«توسعه‌ی تقویم آیینی شیعه» و دلالت‌های آن – محسن حسام مظاهری

1 مجموعه‌ی شواهد نشان می‌دهد در دو دهه‌ی اخیر، بُعد مناسکیِ شیعه (در ایران) رشدی شتابنده داشته است. یکی از مصادیق این رشد، توسعه‌ی تقویم مناسبتی و آیینی شیعیان است […]

Read Article →

اسلام 3 -قانون شریعت (هشدار:تصاویر دلخراش)

این قانونِ شریعت اسلامی است. ما باید کمتر نگران اهانت به اسلام و بیشتر نگران اهانت اسلام به نوعِ بشر باشیم. قانون شریعت شایسته احترام نیست: استانداردهای عربی، دینی عدالت […]

Read Article →