آیا اشیا واقعا» وجود دارند یا جهان یک توهم است؟ سوپرهولوگرام چیست؟

در 1982 رویداد مهمی رخ داد. در دانشگاه پاریس یک تیم تحقیقاتی که توسط فیزیکدان آلاین اسپکت هدایت می شد آزمایشی را انجام داد که ممکن است مهمترین آزمایش قرن […]

خواندن مطلب →