پانزدهم فروردین سال‌‌روز درگذشت شاعر نامور ایرانی بانو پروین اعتصامی‌ -سایه اقتصادی نیا

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک حالا که زن ایرانی داد خود را از شعر و ادبیات بازستانده‌، حالا که اقیانوس بی‌انتهای نشر مجازی سدی به نام سانسور را […]

خواندن مطلب →

ریشه واژگان پارسی «بانو» و «کدبانو»

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین_فیسبوک «بانو» واژه ای پارسی ﻭﺍﮊﻩ ﺑﺎﻧﻮ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻭﺍﮊﻩ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﮔﯿﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺮﺗﻮﯼ ﯾﺰﺩﺍﻧﯿﺴﺖ . ﺑﺎﻧﻮ ﯾﮏ ﻭﺍﮊﻩ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﮐﻬﻦ […]

خواندن مطلب →

عارف قزوینی عاشق و دیوانه ایران بود

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک مرتضی نی داوُد در خاطراتش میگوید: عارف عاشق و دیوانه‌ ایران بود. وقتی عارف در کنسرتهایش ميخواند، گریه ميکرد، یعنی تا این حد […]

خواندن مطلب →