سعلوه

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک سعلوه یا سعلووه، در باورهای مردم عرب خوزستان، زنی سیاه‌پوش و زشت با موهایی ژولیده و کثیف است. گفته میشود که کسی صورت […]

خواندن مطلب →