بی بی سی نظریۀ شیرازی بودن قبیلۀ زنگبار را به چالش کشید! / خبر بی بی سی تکذیب شد!-دوش العرب

نوشتۀ جناب دوش العرب- سانسورشده توسط یکنفر بی بی سی: یک محقق دانشگاه «کاس مُس» انگلستان نظریه ی شیرازی بودن قبیله ای رو در تانزانیا که سالها به نام ایرانی […]

خواندن مطلب →