ریشه واژگان پارسی «بانو» و «کدبانو»

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین_فیسبوک «بانو» واژه ای پارسی ﻭﺍﮊﻩ ﺑﺎﻧﻮ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﻭﺍﮊﻩ ﭘﻬﻠﻮﯼ ﮔﯿﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺮﺗﻮﯼ ﯾﺰﺩﺍﻧﯿﺴﺖ . ﺑﺎﻧﻮ ﯾﮏ ﻭﺍﮊﻩ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﮐﻬﻦ […]

خواندن مطلب →

عارف قزوینی عاشق و دیوانه ایران بود

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک مرتضی نی داوُد در خاطراتش میگوید: عارف عاشق و دیوانه‌ ایران بود. وقتی عارف در کنسرتهایش ميخواند، گریه ميکرد، یعنی تا این حد […]

خواندن مطلب →

تلاش ابن سينا و ابو ريحان بيرونى در ساختار زبان پارسی

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین- فیسبوک ابوریحان بیرونی در التفهیم و ابوعلی سینا در دانش نامه ی علایی ، با ساختن واژه های معادل در برابر کلمات عربی […]

خواندن مطلب →