خامنه ای ضحاک، می کشیم زیر خاک

از برگه Magical Persia– فیسبوک داستان ضحاک، یکی از جالب‌ترین قصه‌های شاهنامه است : ۱ – ضحاک عرب است و پایتخت او بیت‌‌المقدس است ولی بر ایران ‌زمین سلطه‌دارد! چه […]

خواندن مطلب →

حذف زبان فارسی در هند پس از استعمار بریتانیا

یکی از ناگوارترین وقایع تاریخ شبه قاره هند (پاکستان و هند) پس از استقلال، ناپدید شدن زبان فارسی بود. قبل از استعمار بریتانیا، فارسی به مدت 800 سال به عنوان […]

خواندن مطلب →

فارسی، انتخاب طبیعی همگانی در ایران بزرگ فرهنگی!

در ایران، فارسی، به خلاف زبان باستانی هند که نتوانست در تحول آتیِ آن، به عنوان زبانی نوآئین، به زبان مشترک همه اقوام هندی تبدیل شود، در سه دوره تحوّل […]

خواندن مطلب →

امیر ‏مختار کریم‌پور شیرازی،روزنامه نگاری که زنده زنده در آتش سوزانده شد

از گروه تاریخ و فرهنگِ ایران زمین در فیسبوک ‏۲۴ اسفند ۱۳۳۲؛ قلمی که شکسته شد، روزنامه نگاری که زنده زنده در آتش سوزانده شد. ‏دکتر شفیعی کدکنی می‌نویسد:«در میهن […]

خواندن مطلب →