پراکنده 27

پس از اینکه بمب های اتمی بر هیروشیما و ناگازاکی انداخته شد، سیزده درصد مردم امریکا تمایل داشتند که «همه مردم ژاپن کشته شوند». و پس از اینکه ژاپن تسلیم […]

خواندن مطلب →

آتش به اختیاران-محمد رضا عالی پیام – هالو

از برگه «محمد رضا عالی پیام – هالو» در فیسبوک از هر طرف بیایید، آتش به اختیاران آتش به پا نمایید، آتش به اختیاران در هفتِ تیر امروز، یک تار […]

خواندن مطلب →

ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮﺵ ﺍﻭﻣﺪﯼ

دنیای سیاست از چرچیل: ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯼ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻩ ﺑﺸﯽ؟ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺭییس ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺸﻪ. ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ […]

خواندن مطلب →