندن مطلب →

بهمن : پیشگامی، تلاشها و سرانجام تصویب طرح دکتر مصدق برای استقلال دانشگاه

بهمن ۱۳۲۳، نمایندگی مجلس؛ پیشگامی، تلاشها و سرانجام تصویب طرح دکتر مصدق برای استقلال دانشگاه از برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان-فسبوک دانشگاه تهران از بهمن ماه ۱۳۱۳ خورشیدی […]

خواندن مطلب →