بازسازی های استون هنج، اثر باستانی بریتانیا

{سمت چپنقاشی از استون هنج در 1835 با ستون های فرو افتادهو سمت راست وضعیت فعلی استون هنج} استون هنج، اثرباستانی که سالانه میلون ها گردشگر را به خود جذب […]

خواندن مطلب →

کنجکاوی 2

طبق پژوهشی که در همایش بین المللی جغرافیا- باستان شناسی و معدن-باستان شناسی در صوفیه با عنوان «جنبه های جغرافیایی مساله قدمت سازه عظیم ابوالهول» ارائه شد: ابوالهول هشتصد هزار […]

خواندن مطلب →

تجربه لحظاتی غیرعادی، «گذری از جهانی موازی» یا «خطای ماتریکس»؟

تجربه افراد عادی از لحظاتی غیرعادی، ایا ما در ماتریکسی تحت کنترل زندگی می کنیم؟آیا لحظاتی را دنیایی موازی تجربه می کنیم؟ آیا شما هم چنین تجربیات غریبی داشته اید؟… […]

خواندن مطلب →