مسیحیت- کاتولیزم(2)

تفتیش مقدس ….یا داوری خداوند! زمانی که آنها روغن داغ در لاوک داشتند(فرمان، مزیتِ داشتنِ دستِ بالا در وضعیت) بیش از این نمی توانستندمرگبار باشند. بر اساس میراث سادیستی شان،بیشتر […]

Read Article →

«توسعه‌ی تقویم آیینی شیعه» و دلالت‌های آن – محسن حسام مظاهری

1 مجموعه‌ی شواهد نشان می‌دهد در دو دهه‌ی اخیر، بُعد مناسکیِ شیعه (در ایران) رشدی شتابنده داشته است. یکی از مصادیق این رشد، توسعه‌ی تقویم مناسبتی و آیینی شیعیان است […]

Read Article →