میدان های مغناطیسی می توانند گرما و صدا را کنترل کنند

Magnetic Fields Can Control Heat And Sound; March 24, 2016 | by Joseph Heremans http://www.iflscience.com/physics/magnetic-fields-can-control-heat-and-sound-0 {مغناطیس ها دارای نیروهای مرموزی هستند-حالا دریافته ایم که بر گرما و صدا تاثیر می […]

خواندن مطلب →