«سیمای دو زن»

“سیمای دو زن،علی‌اکبر سعیدی سیرجانی” از برگه ی بسوی آینده داستان‌های عاشقانه‌ٔ «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون»، هردو سرودهٔ «نظامی گنجوی» سرایندههٔ توانمند ایرانی هستند. منظومه‌ٔ «خسرو و […]

خواندن مطلب →

شعری زیبا از دکتر حسین خطیبی: این زبان سرمایه‌ی فرهنگ توست

از فیسبوک از زبان پارسی گویم نخست این زبان سرمایه‌ی فرهنگ توست ای زبان پارسی افسون‌گری هرچه گویم از تو، زان، افزون‌تری این صدای توست کاندر گوش ماست می شناسم […]

خواندن مطلب →