روز سپندار مذگان ایران باستان، 29 بهمن را بجای روز ولنتاین 25 بهمن جشن بگیریم

29 بهمن،روز سپندار مذگان ایران باستان جشن زمین و گرامی داشت عشق است. در این روز زنان به شوهران خود با محبت هدیه می دادند. مردان نیز زنان و دختران […]

خواندن مطلب →