فلسفه سبزه گره زدن

از برگه Magical Persia-فیسبوک فلسفه سبزه گره زدن شاید بر میگردد به فلسفه آفرینش در افسانه های کهن ایرانی. در داستانهای اساطیری ایران آمده که کیومرث نخستین انسانی بود که […]

خواندن مطلب →

واژه های هخامنشیان در فارسی امروزین

از برگه The Magic of Persia-فیسبوک هخامنشی: تونوا امروزی: توانا هخامنشی: گوسپندا امروزی: گوسفند هخامنشی دروگ امروزی: دروغ هخامنشی: دریَ امروزی: دریا هخامنشی:داریامی امروزی: دارم هخامنشی: مِرغا امروزی: مرغ هخامنشی: […]

خواندن مطلب →