پ چ ژ گ، واژگان ایرانی

برگه کوروش بزرگ فیسبوک چون عربها نمی توانند بگویند « پ » ، ما ایرانی ها ….؟ ….. به پیل می‌گوییم: فیل به پلپل می‌گوییم: فلفل به پهلویات باباطاهر می‌گوییم: […]

خواندن مطلب →

تا فراموشت شود وضع پریشان وطن بر پریشانحالی ی آل عبا خون گریه کن – دکتر مصطفی بادکوبه ای

هرچه خواهی بر شهید کربلا خون گریه کن ماه ها بنشین و بر آن ماجرا خون گریه کن در دل تاریخ، سرگردان بمان، تا روز حشر همصدا با نوحه ی […]

خواندن مطلب →