دهخدا؛ مرد بزرگی که قرار بود اولین رئیس جمهور ایران باشد .

علی اکبردهخدا نامی است جاودان در ادبیات ایران. مرد بزرگی که روزنامه نگاری نوین سیاسی را درایران بنیان نهاد و هنوز مقالاتی که او بنام «دخو» آن را امضاء می‌کرد […]

خواندن مطلب →

جمهـوری ایـرانی1:خرد ، سرمایه فلسفی ایران : جلد سوّم

بر گرفته از «کورمالی»: https://koormaali.wordpress.com/2012/12/23/%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9 %86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%91%D9%85-%D8%AC%D9%80%D9%85%D9%87/ خرد ، سرمایه فلسفی ایران خرد ، شهرساز ، وشهرآراست. « خــرد ِگـُسـتـاخ » چگونه با گستاخی، درفرهنگ ایران « مهـر»، بر « ایمان […]

خواندن مطلب →

فردوسی و میانه‌اش با دین و اعتقادات آسمانی! دکتر محمدعلی مهرآسا

بر گرفته از http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%22435%22 بی‌گمان فردوسی یکی از بزرگان فرهنگ ایران و یکی از نوابغ حکیمان و فیلسوفان جهان است که در اثر با شکوهش«شاهنامه» فزون بر حماسه سرائی، بسیار […]

خواندن مطلب →