تاریخ ادیان پیش از اسلام در ایران

از برگه گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک ۱– آیین مغان قبل از ظهور زردشت، یعنى پیش از پادشاهى مادها، بومیان غیر آریایى ایران، دینى داشتند که آیین مغان نامیده […]

خواندن مطلب →

اشغال ایران بزرگ از سوی بیگانگان در 500 سال گذشته

از برگه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک ●جنگ چالدران 1514 جدایی کردستان ●پیمان زهاب (قصر شیرین) 1639 جدایی میان رودان ●اشغال بحرین و قطر و امارات و شرق اربستان بدست […]

خواندن مطلب →