کوشش دانشمندان ما در بکار گیری واژگان پارسی

برگه فرهنگستان زبان پارسی در فیسبوک دانشمندان ما، در نوشته‌های پارسی خود، می‌کوشیده‌اند که واژه‌های پارسی برای پدیده‌‌های علمی تازه برگزینند که شوربختانه پس از سدۀ پنجم این روش کمتر […]

خواندن مطلب →

چرا اینگونه از موی زنان ، ارشاد می ترسد؟ – هالو (محمد رضا عالی پیام )

http://www.iranglobal.info/node/30684 چرا اینگونه از موی زنان ، ارشاد می ترسد؟ از این موی رها گشته به دست باد می ترسد؟ لباس تیره در بر کن، لباس قهوه ای ، مشکی […]

خواندن مطلب →

زنان در لایه های پنهان ضرب المثل ها-پرستو بیرانوند

تا قانون خانواده برابر؛ باز نشر در ما زنان http://mazanan.com/?p=44584#more-44584 در ادبیات ما عاقل بودن همواره با مرد تعریف شده است. در ذهن ما عقل مردانه گویا همیشه برتر از […]

خواندن مطلب →