فلسفه سبزه گره زدن

از برگه Magical Persia-فیسبوک فلسفه سبزه گره زدن شاید بر میگردد به فلسفه آفرینش در افسانه های کهن ایرانی. در داستانهای اساطیری ایران آمده که کیومرث نخستین انسانی بود که […]

خواندن مطلب →

امیر ‏مختار کریم‌پور شیرازی،روزنامه نگاری که زنده زنده در آتش سوزانده شد

از گروه تاریخ و فرهنگِ ایران زمین در فیسبوک ‏۲۴ اسفند ۱۳۳۲؛ قلمی که شکسته شد، روزنامه نگاری که زنده زنده در آتش سوزانده شد. ‏دکتر شفیعی کدکنی می‌نویسد:«در میهن […]

خواندن مطلب →