انگل‌ها به جهل و تعصب توده دامن می‌زنند… احمد شاملو

برگه داستان کوتاه در فیسبوک ‏ انگل‌ها به جهل و تعصب توده دامن می‌زنند. فاشیسمی جانشین فاشیسمی دیگر می‌شود که قالبش یکی است، شکلش یکی است، عملکردش یکی است. چماق […]

Read Article →